Huijauspuheluita ja tekstiviestejä on soitettu nimissämme toukokuussa - huomioi vuorovaikutuksesi ja tarkista yhteydenotot viralliseen asiakaspalveluumme.

Asumistuki on yhä useamman talouden tasapainottaja

Asumistuki on Suomessa yksi osa sosiaaliturvajärjestelmää ja sillä pyritään tasaamaan asumiskustannuksista aiheutuneita kuluja. Asumistuki on yleensä tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi ja tästä syystä sen myöntämisen perusteet tarkastetaan yleensä vähintään vuoden välein.

Asumistuki myönnetään henkilökohtaisten tietojen perusteella kuten:

 • Elämäntilanne
 • Tulotaso
 • Asumismenot

 

 

Asumistuen perusteet

Yleisesti asumistuki myönnetään, jos katsotaan, että yksittäisen henkilön tai ruokakunnan tulotaso on kohtuuttoman pieni asuinkustannuksiin nähden. Alun perin asumistuki on ollut pienituloisten kuten työttömien ja opiskelijoiden tuki, mutta työssäkäyvien osuus tuen saajissa on jatkuvassa kasvussa.

Asumistuki on aina lainsäädännön puitteissa määritelty tuki ja sen saamiseen liittyy tiettyjä rajoituksia ja edellytyksiä. Ajankohtaiset tiedot tuista saat aina Kelan sivuilta, mutta me poimimme tärkeimmät asumistukea koskevat asiat ja uudistukset tähän blogiin.

Asumistuki 2024 – ajankohtaiset uudistukset

Vuosi 2024 on tukien kannalta muutosten aikaa, asumistuki ei tee tässä poikkeusta. Asumistuki 2024 suurimmat muutokset ovat astuneet voimaan 1.4. Jos olet kuulunut tuen piiriin ennen tätä, on hyvä huomioida, että asumistuen tarkistus voidaan tehdä viiveellä.

Ensisijaisesti asumistuki 2024 sisältää leikkauksia, jotka vaikuttavat yleisen asumistuen määrään pienentävästi:

 • Asumistuen leikkaus 1. : yleinen asumistuki 2024 kokonaiskorvausosuus maksimivuokrasta laskee 80 % -> 70 %.
 • Asumistuen leikkaus 2. : asumistuki 2024 sisältää 50 % omavastuuosuuden aiemman 42 % sijaan.
 • Asumistuen leikkaus 3. : 300 € ansiotulovähennys eli asumistuen suojaosuus poistuu.

Yleisten muutosten lisäksi asumistuki 2024 koskevat muutokset koskevat pääkaupungissa asuvia, sillä 1.4 lähtien Helsinki kuuluu muun pääkaupunkiseudun mukaan samaan kunta-alueeseen, jolloin asumistukeen hyväksyttävien asuinkustannusten maksimimenot ovat helsinkiläisille aiempaa alhaisemmat.

Asumistuki omistusasuntoon päättymässä

Asumistuki voidaan myöntää Suomessa sijaitsevaan vakituiseen asuntoon. 2024 vuoden loppuun saakka asumistukea myönnetään vuokra-asunnon lisäksi osaomistus-, asumisoikeus- sekä omistusasuntoon.

Asumistuki omistusasuntoon kattaa asunnon hoito- ja rahoitusmenot, mutta niissä huomioidaan kustannusten maksimimäärä asuinsijaintiin ja ruokakunnan kokoon perustuen. Asunnon ostajan on hyvä huomioida kuitenkin, että asumistuki omistusasuntoon päättyy 1.1. 2025.

Asumistuki tuloraja vaihtelee asuinkunnan ja ruokakunnan mukaan

Kun haet asumistukea, tärkein henkilökohtaisia tietoja koskeva seikka koskee tulojasi / ruokakunnan tuloja. Pääsääntöisesti asumistuki tuloraja koskee jatkuvia tuloja kuten:

 • Ansiotulot
 • Pääomatulot
 • Etuudet (ei toimeentulotuki, lapsilisä ja omaishoidon tuki)

Asumistuen tuloraja lasketaan bruttotuloista ja siihen huomioidaan jokaisen täysi-ikäisen ruokakuntaan kuuluvan tulot. Tulot tarkistetaan asumistuen hakuaikaa edeltäviltä kuukausilta (3 kk) joko jatkuvana tai keskiarvotulona, jos tulot vaihtelee kuukausittain.

Asuinkunta vaikuttaa asumistukeen siten, että pääkaupunkiseudulla, jossa yleinen hintataso on muuhun maahan nähden korkeampi, myös tulorajan enimmäismäärä on hieman korkeampi. Lisäksi ruokakunnan henkilömäärä vaikuttaa tulorajaan.

