Arvonlisäveron korotus 2024-2025

Syksyllä 2024 ja vuodenvaihteen 2025 lähestyessä arvonlisäverotuksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat laajasti yrityksiin ja kuluttajiin Suomessa. Hallituksen päätös nostaa yleinen arvonlisäverokanta 24 prosentista 25,5 prosenttiin herättää monia kysymyksiä, erityisesti pienyrittäjien keskuudessa.

Käymme tässä läpi keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset.

 

Mitä tuotteita ja palveluita arvonlisäveron nosto koskee?

Yleinen 24 prosentin arvonlisäverokanta, joka kattaa useimmat Suomessa myytävät tuotteet ja palvelut, nousee 25,5 prosenttiin. On kuitenkin tärkeää huomata, että alennetut arvonlisäverokannat, kuten elintarvikkeiden 14 prosenttia ja kirjojen sekä lääkkeiden 10 prosenttia, pysyvät ennallaan.

Poikkeuksena tästä on makeisten arvonlisävero, joka nousee 14 prosentista yleiseen 25,5 prosentin alv-kantaan.

Milloin arvonlisäveron korotus tulee voimaan?

Hallitus on esittänyt, että uusi arvonlisäverokanta astuu voimaan 1. syyskuuta 2024. Tämä tarkoittaa, että kaikki tämän ajankohdan jälkeen tapahtuvat tavaroiden ja palveluiden myynnit verotetaan uuden, korotetun alv-kannan mukaisesti.

Verohallinnon mukaan uusi alv-kanta koskee myös ennen syyskuuta tehtyjä sopimuksia ja tarjouksia, jos toimitus tai suoritus tapahtuu vasta syyskuun jälkeen.

Vaikutukset pienyrittäjille

Arvonlisäveron korotus tuo mukanaan monia haasteita pienyrittäjille. Hinnoittelun tarkistaminen ja sopimus- sekä tarjouspohjien päivittäminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä.

Erityisesti kalliimpien tuotteiden kohdalla korotetun alv:n siirtäminen suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa ostohalukkuuteen, kun taas hintojen pitäminen ennallaan vähentää yrittäjän katetta. Pienempien ostosten kohdalla vaikutus on suhteellisesti pienempi.

Taloushallinnon järjestelmien päivitys saattaa myös aiheuttaa ongelmia, erityisesti vanhempia ohjelmistoja käyttävissä yrityksissä. Suomessa alv-prosentit ovat perinteisesti olleet kokonaislukuja, joten nykyisten järjestelmien soveltuvuus desimaaliprosentteihin on tarkistettava.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Arvonlisäveron ilmoittaminen muuttuu myös uuden verokannan myötä. Syyskuusta 2024 alkaen OmaVeron arvonlisäveroilmoituksissa tulee näkymään kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 % vero.” Tämä koskee sekä kuukausi-, neljännesvuosi- että vuosiverokausia.

On tärkeää huomata, että veron maksamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan.

Vinkit pienyrittäjille

Yritysten on hyvä selvittää ja huomioida muutosten vaikutukset järjestelmiin, sopimuksiin ja laskupohjiin, keskeneräisiin projekteihin sekä hinnoitteluun. Erityisesti elintarvikealalla makeisten verokantamuutoksen vaikutukset on arvioitava tarkkaan.

Hinnoittelun muutokset ovat tapauskohtaisia ja riippuvat toimialasta sekä asiakaskunnasta. Yritysten välisessä kaupassa alv:n vieminen hintoihin ei välttämättä ole yhtä merkittävä kysymys kuin kuluttajakaupassa, missä hinnan nousu voi johtaa jopa ostopäätöksen lykkäämiseen tai perumiseen.

Yhteenveto

Arvonlisäveron korotus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joihin pienyrittäjien on varauduttava huolella. Hinnoittelun ja sopimusten tarkistaminen sekä taloushallinnon järjestelmien päivitys ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Aikatauluun valmistautuminen ja asiakkaille tiedottaminen ovat myös tärkeitä asioita, jotta siirtymä sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Pienyrittäjien kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen ja hyödyntää veroneuvojien tarjoamaa apua muutoksen hallitsemiseksi.