Näin suomalaiset lainasivat vuonna 2023

Vuosi 2023 oli jyrkkien koronnousujen sävyttämä ja yhä useammat suomalaiset halusivat tarkistaa lainojensa korkoehtoja. Samalla kulutukseen haettujen lainojen osuus oli huomattavan pieni. Nämä trendit selviävät Omalainan tekemässä tutkimuksessa, jossa kävimme läpi kaikki vuoden 2023 aikana haetut lainat.

Vuonna 2023 lainaa hakeneista lähes kolme neljäsosaa halusi käyttää Omalainan palvelua lainojen yhdistämiseen. Tämä tarkoittaa yhden, tai useamman olemassa olevan lainan yhdistämistä uuden lainan alle. Tarkoituksena on pienentää lainakuluja uudella, edullisemmalla lainasopimuksella.

 

 

– Keskuspankki reagoi korkeaan inflaatioon voimakkaasti samalla kun rahoituksen hinta kohosi markkinoilla myös pankeille. Vuoden 2023 aikana korot nousivat merkittävästi Suomessa, kuten koko euroopassa, kertoo Noora Monte Omalainalta.

– Elinkustannusten nousu on saanut asiakkaamme tarkastelemaan taloustilannettaan kokonaisuutena. Lainanotto on harkitumpaa ja päätökset tehdään huolellisemmin kuin nousukauden aikana. Korolla on suuri merkitys päätöksenteossa ja vastuullisuus korostuu vaikeina aikoina. Asiakkaamme täyttävät hakemukset huolellisesti ja onkin upeaa, että niin moni kilpailuttaa lainakokonaisuutensa säännöllisesti, kiittelee Monte.

– Näemme myös, että kauttamme asiakkaat ovat pystyneet laskemaan kuukausieriään, tarvittaessa pidentämällä laina-aikaa tai yhdistämällä pienempiä lainoja. Näin talouden kokonaisuus pysyy hyvin hallinnassa myös epävakaampina aikoina, Noora Monte päättää.

Puhtaaseen kulutukseen haettiin yhä vähemmän lainaa

Kulutus ilmoitettiin lainanoton syyksi vain noin 3,5% hakemuksista. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin remontointiin ja ajoneuvon hankintaan haettujen lainojen määrä, mikä alleviivaa kiristynyttä taloudellista tilannetta, jossa rahoitusta haetaan vain välttämättömimpiin kohteisiin.

Tätä taustaa vasten voimme pitää melko yllättävänä, että lähes yhtä moni suomalainen haki lainaa sijoittamiseen, kuin suoraan kulutukseen.

Vallitun tilanteen mukaisesti lomailuun, opintoihin ja muihin palveluihin haettin lainaa suhteessa hyvin vähän, kunkin kategorian jäädessä selvästi alle prosenttiin kaikista hakemuksista.

Haetut lainat Suomessa vuonna 2023

 

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 69.95%
Muu 9.41%
Remontti 6.25%
Ajoneuvo 5.66%
Kulutus 3.57%
Sijoittaminen 3.05%
Loma 0.71%
Terveys 0.64%
Opinnot 0.56%
Palvelut 0.20%

 

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen on tehnyt Omalaina ja se perustuu kaikkiin Omalainassa vuoden 2023 aikana tehtyihin lainahakemuksiin. Omalaina on osa Sambla Group -konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista lainavälitystoimijoista.

Yleisimmät syyt lainanottoon maakunnittain

Tutkimuksessamme vertailtiin myös eroja maakuntien välillä. Valtakunnallisella tasolla näkyvät trendit ovat luonnollisesti näkyvillä myös maakuntatasolla, mutta erojakin löytyi.

Uudellamaalla haettiin valtakunnallisesti eniten lainaa suoraan kulutukseen, opiskeluun ja sijoittamiseen. Keski-Suomesta löytyvät taas suhteellisesti eniten ajoneuvolainaa hakevat suomalaiset. Pohjanmaalla, Kymelaaksossa ja Kainuussa taas remontointi oli lainanhaun tarkoitus useammin kuin missään muualla Suomessa.

 

 

Haetut lainat maakunnittain vuonna 2023

Uusimaa

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 67.09%
Muu 10.46%
Remontti 5.90%
Ajoneuvo 5.86%
Kulutus 4.14%
Sijoittaminen 3.80%
Loma 0.99%
Terveys 0.75%
Opinnot 0.75%
Palvelut 0.26%

Varsinais-Suomi

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 69.97%
Muu 8.87%
Remontti 6.78%
Ajoneuvo 6.40%
Kulutus 3.15%
Sijoittaminen 2.64%
Loma 0.80%
Terveys 0.64%
Opinnot 0.50%
Palvelut 0.24%

Pirkanmaa

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 71.31%
Muu 9.30%
Ajoneuvo 5.10%
Remontti 6.01%
Kulutus 3.53%
Sijoittaminen 2.88%
Terveys 0.64%
Loma 0.56%
Terveys 0.53%
Palvelut 0.13%

Pohjanmaa

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 70.64%
Remontti 9.23%
Muu 7.17%
Ajoneuvo 6.20%
Kulutus 2.97%
Sijoittaminen 2.71%
Terveys 0.55%
Loma 0.27%
Opinnot 0.14%
Palvelut 0.11%

Keski-Suomi

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 71.01%
Muu 8.53%
Ajoneuvo 7.03%
Remontti 5.86%
Kulutus 2.94%
Sijoittaminen 2.93%
Terveys 0.61%
Loma 0.49%
Opinnot 0.45%
Palvelut 0.14%

Pohjois-Karjala

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 73.75%
Muu 8.62%
Remontti 6.10%
Ajoneuvo 5.31%
Kulutus 2.71%
Sijoittaminen 2.23%
Terveys 0.60%
Opinnot 0.31%
Loma 0.27%
Palvelut 0.10%

Lappi

Lainan tarkoitus Osuus – 2023
Yhdistelylaina 72.89%
Muu 9.03%
Remontti 5.91%
Ajoneuvo 5.86%
Kulutus 2.93%
Sijoittaminen 2.22%
Terveys 0.56%
Opinnot 0.23%
Loma 0.22%
Palvelut 0.16%