Asumistuen määrä, esimerkki (pääkaupunkiseutu)

 • 1 aikuisen talous: asumistuki tuloraja 1844 €
 • 2 aikuisen talous: asumistuki tuloraja 2428 €
 • 1 aikuinen + 1 alaikäinen: asumistuki tuloraja 2630 €
 • 2 aikuista + 1 alaikäinen: asumistuki tuloraja 3146 €

Jaettu asunto ja samassa asunnossa asuva alivuokralainen

Alivuokralainen asumistuki ja siihen liittyvät säännökset koskevat huomioitavia tuloja, jotka koskevat sekä asunnon päähaltijaa että alivuokralaista. Mikäli asunto on jaettu eri ruokakuntaan kuuluvien kesken, Kelalle tulee tehdä tästä erillinen selvitys jonkun osapuolen hakiessa asumistukea kyseistä asuntoa koskien.

Alivuokralaisen asumistuki jättää huomioimatta samassa taloudessa asuvien vuokralaisten tulot, mikäli alivuokralaiselle on laadittu oma, erillinen vuokrasopimus. Muutoin alivuokralainen katsotaan automaattisesti samaan ruokakuntaan kuuluvaksi asumistukea hakevan päävuokralaisen kanssa.

Asumistuki varallisuusraja

Aiemmin asumistuki oli lähinnä työttömille ja opiskelijoille myönnettävä etuus. Asumiskulujen ja yleisten hintojen nousun myötä asumistuen tarve on kuitenkin kasvanut ennätyslukemiin työssäkäyvien kesken.

Alhaiset tulot eivät ole kuitenkaan ainoa kriteeri tuen myöntöä koskien. Asumistuki varallisuusraja on tulorajan lisäksi keino, jolla varmistetaan, että tuensaajien piiriin pääsee vain ne henkilöt, joilla asumiskulut ovat kohtuuttoman suuret maksukykyyn verrattuna.

Asumistuki varallisuusraja ja siihen liittyvä viimeisin hallituksen linjaus liittyy 10000 € maksimirajaan eli tätä suuremman omaisuuden haltija ei ole oikeutettu asumistukeen.

 • Huom.! Asumistuki varallisuusraja ei huomioi tuottamatonta omaisuutta kuten omistusasuntoa tai autoa, jotka ovat hakijan käytössä. Asumistuki varallisuusraja ei huomioi tuottamatonta omaisuutta kuten omistusasuntoa tai autoa, jotka ovat hakijan käytössä.

Asumistuen maksupäivä – ensimmäinen erä ja yleiset päivämäärät

Asumistuen maksupäivä riippuu siitä, milloin hakemus on käsitelty ja päätös siitä tehty. On myös hyvä huomata, että maksupäivä voi vaihdella sen mukaan, onko kyseessä ensimmäinen maksuerä vai jatkuvat maksut.

 • Huom.! Asumistukea maksetaan 1 kk takautuvasti hakuajankohdasta katsoen.

Ensimmäinen maksuerä voi kestää pidempään, koska Kelan täytyy käsitellä hakemus ja tehdä päätös ennen kuin maksu voidaan suorittaa. Yleinen asumistuki käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Yleisesti Kelan maksaman asumistuen maksupäivä

 1. Kuukauden 6. päivä
  tai
 2. kuukauden 21. päivä.

Jos asumistuen maksupäivän osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, maksu siirtyy seuraavalle arkipäivälle.

Asumistuki opiskelija

Opiskelijalle asumistuki on usein tärkein tuki opintotuen ohella. Opiskelijan asumistuki on jaettu kahteen muotoon tukea hakevan opiskelijan kriteerien mukaan.

Yleinen asumistuki myönnetään, jos:

 • Opiskelija on kirjoilla Suomessa.
 • Opiskelijan on Kelan opintotuen piirissä, johon kuuluvat perus- ja opintoraha sekä mahdolliset opintolainan valtiontakaukset.
 • Opiskelijan on opiskelijaterveydenhuollon piirissä, mikä tarkoittaa käytännössä Kelan myöntämää opiskelijaterveydenhuollon tukikelpoisuutta.
 • Opiskelijan tulot ja varallisuus ovat ennalta määriteltyjen rajojen sisällä

Opintotuen asumislisä myönnetään, kun:

 • Täytät opintotuen kriteerit
 • Opiskelet ja asut ulkomailla
 • Opiskelet ja asut Ahvenanmaalla
 • Opiskelet Suomessa kansanopiston maksullisella linjalla

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko voin saada asumistukea?

Yleinen asumistuki voi olla korkeintaan 70 % asumismenoista 1.4.2024 alkaen. Jos yleinen asumistukesi on alkanut ennen 1.4.2024, tuki voi olla jopa 80 % asumismenoista. Täten tuen määrä kuitenkin pienenee, kun kotitaloutesi hakee seuraavan kerran asumistuen tarkistusta.

Kuka on oikeutettu asumistukeen?

Jos tulosi ovat pienet ja asut vakinaisesti Suomessa, sinulla voi olla oikeus Kelan asumistukeen. Asumistukea voi hakea vuokraan, yhtiövastikkeeseen tai esimerkiksi vesimaksuihin. Vakinainen asuminen tarkoittaa, että varsinainen kotisi on Suomessa ja myös oleskelet pääosin Suomessa.