Huijauspuheluita ja tekstiviestejä on soitettu nimissämme toukokuussa - huomioi vuorovaikutuksesi ja tarkista yhteydenotot viralliseen asiakaspalveluumme.

ASP-tili – hanki ensiasunto edullisesti säästämällä

ASP säästäminen on tullut jälleen suosituksi ensiasunnon hankintatavaksi, mutta mikä on asp tili ja mitä hyötyjä siitä on?

ASP-tili on ensiasunnon ostoon kehitetty asuntosäästötili. Tili on suosittu säästöjärjestelmä Suomessa ja sen tarkoituksena on kannustaa nuoria aikuisia säästämään omistusasunnon hankintaa varten tarjoamalla heille erilaisia taloudellisia etuja ja kannustimia.

 

 

ASP-tilin toiminta

ASP-tili toimii siten, että säästäjä tallettaa kuukausittain rahaa tililleen, ja valtion tarjoama tukijärjestelmä täydentää näitä säästöjä. Kun säästäjä on saavuttanut tietyt säästötavoitteet ja täyttänyt muut vaaditut ehdot, hän voi saada ASP-lainan, joka on edullisempi kuin perinteiset lainat.

ASP-tili ja sen avulla hankittu ASP-laina voidaan käyttää ensiasunnon ostoon tai rakentamiseen. Käytännössä kun ASP-tili ja sen säästöt kattavat vähintään 10 % asunnon hinnasta ja hakijan ehdot täyttyvät, pankki lainaa loput asunnon hinnasta.

ASP tili korko

ASP-tili sisältää houkuttelevia etuja, kuten korkeammat korot verrattuna perinteisiin säästötileihin. Asuntosäästötili ja sen muodostamat korkoedut kannustavat tilinhaltijaa tallettamaan enemmän rahaa ja pitämään varansa tilillä pidempään. ASP tili korko on ensimmäisestä vuodesta lähtien 1 % talletetuista varoista.

Jos ASP-tilin haltija täyttää kaikki tilin edellyttämät ehdot, on ASP tili korko tilin avaamisvuonna sekä seuraavina viitenä vuotena jopa 4 %. Korot maksetaan takautuvasti henkilön nostaessa ASP-lainan. ASP-laina voidaan ottaa aikaisintaan, kun henkilö täyttää 18 vuotta, ja se sisältää muiden lainojen tapaan tiettyjä lainanottokriteereitä, joilla henkilö katsotaan luottokelpoiseksi.

Lue lisää aiheesta: Mikä on paras säästötili ja saako sillä korkoa?

ASP tili maksimi ja minimi

ASP säästäminen sisältää joitain rajoitteita, joista isoin huomioitava tekijä on talletuksiin liittyvät rajoitukset. ASP-talletusjaksot on jaettu kalenterivuosineljänneksiin, mikä tarkoittaa, että ASP tili maksimi ja minimi huomioidaan 3kk jaksoissa.

Niin sanotun vuosikvartaalin aikana ASP tili maksimi on 3000 € ja minimi 150 €, mikä tarkoittaa, että yhden kalenterivuoden aikana tilille voi tallettaa enimmillään 12000 € ja minimissään talletusten tulee olla 600 €.

ASP tilin avaaminen ja yleiset ehdot

ASP tilin avaaminen on vaivatonta ja sitä tarjoaa monet pankit. Kuitenkin ASP tilin avaaminen sisältää tiettyjä ehtoja.

ASP tilin avaaminen ja ASP tili ehdot

 1. ASP tili ikäraja on 15-44 vuotta
 2. Aiemmat asunto-omistukset eivät saa ylittää 50 % asunnosta
 3. 15–17-vuotiaan talletukset tulee olla omalla työllä hankittuja
 4. Ensimmäiset talletukset asuntosäästötilille tulee tehdä 15–44 vuoden iässä

Yleisten ehtojen lisäksi ASP-tilin haltijan on täytettävä tiettyjä asumiseen ja työskentelyyn liittyviä ehtoja kuten:

 • Pysyttävä samassa työpaikassa vähintään 2 vuotta
 • Säilytettävä ASP-tili vähintään 2 vuotta ennen ASP-lainan hakemista

ASP tili lapselle on myös oiva tapa auttaa jälkikasvun asunnon hankinnassa, mutta on hyvä huomioida, että vanhemmat eivät voi tehdä talletuksia lapsen ASP tilille ennen kuin hän täyttää 18 vuotta.

Lue lisää aiheesta: Lapselle säästäminen

ASP tilin siirto toiseen pankkiin

Jos haluat asiakkuuden toiseen pankkiin kuin missä asuntosäästötili jo on, tilin avaaminen tässä pankissa on mahdollista. ASP tilin siirto toiseen pankkiin on hyödyllistä, jos uusi pankki tarjoaa esimerkiksi paremmat korkoedut säästöillesi.

