Energiaremontti – säästä asumiskuluissa

Energia on elintärkeä resurssi, jota tarvitaan lähes kaikessa toiminnassa yhteiskunnassamme. Kuitenkin energian tuotanto ja käyttö ovat aiheuttaneet merkittäviä ympäristöongelmia, tästä syystä on yhä kiireellisempää etsiä kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon ja -käyttöön. Yksi tällainen ratkaisu on energia­remontti.

 

 

Energiaremontilla parannat energiatehokkuutta

Energiaremontti on kokonaisvaltainen lähestymistapa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Se kattaa useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää energiankulutusta ja -hukkaa rakennuksissa.

Yleisimmät energiaremontti toimenpiteet

 • Lämmöneristys -> Vähentää lämpöhukkaa
 • Energiatehokkaiden laitteiden ja järjestelmien asentaminen -> Pienentää energiankäyttöä
 • Uusiutuvan energian käyttö -> Vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

Energiaremontti tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan tavan vähentää energiankulutusta ja -hukkaa sekä edistää kestävää kehitystä. Vaikka energiaremontti hinta saattaa aluksi tuntua suhteellisen suurelta investoinnilta, sen pitkäaikaiset hyödyt ympäristölle, taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille ovat kiistattomat.

Talon energiatehokkuus tekee säästöjä ja parantaa asumismukavuutta

Talon energiatehokkuus riippuu monesta tekijästä ja sitä voidaan parantaa useilla eri toimenpiteillä. Energiatehokkuuden lisäksi energiaremontit voivat parantaa myös rakennusten sisäilman laatua ja asumismukavuutta.

Lisäksi energiatehokkaat järjestelmät voivat vähentää melua ja tärinää, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia.

Sähkölämmitteisen talon energiaremontti kannattaa

Sähkölämmitteisen talon energiaremontti alkaa yleensä vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kartoittamisella. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, omavaraiset sähköntuotto- sekä varastointijärjestelmät vähentävät sähkönkäyttöä ja säästävät myös pitkällä aikavälillä kiinteistönomistajan sähkökustannuksia.

Talon energiaremontti voi sisältää esimerkiksi seuraavia

 • Eristysten parantaminen
 • Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen
 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen
 • Energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien asentaminen
 • Sähkölaitteiden älyohjaus

Vaikka energiaremontti hinta voi tuntua äkkiseltään isolta, pitkällä aikavälillä investoinnit yleensä kompensoituvat energiakustannuksissa. Lisäksi talon energiatehokkuus lisää kiinteistön arvoa.

Energiatehokkuus on nykypäivänä usein keskeinen tekijä ostajien ja vuokralaisten päätöksissä. Taloyhtiön energiaremontti kasvattaa taloyhtiön kokonaisarvoa, pienentää vastiketta ja näin säästää taloyhtiön osakkeiden varoja. Myös energiaremontti omakotitaloon on tulevaisuuden investointi.

Energiatodistus toimii työkaluna vertailussa

Jokaisesta talossa ja rakennuksessa on mahdollista saada energiatodistus, josta selviää talon energiatehokkuus. Energiatodistus vaaditaan esimerkiksi silloin kun asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa.

Energiatodistus on myös erinomainen työkalu silloin, kun haluaa tehdä energiavertailua eri kohteiden, kuten myynnissä olevien talojen kohdalla. Energiatodistus sisältää myös asiantuntijan suosituksia, millä kyseisen kohteen energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Energiaremontti omakotitalo

Energiaremontti omakotitalo versus taloyhtiön energiaremontti on suhteessa hieman helpompi toteuttaa, sillä omakotitaloasuja voi tehdä itsenäisiä päätöksiä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Pientaloissa energiaremonttien mahdollisuuksia on myös yleensä hieman monipuolisemmin tarjolla.

Esimerkiksi vuodesta 2024 omakotitaloilla on mahdollisuus liittyä niin sanottuun sähköverkkoa tasapainottavaan kulutusjoustoon, jossa kantaverkkoyhtiöt maksavat omakotitaloille korvausta sähkön varastoimistoimenpiteistä.

Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttö omakotitaloissa on taloyhtiöitä helpompi toteuttaa. Omakotitalo vaatii kuitenkin erilaisia lupia remontin toteuttamiseen.

Energiaremontti omakotitalo, luvat:

 • Rakennuslupa (suuret toimenpiteet)
 • Toimenpidelupa (keskisuuret toimenpiteet)
 • Ilmoitusmenettely (vähäiset toimenpiteet)

Vanhan talon energiaremontti

Energiaremontti omakotitalossa vaihtelee talon iän, kunnon ja sähköteknisten ominaisuuksien mukaan. Vanhan talon energiaremontti lähtee yleensä lämmöneristyksestä. Lämmöneristys on energiansäästön lähtökohta, sillä vaikka taloon asennettaisiin millaiset sähköä säästävät järjestelmät, heikosta lämmöneristyksestä johtuva energiahukka on aina menetys, myös taloudellisesti.

