Lapsilisä – määrät ja korotukset 2024

Lapsilisä on keskeinen osa länsimaista sosiaaliturvajärjestelmää. Ensimmäiset lapsilisään liittyvät järjestelmät saivat alkunsa 1900-luvun alussa ja sen tarkoitus oli turvata lasten hyvinvointi. Yhä nykyäänkin lapsilisä on olemassa useissa maissa.

Lapsilisät Suomessa ovat tulleet lainsäädäntöön vuonna 1948, pohjoismaista mallia mukaillen. Suomessa lapsilisän määrä vaihtelee lapsien ja huoltajien määrän mukaisesti.

 

 

Lapsilisän määrä on sama tuloista riippumatta

Rahamääräisen korvauksen lisäksi lapsilisän katsotaan vähentävän vanhempien stressiä ja taloudellista painetta, mikä puolestaan voi parantaa perheiden hyvinvointia ja lasten kasvuympäristöä.

Lapsilisä on lapsiin kohdistuva etu, tämän vuoksi lapsilisät Suomessa ovat kaikille vanhempien tulotasosta riippumatta samansuuruiset. Samansuuruisen eli universaalin lapsilisän katsotaan antavan lapsille tasapuoliset lähtökohdat elämään riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Tällä halutaan lievittää lapsiperheen kasvaneita kuluja ja vähentää tarvetta ottaa lainaa tai muutoin velkaantua kohtuuttomasti.

Lapsilisän tarkoitus on pääsääntöisesti:

 • Korvata hoitokuluja
 • Edistää/ylläpitää tasa-arvoa
 • Turvata ostovoima
 • Turvata syntyvyys

Lapsilisä määrä ja vaikutukset

Lapsilisä määrä vaihtelee maittain. Kuitenkin Suomessa, kuten useimmissa maissa, lapsilisä määrä kasvaa lasten määrän mukaan. Suomen mallin mukaisesti lapsilisä määrä on perheen tulotasosta riippumaton. Usein lapsilisä määrä herättää kuitenkin hyvinkin kiivasta poliittista keskustelua. Miksi?

Lapsilisällä katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla, sillä sen katsotaan edistävän taloudellista tasa-arvoa sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Lisäksi sen katsotaan pitävän yllä paikallista taloutta, jonka vuoksi lapsilisä määrä ei ole täysin yhdentekevä seikka.

Yleisesti lapsilisä määrä on pysynyt melko vakaana, mutta hyvä esimerkki talouden vaikutuksista lapsilisään oli vuoden 2022 vuonna tehty väliaikaispäätös maksaa lapsilisä tuplana:

Yleisen talousnotkahduksen vaikuttaessa perheiden ostovoimaan ylimääräinen lapsilisä vuoden 2022 joulukuussa kevensi niin perheiden kuin yhteiskunnan taloustaakkaa. Ylimääräinen lapsilisä maksettiin kaikista lapsista. Lapsilisät tuplana oli varsin nopea ratkaisu akuuttiin tilanteeseen.

Lapsilisä 2024 – lapsikohtaiset määrät

Lapsilisän suuruus vaihtelee poliittisten päätösten nojalla ja se on usein tarkastelun alla. Edellisen hallituskauden aikana tehdyt lakimuutokset astuvat voimaan vuoden 2024 aikana.

Lapsilisään on luvassa muutoksia niin määrän kuin korotusten osalta. Lapsilisä 2024 suuruus ja siihen liittyvät muutokset astuivat voimaan tammikuussa.

Lapsilisä 2024 vuonna on:

 • Yhdestä lapsesta 94,88
 • Toisesta lapsesta 104,84
 • Kolmannesta lapsesta 133,79
 • Neljännestä lapsesta 173,24
 • Viidennestä (+ seuraavat) 192,69

Lapsilisä määrä on tarkalleen ottaen yllä mainittu summa lapsilukua kohden. Lapsilisä on lapselle maksettava etuus ja näin ollen se on täysin verotonta tuloa. Lapsilisä verotus perustuu myös sen universaaliin malliin, verovapaa lisä takaa kaikille samansuuruiset maksuerät.

Korotettu lapsilisä vuonna 2024

Lapsilisä 2024 määrä on ikään sidottu, sillä korotettu lapsilisä koskee kaikkia alle 3-vuotiaita lapsia. Uusi laki astuu voimaan 1.4.2024:

 • Korotuksen määrä on 26 € / kk
 • Maksetaan täysimääräisenä siihen kuukauteen saakka, kun lapsi täyttää 3 vuotta

Vanhempien asuessa erillään on mahdollisuus saada myös lapsilisä yksinhuoltajakorotus, mikäli:

 • Lapsen huoltajat asuvat erillään
 • Lapsilisää hakeva ei ole avo- tai avioliitossa

Solmittu yhteishuoltajuus lapsen toisen vanhemman kanssa ei kumoa lapsen oikeutta korotukseen. Lapsilisä yksinhuoltajakorotus maksetaan jokaisesta lapsesta ja vuonna 2024 se on 73,30 € / kk.