Yleisten etujen lisäksi ASP-tili sisältää pankkikohtaisia eroja ja siksi pankkien kilpailuttaminen kannattaa aika-ajoin. ASP tilin siirto toiseen pankkiin käy vaivatta, sillä vanha pankki huolehtii kaikki tiliin liittyvät tiedot uudelle pankillesi.

Yhteinen ASP tili

Yhteinen ASP tili on hyödyllinen silloin, kun tähtäimessä on yhteinen asuntolaina. Jos puolisot eivät ole ottaneet yhteistä ASP tiliä, ASP tili yhdistäminen jälkikäteen on toimiva ratkaisu. Puolison yhdistäminen ASP tiliin hoituu joustavasti ottamalla yhteyttä pankkiin.

Yhteinen ASP tili puolison kanssa selkeyttää lainaprosessia sekä antaa tilinhaltijoille merkittävän korkoedun, sillä uuden korkotukilainaa koskevan asetuksen myötä yhdessä otettu ASP-laina sisältää korkotukilainan enimmäismäärän 1,5 kertaisena. Uusi asetus astui voimaan 1.4.2024.

Tutustu: Lainojen yhdistäminen

ASP tilin lopettaminen eri tilanteissa

ASP tilin lopettaminen voi olla tarpeen eri elämäntilanteissa Kun lopetat tilin, on tärkeä noudattaa asianmukaisia prosesseja ja ottaa yhteyttä pankkiin varmistaakseen, että ASP-tili suljetaan oikein ja kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritetaan.

ASP tilin lopettaminen, yleisimmät syyt

 • Asunnon hankinta
 • Taloudelliset vaikeudet
 • Muut sijoitusmahdollisuudet
 • Muutto ulkomaille

Mitä ASP tilin lopettaminen vaatii? Yleisimmät prosessin sisältämät toimenpiteet:

 1. Ota yhteyttä pankkiisi. Tämä voidaan tehdä joko henkilökohtaisesti pankissa, puhelimitse tai sähköpostitse.
 2. Tyhjennä ASP-tili. Ennen kuin ASP-tili voidaan sulkea, kaikki tilillä olevat varat on tyhjennettävä.
 3. Täytä mahdolliset lomakkeet. Pankki saattaa vaatia säästäjää täyttämään lomakkeen ASP-tilin sulkemiseksi.
 4. Todistus ASP-lainan käytöstä. Jos säästäjä on käyttänyt ASP-tilin säästöjä ASP-lainan saamiseksi, pankki saattaa vaatia todistuksen siitä, että tilin sisältämät säästöt on käytetty ASP-lainaan ja laina on käytetty.
 5. Vahvistus tilin sulkemisesta. Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty, säästäjän tulee saada vahvistus siitä, että ASP-tili on suljettu.

Kannattaako ASP-tili

Siihen kannattaako ASP-tili on aika yksiselitteinen vastaus, sillä ASP säästäminen sisältää lukuisia etuja. Yksi merkittävimmistä hyödyistä on valtion tarjoama korkotuki, joka voi olla jopa 25 % talletetusta summasta.

Vuonna 2024 tullut uusi korkotukimuutos mahdollistaa korkotukilainan enimmäismäärän jopa 15000–25000 € korkeammalla maksimituella. Muutos koskee kaikki asuntoja kunnasta riippumatta ja se maksetaan säästäjälle ASP-lainan saamisen yhteydessä, mikä auttaa merkittävästi ensiasunnon hankintakustannuksia.

Vaikka ASP-tiliä koskee tietyt ehdot ja rajoitukset, sen vaikutus Suomen asuntomarkkinoihin ja laajempaan taloudelliseen kestävyyteen on siis kiistaton. ASP tili hyödyt ovat auttaneet monia nuoria aikuisia saavuttamaan unelmansa asunnon omistajana ja lisänneet heidän taloudellista vakauttaan, mikä heijastuu positiivisesti koko yhteiskuntaan.

Usein kysytyt kysymykset

Miten avaan ASP-tilin?

ASP-tilin voit avata, jos olet 15–44-vuotias, etkä ole aiemmin omistanut mistään asunnosta yli 50 %. Ensimmäinen talletus ASP-tilille on myös tehtävä 15-44-vuotiaana.

Paljonko ASP tilillä pitää olla rahaa?

ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä. Vuosineljänneksen, eli kolmen kuukauden aikana talletukset voivat olla vähintään 150 euroa ja enintään 4 500 euroa.