Huijauspuheluita ja tekstiviestejä on soitettu nimissämme toukokuussa - huomioi vuorovaikutuksesi ja tarkista yhteydenotot viralliseen asiakaspalveluumme.

Elinkustannusindeksi kertoo muutoksista elinkustannuksissa

Ostamiemme tuotteiden, elintarvikkeiden ja palveluiden hinnat muuttuvat jatkuvasti. Viime vuosina julkisessa keskustelussa ovat saaneet näkyvyyttä erityisesti ruoan hinta, ruoan hinnan nousu sekä polttoaineiden hinnat.

Hintojen nousuun vaikuttavat vaihtelevasti monet tekijät, kuten kansainväliset konfliktit, luonnonkatastrofit, muutokset ruoan ja muiden tuotteiden tuotantoketjussa, poliittiset päätökset sekä muutokset kuluttajien ostokäyttäytymisessä.

 

 

Mikä on elinkustannusindeksi?

Mikä on elinkustannusindeksi, ja miten se liittyy hintojen muutoksiin? Elinkustannusindeksi on kuukausittain laskettava luku, joka kuvaa elinkustannuksissa tapahtuvaa kehitystä. Elinkustannusindeksi antaa meille käsityksen siitä, miten tuotteiden ja palveluiden hintataso on muuttunut pitkällä aikavälillä.

Tähän artikkeliin olemme koonneet kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää elinkustannusindeksistä ja kuluttajahintaindeksistä. Kun olet perillä taloudessa tapahtuvista muutoksista ja talousnäkymien kehityksestä, voit paremmin suunnitella ja mukauttaa myös omaa taloudenhoitoasi ja kulutuskäyttäytymistäsi. Tutustu aiheeseen ja ota oma taloutesi haltuun!

Kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksin pisteluku

Elinkustannusindeksin ohella hintatason kehitystä kuvaa kuluttajahintaindeksi, joka eroaa edellä mainitusta siten, että se käy kulutustottumusten muutoksen vuoksi läpi indeksiuudistuksen 4–5 vuoden välein.

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisesti inflaation mittarina. Esimerkiksi syyskuussa 2023 kuluttajahintaindeksin pisteluku oli 121,3, mikä vastasi 5,5 prosentin inflaatiota eli kuluttajahintojen vuosimuutosta (lähde: Tilastokeskus).

Inflaatio on hieman hidastunut

Edelliseen kuukauteen nähden inflaatiota hidasti hotellihuoneiden hintojen lasku, mutta vuoden takaiseen verrattuna kuluttajahintoja nostivat muun muassa kaukolämmön hintojen nousu sekä asuntolainojen korkojen nouseminen.

Elinkustannusindeksin laskeminen tehdään tuoreimman kuluttajahintaindeksin pohjalta. Molemmat indeksit kuvaavat hintatasossa tapahtuvia muutoksia, mutta elinkustannusindeksi on kuluttajahintaindeksiä selkeämpi ja helpommin tulkittava.

  • Huom! Elinkustannuksissa tapahtuneen muutoksen huomaa kaikkein selkeimmin, kun tuotteiden ja palveluiden hintoja vertailee pitkällä aikavälillä.

Tilastokeskus on koonnut elinkustannusindeksistä taulukon, josta pitkän aikavälin kehitystä on helppoa seurata. Esimerkiksi syyskuussa 2023 elinkustannusindeksin pisteluku oli 2311, kun vastaava luku saman vuoden tammikuussa oli 2249.

Lue aiheesta: Kulutusluotot

Elinkustannusindeksitaulukko

Elinkustannusindeksitaulukko osoittaa, että elinkustannukset Suomessa ovat olleet lähes jatkuvassa nousussa vuodesta 1951 aina vuoteen 2023 asti. Vuonna 2023 elinkustannusindeksin pisteluku on ollut nousussa koko vuoden ajan lukuun ottamatta elokuuta, jolloin pisteluku oli hieman muita kuukausia alhaisempi.

Muutokset ovat mahdollisia kumpaan suuntaan tahansa: se, että elinkustannusindeksin pisteluku on ollut pitkällä aikajaksolla tarkasteltuna lähinnä kasvava, ei tarkoita, etteikö pisteluku voisi joinain kuukausina tulla myös alaspäin.

Millaiset ovat elinkustannukset Suomessa?

Palkat, verot ja elinkustannukset Suomessa ovat hieman korkeampia kuin EU:ssa keskimäärin. Toisaalta monet palvelut ovat Suomessa maksuttomia tai halvempia kuin muissa EU-maissa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koulutus, julkinen terveydenhuolto, kirjastot sekä Kelan lukuisat, lapsiperheille kohdistetut etuudet.

Elintarvikkeet ovat erityisen kalliita

Elintarvikkeet ja hyödykkeet maksavat Suomessa yli 20 prosenttia enemmän kuin EU:ssa keskimäärin, alkoholipitoiset juomat noin 40 prosenttia enemmän. Niin ikään palvelut ja hyödykkeet ovat Suomessa melko hintavia EU:n keskimääräiseen hintatasoon nähden. (lähde: infoFinland.fi)

Elinkustannukset kasvavat sitä mukaa, kun elintaso, tuottavuus ja palkat nousevat. Suomessa bruttokansantuote (BKT) on ollut nousussa aina vuodesta 1975 lähtien: 1970-luvulla bruttokansantuote Suomessa oli vajaat 20 tuhatta euroa asukasta kohden, kun vastaava luku vuonna 2021 oli jo yli 40 tuhatta euroa.

