Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Kuluttajansuojalaki pitää kuluttajan puolia

Kuluttajansuojalaki pyrkii suojelemaan kuluttajaa ja sääntelemään markkinointia. Se koskee kulutushyödykkeiden myyntiä, tarjontaa, välittämistä ja markkinointia kuluttajille. Kuluttajansuojalaki pätee vain silloin, kun kuluttajan ohella toinen osapuoli on elinkeinonharjoittaja – laki ei siis suojaa yksityishenkilöiden välistä kaupankäyntiä

 

 

Kuluttajansuojalaki – sopimukset ovat sitovia

Sopimukset sitovat aina sopimuksen molempia osapuolia, olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia. Kuluttajaluottojen tapauksessa luottosopimuksen tulee aina olla kirjallinen tai sähköinen. Kaupankäynnin yhteydessä tehty sopimus määrittelee esimerkiksi sen, onko sopimus määräaikainen, ja sen, millainen vaihto- ja palautusoikeus markkinoidulla tuotteella on. Kuluttajansuojalaki säätelee muun muassa tällaisia asioita.

Kuluttajansuojalakiuudistus koskee myös lainaa

Kuluttajansuojalaki 2023 astui voimaan lokakuun alussa, ja se koskee myös kulutusluottoja. Uusi laki toi mukanaan joitain uudistuksia, jotka vaikuttavat pikalainamarkkinoihin tehden niistä kuluttajaystävällisempiä ja reilumpia.

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan sellaista luottoa, jonka luotonantaja myöntää kuluttajalle lainana tai muuna vastaavanlaisena taloudellisena järjestelynä. Kuluttajansuojalakiuudistus vaikuttaa kuluttajaluottoihin esimerkiksi siten, että se madaltaa kuluttajaluottojen enimmäiskorkoja ja pyrkii näin hillitsemään kuluttajien ylivelkaantumista.

Lue tästä artikkelista tärkeimmät uudistukset, jotka järkevän kuluttajan on syytä tietää uudesta kuluttajansuojalakimuutoksesta.

Uusi kuluttajansuojalaki sääntelee luottojen markkinointia

Kuluttajansuojalaki sääntelee markkinointia ja pyrkii edistämään markkinoinnin eettisyyttä, tunnistettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuluttajiin kohdistuva epäasiallinen, aggressiivinen, painostava ja todenvastainen markkinointi sekä piilomarkkinointi on kiellettyä.

Niin ikään ihmisarvoa alentava ja kaikenlainen syrjivä sisältö on markkinoinnissa kuluttajansuojalain nojalla kiellettyä. Kaikessa markkinoinnissa on tuotava ilmi mitä ja kenen tuotteita tai palveluita markkinoidaan, ja mikä on markkinoinnin kaupallinen tarkoitus.

Vastuullisempaa markkinointiviestintää

Uuden kuluttajansuojalain alla, myös kuluttajaluottoja koskeva markkinointi täsmentyy. Markkinoinnissa tulee ilmentää selkeästi luotonantaja sekä mahdollinen luotonvälittäjä. Lisäksi muun muassa luoton vuosikorko ja muut kustannukset, luottoraja ja maksuerien suuruus on ilmoitettava näkyvästi.

Luotosta perittävien kustannusten enimmäismäärää on lakiuudistuksessa rajoitettu niin, ettei luottoja saa markkinoida sellaisin kustannuksin, jotka ylittävät itse luoton pääoman tai nostoerän määrän.

Suojaa heikossa asemassa olevia

Luotonantajan on toteutettava markkinointia entistä vastuullisemmin ja noudatettava markkinoinnissa hyvää luotonantotapaa. Hyvän luotonantotavan vastaista on esimerkiksi markkinointi, joka antaa ymmärtää, että laina ratkaisisi kuluttajan kaikki taloudelliset ongelmat, sekä markkinointi, joka suhtautuu luotonannon merkitykseen ja vakavuuteen vähättelevästi.

Hyvään luotonantotapaan kuuluu myös se, ettei luoton markkinointia saa yhdistää rahapelipalveluihin. Luotonantaja ei saa markkinoida luottoja esimerkiksi sivustoilla, jotka rahapelipalveluita tarjoavat. Luottoja ei myöskään saa markkinoida kuluttajille, joilla on maksuhäiriömerkintä, eikä luottoa saa markkinoida käytettäväksi maksamattomien luottojen takaisinmaksuun.

Kuluttajansuojalakimuutos 2023 madaltaa lainojen korkokattoa

Yksi merkittävä uudistus vuoden 2023 kuluttajansuojalaissa on luottojen ja lainojen enimmäiskorkojen madaltaminen. Kulutusluottojen korkokattoa koskeva kuluttajansuojalakiuudistus koskee sekä kertaluontoisia ja jatkuvia rahaluottoja että hyödykesidonnaisia luottoja ja erilaisia osamaksupalveluita.