Vanhan talon energiaremontti ja lämmöneristys

 • Ikkunatiivisteiden uusiminen
 • Seinä- ja lattiaeristeiden uusimisen
 • Katon yläpohjan eristäminen

Katon yläpohjan eristäminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää energiahukkaa. Lämpö nousee ylöspäin, joten huono yläpohjan eristäminen päästää lämmön karkaamaan.

Energiaremontti tuki ja sen monenlaiset muodot

Energiaremontti tuki on tärkeä keino edistää energiatehokkuutta ja kestävää energiankäyttöä omakotitaloissa. Erilaiset energiaremontti tuki ohjelmat ja avustukset voivat tarjota taloudellista tukea remonttien toteuttamiseen ja siten kannustaa omakotitalojen omistajia investoimaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Energiaremontti tuki voidaan tarjota esimerkiksi seuraavina

 • Avustukset
 • Lainantakaukset
 • Verohelpotukset

Tukiohjelmien avulla voidaan luoda kannustimia, kuinka energiaremontit toteuttaa ja siten edistää kestävämpää asumista ja ympäristönsuojelua. Esimerkiksi EU energiaremontti tavoitteet sisältävät erilaisia rahoituksia, jotka tukevat energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. EU energiaremontti tukea jaetaan eri jäsenvaltioissa.

Energia-avustus

Yksi energiaremontti tuki on vuonna 2020 alkanut energia-avustus, joka päättyi vuoteen 2023. Aran myöntämä energia-avustus oli tarjolla sekä energiaremontin suunnitteluun että toteuttamiseen.

Energia-avustus oli yksi yhteiskunnan tavoista kannustaa kansalaisia toteuttamaan energiaremontti. Tavoitteet toteutuivat, sillä avustusta haettiin enemmän kuin myönnettiin.

Energia-avustus, mihin sitä eniten käytettiin

 • Lämpöpumput
 • Lämmöntalteenottojärjestelmien ja aurinkoenergialaitteistojen asentaminen
 • Öljylämmityksestä luopuminen
 • Ikkunoiden ja ovien korjaukset

Öljylämmityksen vaihto tuki

Energiaremontit ja niihin satsaaminen on valtion jatkuvassa fokuksessa, siitä kertoo myös se, että vuoteen 2027 saakka öljylämmityksen vaihto tuki kotitalousvähennyksenä on jopa 60 %, kun muista kodin remonteista tuki on 40 %.

Öljylämmityksen vaihto tuki koskee yleensä siirtymistä:

 • Kaukolämpöön
 • Maalämpöpumppuun
 • Ilma-vesilämpöpumppuun

Öljylämmityksen vaihto tuki maksetaan enimmillään 3500 € saakka henkilöä kohden, eli esimerkiksi kahden henkilön omistamaan kiinteistöön on mahdollista saada tukea aina 7000 € saakka.

Energiaremontti laina mahdollistaa energiaremontin nopean toteuttamisen

Energiaremontit vaativat joskus varoja, joita ei aina ole mahdollista kattaa kertaeränä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että remonttia ei voisi toteuttaa. Nykyään lainamarkkinat tarjoavat joustavuutta, joilla energiaremontti laina helppo laittaa toimeen nopeallakin aikataululla. remonttilaina löytyy niin kivijalkapankkien kuin verkossa toimivien rahalaitosten valikoimasta.

Huom.! Mitä nopeammin energiaremontin toteutat, sitä nopeammin pääset tekemään säästöjä energiakustannuksissa.

Vakuudeton laina on yksi nopeimmista tavoista rahoittaa energiaremontti. Vakuudeton energiaremontti laina kattaa yleisimmät energiaremontit, sillä vakuudetonta lainaa on mahdollista saada aina 70 000 € saakka. Esimerkiksi suosittu yläpohjan uusiminen maksaa noin 1000–9000 €.

Energiaremontti laina käy myös taloyhtiön energiaremontin asunto-osakeosuuksiin, mukaan lukien sijoitusasunnot. Haitpa lainaa mistä tahansa pankista tai rahoituslaitoksesta, tärkeintä loppukustannusten kannalta on, että kilpailutat lainat ennen päätöksentekoa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä energiaremontti maksaa?

Hinta riippuu energiaremontin laajuudesta, käytetystä työvoimasta, materiaaleista jne. Esimerkiksi öljylämmityksen vaihto maalämpöön 1960-luvun rintamamiestalossa voi maksaa noin 15 000 euroa. Ilmalämpöpumpun hankinta asennuksineen on noin 2000 euroa.

Vaikuttaako energiaremontti talon myyntihintaan?

Vaikka talon energiatehokkuus parantaa sen asemaa talomarkkinoilla, ei energiaremonttiin käytettyä rahamäärää voi odottaa saavansa täysmääräisenä takaisin myyntivoittona. Talon arvoon vaikuttavat myös sijainti, palvelut ja yleinen markkinatilanne. Jossain tapauksissa remontointi kannattaa jättää uuden omistajan tehtäväksi, jolloin lopputulos on myös toiveiden mukainen.