Yleisesti lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu eli vanhemmalle, joka pääasiallisesti huolehtii lapsen kasvatuksesta ja huollosta. Halutessaan huoltajat voivat myös sopia kummalle etuus maksetaan.

Lapsilisän hakeminen on huoltajan vastuulla

Vaikka lapsilisä on kaikille kuuluva etu, lapsilisän hakeminen on aina huoltajien vastuulla. Sama käytäntö on lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen kanssa, se täytyy erikseen hakea. Lapsilisän hakeminen on kuitenkin varsin helppoa ja se hoituu yksinkertaisimmin Kelan sähköistä palvelua käyttäen:

 1. Hae lapsilisää verkossa (OmaKela). Huom.! Voit tehdä hakemuksen vanhempainpäivärahahakemuksen yhteydessä.
 2. Tarkasta tarvittavat liitteet (lapsilisän hakeminen ei yleensä sisällä liitteitä).
 3. Tarkasta hakemuksen tila Kelan omapalvelusta (OmaKela) ja jos hakemukseen liittyy lisäpyyntöjä, lähetä/skannaa ne sähköisen palvelun kautta.
 4. Päätös tulee omapalvelun lisäksi paperisena versiona kotiin.

Tarkempaa tietoa lapsilisän käsittelyajoista löydät Kelasta. Yleinen ohje on, että jos haet etuutta ennen lapsen syntymää, lapsilisähakemus käsitellään vasta lapsen syntymän jälkeen. Mikäli haet lapsilisää jälkikäteen, se maksetaan maksimissaan 6 kk takautuvasti.

Lapsilisän maksupäivä – milloin lapsilisä maksetaan

Lapsilisän maksupäivä on virallisesti kuukauden 26. päivä. Poikkeuksia lapsilisän maksupäivässä ovat pyhät ja viikonloput. Jos lapsilisän maksupäivä osuu muulle kuin pyhättömälle arkipäivälle, tai se on poikkeuspäiviä seuraavana päivänä, se maksetaan näitä päiviä edeltävänä pankkipäivänä. Milloin lapsilisä maksetaan vuonna 2024?

Lapsilisän maksupäivä 2024

 • 23.02.
 • 26.03.
 • 26.04.
 • 24.05.
 • 26.06.
 • 26.07.
 • 23.08.
 • 26.09.
 • 25.10.
 • 26.11.
 • 20.12.

Huomioitavaa vuoden 2024 maksupäivissä on, että lapsilisä maksetaan 5 kuukautena poikkeavasti. Joulukuussa lisä maksetaan jopa 6 päivää etuajassa. Mikäli haluat varmasti muistaa, milloin lapsilisä maksetaan missäkin kuussa, kalenteri on hyvä ottaa avuksi.

Milloin lapsilisä loppuu?

Lapsilisä loppuu kun:

 1. Lapsi täyttää 17 vuotta. Aivan kuten lapsilisän korotusosuuden loppumisesta, myös siitä, milloin lapsilisä loppuu kokonaan, on tehty selkeä linjaus: viimeinen lapsilisä maksetaan täysimääräisenä siinä kuussa, kun lapsi on 17 vuotta.
 2. Poikkeuksellisesti lapsilisän maksaminen voi loppua aiemmin, mikäli lapsi ja hänen huoltajansa muuttavat virallisesti pois Suomesta. Tämä edellyttää kuitenkin pysyvää ulkomailla asumista, väliaikaiset oleskelut eivät vaikuta lapsen oikeuteen saada lapsilisää.

Lapsilisien sijoittaminen osakkeisiin on välillä ollut yleisen keskustelun aiheena. Osa kansanedustajista ongelmallisena, että etenkin paremmin toimeen tulevissa perheissä lapsilisien sijoittaminen on yleinen käytäntö, eikä niille ole todellista akuuttia tarvetta.

Lapsilisien sijoittaminen on myös lapselle säästämistä tulevia hankintoja, kuten opintoja tai ensiasuntoa varten, voi kuitenkin olla kokonaisuuden kannalta hyväkin asia, sillä vankka pesämuna aikuisuuden kynnyksellä saattaa kantaa hedelmää monella tavalla, mikä todennäköisesti vaikuttaa positiivisesti yksilön lisäksi yhteiskuntaan.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä ikäisenä lapsilisä loppuu?

Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta maksetaan lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Oikeus lapsilisään edellyttää maassa asumista, muutamin poikkeuksin.

Paljonko lapsilisää maksetaan?
Yhdestä lapsesta maksettava lapsilisä on noin 95 euroa, toisesta hieman yli sata euroa ja tämä määrä kasvaa aina viidenteen lapseen saakka. Viidennestä tai sitä useammasta lapsesta lapsilisä on noin 180 euroa kustakin. Lisäksi yksinhuoltajille maksetaan yksinhuoltajakorotus, joka on noin 63 euroa lasta kohden.