Ajokortin uusiminen – hinnat ja tiedot

Ajokortti on yksi yhteiskunnan merkittävimmistä dokumenteista, joka antaa oikeuden kuljettaa moottoriajoneuvoa tiellä. Ajokortti on lakisääteinen asiakirja, joka todistaa, että sen haltija on osoittanut tarvittavan taitotason ja tietämyksen turvalliseen ajamiseen.

Ajokortti antaa paljon vapautta ja se voi olla merkittävä mahdollistaja myös työelämässä. Toisaalta ajokorttiin liittyy vastuu, sillä ajokortin haltijan on noudatettava liikennesääntöjä sekä huolehdittava sekä omasta että muiden tiellä liikkujien turvallisuudesta.

Virallinen ikäraja luvan suorittamiseen on 18 vuotta. Tämänkin jälkeen kortin haltijan on huolehdittava tarpeenmukaisesta ajotaidosta ja sen ylläpidosta. Ajokortin uusiminen lakisääteisten aikarajojen puitteissa on yhteiskunnan keino varmistaa, että jokainen tielläliikkuja omaa riittävät ajotaidot ja terveydentilan autolla ajamiseen.

 

 

Ensimmäinen ajokortti

Ajokortti on merkittävä virstanpylväs monen ihmisen elämässä, sillä se avaa ovet itsenäisyyteen ja liikkumisen vapautta tarjoaviin mahdollisuuksiin. Ajokortin voi suorittaa itsenäisesti tai autokoulussa ja ensimmäinen ajokortti suoritetaan yleensä itsenäistymisen kynnyksellä.

Ensimmäinen ajokortti ja sen saaminen vaatii useita vaiheita. Prosessin ensimmäinen vaihe on ajokortin teoriakoe, jossa testataan kuljettajan tietämystä:

 • liikennesäännöistä
 • merkeistä
 • muista tärkeistä asioista

Ajokortin teoriakoe vaatii harjoitusta, jota voi tehdä teoriakirjojen tai netin avulla. Teorian lisäksi kortin suorittaja harjoittelee auton hallintaa käytännössä.

Ajamista lähdetään harjoittelemaan varhaisessa vaiheessa teoriaopintojen ohessa. Riittävän harjoitusmäärän jälkeen seuraa käytännön ajokoe, jossa arvioidaan kuljettajan ajotaitoja erilaisissa liikennetilanteissa. Ajokorttiluokkaa voi myöhemmin kohottaa.

Ajokortti 17 vuotiaana

Ikärajoitus ajokortin saamiselle vaihtelee maittain. Nuoremmilla kuljettajilla voi olla rajoituksia ajoneuvojen tyypin suhteen. Tämä on tarkoitettu varmistamaan, että nuoret kuljettajat hankkivat riittävän kokemuksen ennen täyttä vastuuta liikenteessä.

Suomessa B-luokan ajokortti 17 vuotiaana on mahdollista suorittaa erityisluvalla. Ajokortti 17 vuotiaana myönnetään pääsääntöisesti kulkemisen haasteisiin liittyvin perustein. Kulkumatkat ovat yleisin syy hankkia ajokortti ennen 18 vuoden ikää.

Hyväksyttyjä syitä ovat kulkeminen:

 • Kouluun
 • Työhön
 • Työharjoitteluun
 • Harrastukseen

Ajokortti 17 vuotiaana ja siihen tarvittavaa erityislupaa voi hakea jo ennen kuin nuori täyttää tarvittavat 17 vuotta. Lupa myönnetään kuitenkin aikaisintaan 3 kuukautta ennen 17 vuoden ikää.

Ajokortin hinta – paljonko ajokortti maksaa?

Ajokortin hinta määräytyy ajokorttiluokan ja autokoulun tai opetustavan mukaan.

Ajokortin hinta, pakolliset kulut:

 • Ajokorttilupahakemus
 • Ajokoe
 • Teoriakoe
 • 2 kuvaa ajokorttiin
 • Lääkärintodistus

Pakolliset kulut ovat yleensä hieman alle 200 €. Pakollisten kulujen lisäksi ajokortti sisältää ajokoulun opetuskulut. B ajokortin hinta liikkuu yleensä noin 800 € ja 1200 € välissä. Hinta vaihtelee, paitsi ajokoulujen välillä, myös paikkakunnittain. Kalleimpien ajokoulujen kulut voivat nousta jopa 1500 € saakka.

Ajokortin hinta opetusluvalla

Ajokorttiin liittyvä osaaminen on mahdollista hankkia myös opetusluvalla ja moni tekeekin niin esimerkiksi taloudellisista syistä, mutta mitä ajokortin hinta opetusluvalla todellisuudessa pitää sisällään?