Luottojen korkokatto laskee

Luottojen korkokattoprosentti laskee 20 prosentista 15 prosenttiin, johon luotonantajalla on mahdollisuus lisätä vielä voimassa oleva viitekorko. Yhdessä asiakaskohtainen korko ja viitekorko eivät kuitenkaan saa ylittää 20 prosenttia.

  • Muista! Aina kun uusi korkokatto astuu voimaan, on vanhat luottosopimukset syytä kilpailuttaa. Kilpailuttaminen onnistuu helposti ja nopeasti verkossa lainavertailupalvelujen kautta.

Lainan korko riippuu aina pankista ja kuluttajasta, sillä se määräytyy asiakaskohtaisesti pankin määrittelemien kriteerien perusteella. Korkoprosenttiin vaikuttavat esimerkiksi lainan määrä ja takaisinmaksuaika, vallitseva korkotaso ja pankkien välinen kilpailu sekä lainanhakijoiden lukumäärä.

Luoton myöntäminen edellyttää myös sitä, että kuluttajan luottokelpoisuus arvioidaan – luottoa ei näet ole sallittua myöntää sellaiselle kuluttajalle, jolla ei voida olettaa olevan valmiuksia luoton takaisinmaksuun.

Ylivelkaantumista halutaan hillitä

Entistä matalampi korkokatto voi hillitä kuluttajien ylivelkaantumista, joka on Suomessa huomattava ja kasvava ongelma. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksen mukaan ylivelkaantuneiden lukumäärä Suomessa on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana yli 80 000 henkilöllä.

Toisaalta entistä pienempi lainan korkokatto ja luottojen korkokattoprosentti saattavat pahimmassa tapauksessa myös hankaloittaa matalapalkka-aloilla työskentelevien kuluttajien lainansaantia, sillä se kasvattaa pankkien lainaamiseen liittyvää luottoriskiä.

Kuluttajansuojalakimuutos tuo mukanaan eettisemmät lainat ja pikavipit

Uusi kuluttajansuojalaki koskee kaikkia kuluttajaluottoja, mukaan lukien pikavippejä. Pikavipillä tarkoitetaan verkosta haettavaa, vakuudetonta kuluttajaluottoa, joka vakuudettomuutensa ansiosta on yleensä saatavilla helposti ja nopeasti. Kuten muidenkin kulutusluottojen korkokatto, myös pikalainojen korkokatto on uuden lain voimaan astumisen myötä 15 prosenttia.

Pikavipeillä on perinteisesti ollut huono maine kuluttajaluottoina, joiden hakemista tulisi vältellä. Mainehaitta johtuu parinkymmenen vuoden takaisista käytänteistä, joiden sallimina korkoprosentti saattoi nousta satoihin, jopa tuhansiin prosentteihin.

  • Huom! Vakuudettomien lainojen korot ovat lähtökohtaisesti korkeampia kuin vakuudellisten lainojen.

Uusi kuluttajansuojalaki takaa, että korkoprosentti pysyy maltillisena, mikä tekee pikavipeistä entistä turvallisempia, vakaampia ja riskittömämpiä. Pikalainan etuihin lukeutuu maksuaikataulujen joustavuus, sillä maksuaikataulut ovat yleensä sovittavissa yhdessä pankkien kanssa.

Harkittu luotonotto on sekä kuluttajan että luotontarjoajan vastuulla

Luotonantajalla tai -välittäjällä on vastuu tarvittaessa selventää kuluttajalle luoton keskeiset ominaisuudet ja ehdot. Lisäksi kuluttajalle on tarjottava selkeä selvitys luoton yhteydessä tarjottavista lisäpalveluista.

Kytkykauppa on kuluttajansuojalain nojalla kuitenkin kielletty. Tämä tarkoittaa, ettei luottotarjouksen ehtona saa olla se, että kuluttajan tarvitsisi tehdä sopimus myös toisesta rahoituspalvelusta tai muusta palvelusta.

Hae lainaa aina harkiten

Pikalainojen, kuten muidenkin kulutusluottojen, hakemisen tulisi olla aina harkittua ja suunnitelmalista. Kuluttajan oma taloudellinen tilanne määrittelee, onko lainan hakeminen kannattavaa. Lainaa haettaessa on syytä ottaa huomioon oma maksuvara, ja luotot on syytä kilpailuttaa.

Luotonantajalla on velvollisuus antaa kuluttajalle tarvittaessa neuvontaa maksuvaikeuksien ennaltaehkäisystä ja välttämisestä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka valvoo kuluttajansuojan toteutumista?

Lain ja kuluttajan edun toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä.

Missä asioissa kuluttajaneuvonta auttaa?

Kuluttajaneuvonta voi auttaa kuluttajan ja yrityksen välisissä kuluttajaoikeudellisissa ongelmissa. Kuluttajaneuvonta tarjoaa myös  neuvontaa kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja etsii ratkaisuja riitatilanteiden ratkaisemiseksi.