On ymmärrettävää, että yleisen elintason noustessa elinkustannukset ja näin ollen myös elinkustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi nousevat.

Mistä elinkustannukset Suomessa koostuvat?

Suurimmiksi kulueriksi suomalaisissa kotitalouksissa ovat Tilastokeskuksen mittauksissa osoittautuneet asuminen ja energia. Asumiseen ja energiaan käytetyt varat kattavat vuokrakoteihin ja omistusasuntoihin käytettävät kulut sekä lämmityskustannukset, jotka voivat erityisesti omakotitaloissa olla suurikin menoerä.

Pienituloisimmalla viidenneksellä toisiksi suurimman menoerän muodostivat Tilastokeskuksen tutkimuksessa elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Suurituloisin viidennes sen sijaan käytti asumisen ja energian jälkeen eniten rahaa liikenteeseen, joka käsittää polttoaineiden hinnat, kulkuvälineiden hankinnan ja huollon sekä julkisen liikenteen kulut.

Lue lisää: Omistus vai vuokra-asunto – Plussat ja miinukset

Ruoka on suurin menoerä

Niin sanotuista päivittäismenoista suurimman osuuden vie kuitenkin koko väestön kulutusta tarkasteltaessa ruoka. Suhteellisen suuri osuus menoista käytettiin kaikissa tuloluokissa myös kulttuuriin ja vapaa-aikaan sekä muihin tavaroihin ja palveluihin.
Elinkustannusten ja hintojen nousu näkyy toisissa hyödykeryhmissä enemmän kuin toisissa.

Liikkuminen ja asuminen kallistuneet eniten

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintaindeksissä on nähtävissä vuosien 2021 ja 2022 välillä suurin hintojen nousu liikenteen kustannuksissa, ruoan hinnassa sekä asumisen, veden, sähkön ja polttoaineiden hinnassa.

Nämä ovat ne hyödykeryhmät, joiden hinnat ovat yhden vuoden tarkasteluvälillä nousseet kaikkein eniten. Hintojen nousussa on huomattu se poikkeuksellinen piirre, että kuluttajahintojen nousu on ollut nopeampaa kuin vuosikymmeniin.

Lue aiheesta: Remonttilaina

Asumisen hintojen nousu: vuokrankorotus ja elinkustannusindeksi

Mitä tarkoittaa elinkustannusindeksi käytännössä, ja miksi kuluttajan on syytä tutustua sen vaihteluun? Yksi konkreettinen asia, jossa elinkustannusindeksi ja hintojen nousu näkyvät, ovat asumisen kustannukset ja elinkustannusindeksi vuokran määrän osoittajana.

Vuokran määrä

Vuokran määrä on yhteydessä elinkustannusindeksiin sikäli, että vuokrasopimukset sisältävät usein mahdollisuuden elinkustannusindeksin mukaisiin vuokrankorotuksiin. Vuosittaisen vuokrantarkastuksen yhteydessä tarkistetaan, mikä vuokrasumma on yleiseen hintatasoon nähden taloudellisesti kannattava vuokranantajan näkökulmasta.

Vuokra-asuntoa etsivän on siis syytä huomioida, ettei vuokra välttämättä tule pysymään samalla tasolla koko vuokrasuhteen ajan – vuokrankorotus elinkustannusindeksin muutosten mukaan on mahdollinen kulumuutos, joka on syytä huomioida omaa taloutta suunniteltaessa.

Elinkustannukset vaikuttavat maksukykyyn

Kun elinkustannukset muuttuvat, muutos vaikuttaa myös ihmisten maksukykyyn ja ostokäyttäytymiseen sekä palkkojen kehitykseen. Näin ollen on myös ymmärrettävää ja järkevää mukauttaa vuokria elinkustannusindeksin pisteluvun noustessa.

Asuntoa vuokratessaan on kuluttajan syytä tarkistaa, mitä vuokrasopimuksessa todetaan vuokran indeksitarkistuksesta – ei nimittäin ole itsestään selvää, että vuokra myös esimerkiksi laskisi indeksin heikentyessä.

Lähteet

https://www.stat.fi/

https://www.infofinland.fi/

Usein kysytyt kysymykset

Miten elinkustannusindeksi liittyy inflaatioon?

Elinkustannusindeksi on käytetyin inflaation mittari. Sen avulla pyritään selvittämään, paljonko tietyn kulutusrakenteen mukaisen indeksikorin arvo muuttuu ajassa. Elinkustannus- ja kuluttajahintaindeksiä käytetään muun muassa palkoista neuvoteltaessa, kun indeksiluvun avulla halutaan pyrkiä turvaamaan reilu reaaliansioiden kehitys.

Miten elinkustannusindeksi lasketaan?
Elinkustannusindeksi on pisteluku, joka lasketaan kuluttajahintaindeksin muutoksen pohjalta. Elinkustannusindeksin laatii Suomessa Tilastokeskus.

Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.