Ajokortin hinta opetusluvalla, hinta sisältää:

 • Opetuslupahakemus
 • Ajokorttilupahakemus
 • Teoria- ja ajokoe
 • Auton opetusvarusteet
 • EAS- ja RTK-koulutukset
 • Polttoainekulut

Yllä mainitut kulut on niin sanottuja pakollisia kuluja, jotka ajokortin hinta opetusluvalla sisältää. Pakolliset kulut vaihtelevat vuosittain, vuonna 2024 ajokortin hinta opetusluvalla on noin 700–800 €. Ajokortti kustannetaan yleensä säästöillä, mutta myös laina tai luottokortti ovat mahdollisia tapoja rahoittaa kortti. Nuoren henkilön kannattaa kuitenkin ottaa lainaa vain vakavaa harkintaa käyttäen.

Ajokortin uusiminen

On muutama syy, jolloin ajokortin uusiminen vaaditaan. Ajokortin uusiminen vaaditaan esimerkiksi, jos ajo-oikeus- tai henkilötietoihin, kuten nimeen, tulee muutoksia.

Uusi ajokortti nimenmuutos, toimi näin:

 • Tilaa henkilökortti tai passi uudella nimellä (ja nimikirjoituksella)
 • Lunasta uudistettu asiakirja
 • Hae uusi ajokortti sähköisesti

Uusi ajokortti voi vaatia myös lääkärinlausunnon. Ajokortin lääkärintarkastus on tehtävä aina, kun henkilö on täyttänyt 45 vuotta, ja ajokortin lääkärintarkastus laajennettuna on tehtävä 68 ikävuoden jälkeen.

Uusi ajokortti on helppo hankkia. On kaksi vaihtoehtoa, josta uusi ajokortti voidaan tilata:

 • Traficomin sähköinen palvelu
 • Ajovarman palvelupiste

Ajokortin voimassaolo

Yleisin syy hankkia uusi ajokortti on ajokortin voimassaoloaika. 2013 lakimuutoksen myötä kaikista ajokorteista tuli määräaikaisia.

 • Huom! Ennen lakimuutosta myönnetty ajokortti voimassa korkeintaan 18.1.2033 saakka.

Kortinhaltijan on itse huolehdittava, että ajokortin voimassaolo on ajan tasalla ja että uusiminen tapahtuu vaaditussa ajassa, mikäli autolla tarvitsee ajaa. Traficom lähettää asiasta vielä muistutuksen kortinhaltijan kotiosoitteeseen.
Ajokortin voimassaolo on 15 vuotta seuraaville ajoneuvoille:

 • Henkilöauto
 • Moottoripyörä
 • Mopo ja mopoauto
 • Traktori

Ajokortti voimassa 5 vuotta:

 • Kuorma-auto
 • Linja-auto

Ajokortin katoaminen – kadonnut ajokortti on aina riski

Vaikka ajokortti ei ole virallinen henkilöasiakirja, ajokortin katoaminen olisi aina syytä ottaa vakavasti. Kadonnut ajokortti on väylä henkilötietojen päätymiseen vääriin käsiin, vaikka korttia ei ensisijaisesti olisi varastettu.

Ajokortin katoaminen, mihin ilmoitan? On kaksi tapaa, kuinka ilmoittaa että sinulla on kadonnut ajokortti:

 • Poliisiaseman palvelupiste
 • Sähköinen rikosilmoitus

Kun ilmoitus on tehty, voit tilata uuden kortin. Jos sinulla on tuhoutunut, rikkoutunut, varastettu tai kadonnut ajokortti, Traficomin sähköisestä järjestelmästä tilaat helposti uuden kortin. Uusi ajokortti kadonneen tilalle lähetetään kotiin noin viikon kuluessa. Ajokortin toimitusaika on yleensä kaikissa uusimistapauksissa noin 4 päivää.

Ajokortti tulevaisuudessa mahdollistaa monia etuja

Teknologian kehittyessä korttien turvallinen käyttö ja säilytys on saanut uusia menetelmiä. Joissakin maissa on jo otettu käyttöön sähköiset ajokortit, jotka tallentavat ajokelpoisuustiedot mikrosirulle tai älypuhelimeen, jolloin esimerkiksi ajokortin katoaminen ei enää ole uhka.

Uudenlainen, sähköinen ajokortti mahdollistaa myös muita etuja, esimerkiksi ajokortin toimitusaika tulee todennäköisesti lyhenemään. Vaikka ajokortin muoto ja käyttö saattavat muuttua ajan myötä, sen perusperiaatteet pysyvät samoina: se on lupakirja, joka symboloi vapautta, vastuuta ja turvallisuutta tien päällä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin asti ajokortti on voimassa?

Ajokorttien voimassaoloajat muuttuivat vuoden 2013 alussa. Uusi ajokorttilaki muutti myös ennen lakimuutosta myönnettyjen ajokorttien voimassaoloaikaa. Nyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä.

Minkä ikäisenä ajokortti pitää uusia?

Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen, jne. kuljettamiseen oikeuttavat ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan. 65 ikävuoden jälkeen ajokortti on voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan. Poikkeuksena kuorma- ja linja-autojen ajokortit, jotka ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan.