Tee taustatyö kunnolla ja löydä halvin sähkösopimus

Halvin sähkösopimus on varmasti jokaisen kuluttajan toiveissa, mutta sopivan sähkösopimuksen valinta voi helposti aiheuttaa päänvaivaa. Sähköyhtiöiden nimikkeet eri sopimustyypeille voi jo itsessään olla haaste, mutta myös henkilökohtaisten tarpeiden selvittäminen vaatii hieman pohdintaa, jotta itselle halvin sähkösopimus voi löytyä.

 

 

Sopiva sähkösopimus

Sähkön kulutustottumukset, asumismuoto ja asuntotyyppi vaikuttavat sopivimman sähkösopimuksen valintaan. Ja jos vihreä sähkö on ainoa oikea valinta, tällöin halvin sähkösopimus löytyy ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, joiden hinnat voivat poiketa jonkin verran perussähkösopimuksista.

Halvimman sähkösopimuksen metsästys tietää aina jonkinlaista riskinottoa. Etenkin epävakaina taloudellisina aikoina, sähkötyypin valintaan, tai kysymykseen siitä, mikä on halvin sähkösopimus, liittyy monia epävarmuuksia.

Määräaikainen vai kiinteähintainen?

Määräaikainen kiinteähintainen sähkösopimus on turvallinen, mutta jos toisiin sopimustyyppeihin tulee merkittäviä hintojen laskuja, määräaikainen sähkösopimus onkin verrattain kallis.

Toisaalta maailmantilanteet voi kääntää sähkönhinnan nousuun, jolloin määräaikainen sopimus saattaakin tarjota edullisinta sähköä.

Yksinkertaista ratkaisua ei siis aina löydy, sillä halvin sähkösopimus tänään ei sitä välttämättä ole enää ensi viikolla.

Sen takia tässäkään artikkelissa emme keskity sähköyhtiöiden tai edes sähkösopimusten hintavertailuun, vaan pyrimme käsittelemään aihetta yleisellä tasolla.

Lue aiheesta: Mitä on normaali sähkönkulutus?

Sähkösopimus vertailu tekee suurimmat säästöt

Sähkö on yksi välttämättömistä kulueristä, mitä talouteen tulee, ja säästöjä tehdäkseen siihen tulisi kiinnitetään erityistä huomiota. Kuluissa voi säästää omien tottumusten tarkastelulla sekä valitsemalla itselle sopivimman sähkösopimuksen.

Tärkein talouden kurissa pitämisen toimenpide tälle välttämättömälle menoerälle onkin sähkösopimus vertailu.

Edullisin sähkösopimus

Edullisin sähkösopimus löytyy parhaiten kilpailuttamalla sähköntuottajien sopimuksia keskenään. Sama pätee tietenkin kun haet lainaa, joten hintoja kannattaa aina vertailla tasaisin väliajoin.

Sähkösopimus vertailu ei itsessään ole mikään vaikea toimenpide, sillä varsinkin viime vuosien suuret muutokset sopimusten hinnoissa ovat saaneet verkossa toimivien sähkönkilpailutussivustojen määrän kasvuun.

Edullisin sähkösopimus löytyy vertailukoneen hakuvaihtoehtojen avulla helposti vain muutamassa minuutissa. Selvittääkseen tarkemmin, mikä sähkösopimus kannattaa valita, kuluttajan huomioitavaksi jää arvioida muun muassa seuraavia asioita:

 • Aiempi sähkönkulutus ja kulutustottumukset
 • Kotitalouden koko
 • Asuntotyyppi
 • Mahdolliseen muuttoon liittyvät uuden asunnon luomat puitteet

Halvin sähkösopimus ja siihen liittyvä valinta eivät ole aivan yksioikoisia asioita, sillä kukaan ei varmasti tiedä, miten eri sopimukset ja niiden hinnat elävät. Mutta mitä vaihtoehtoja markkinat tarjoavat?

Yksinkertaisimmin sopimustyypit voi jakaa kahteen kategoriaan, määräaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan sähkösopimukseen.

Määräaikainen sähkösopimus sisältää kiinteän hinnan

Määräaikainen sopimus tarkoittaa sopimusta, jonka asiakas tekee tietylle ajanjaksolle. Määräaikainen sähkösopimus voidaan tehdä 2 vuodeksi, mutta markkinoiden muuttuessa radikaalisti viime vuosina 1 vuoden sähkösopimus on myös yleinen sopimusmalli, jota sähköyhtiöt suosivat.

Kiinteä hinta määräajaksi

Määräaikainen sähkösopimus on nimensä mukaisesti tehty sovitulle määräajalle, joten asiakas ei voi sopimusta purkaa kesken sopimuskauden, poikkeuksena purkuperusteeseen on muutto toiseen asuntoon.

 • Muista! Määräaikainen sähkösopimus sisältää aina kiinteä hinnan, jota sähköyhtiö ei voi vaihtaa kesken kauden.

Kiinteä sähkösopimus on riskittömin valinta, sillä epävarmoina aikoina muut sopimustyypit voivat elää ja muuttua, silloin kiinteä sähkösopimus, joka ehkä alun perin saattaa olla muita kalliimpi, tietää turvaa ja jopa mahdollisia säästöjä.

Toisaalta sähkön hintojen laskiessa, määräaikainen kiinteähintainen sopimus voi tulla suhteessa tyyriiksi.

Riittävän halpa kiinteä hinta

Kaikkein turvallisin määräaikainen sähkösopimus on solmia, kun sähkön hinta on verrattain edullinen. Määräaikainen sähkösopimus ja sen sisältämän hinnan määrittely tapahtuu sähköfutuurien puitteissa, joten tulevaisuuden sopimushintoja voi arvioida seuraamalla sähköfutuureja.

 • Huom! Kiinteähintaista sähköä voi saada myös toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Tällöin yleensä puhutaan perussähkösopimuksesta tai tavallisesta sähkösopimuksesta.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus antaa joustoa

Sähkösopimus toistaiseksi koostuu sähköenergian hinnasta (snt/kWh) sekä kiinteästä kuukausimaksusta (€/kk), ja sopimukset sisältävät aina 14 vuorokauden irtisanomisajan.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus palvelee monenlaisia kuluttajia, sillä sen alle lukeutuvissa sopimustyypeissä on paljon valinnanvaraa.

Yleiset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus tietää joustoa asiakkaalle, mutta myös sähköyhtiöllä on oikeus muuttaa sopimuksen hintaa sillä ehdolla, että asiakas saa tiedon muutoksesta kuukauden etukäteen. Monessa sähköyhtiössä hintaa tarkastellaan neljännesvuosittain.

Yleisimmät toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimustyypit ovat:

 • Pörssisähkö
  • Hinta muuttuu, kellon- ja vuodenajan mukaan
  • Helpoin sopimustyyppi, jossa tehdä säästöjä omilla valinnoilla, mutta tietää eniten myös riskejä
 • Kaksiaikassähkö (yö-/päiväsähkö)
  • Hinnoittelu vuorokauden mukaan
  • Sopii asiakkaalle, jonka sähkönkulutus voidaan helposti ajoittaa yöaikaan
 • Yleissähkö
  • Kiinteä hinta (yhtiö voi muuttaa kuukauden etukäteisilmoituksella)
  • Sopii pieniin talouksiin ja ennakoitavuutta arvostavalle, joka ei kuitenkaan halua sitoutua määräaikaiseen sähkösopimukseen
 • Vihreä sähkö
  • Sopii kaikkiin talouksiin
  • Saatavilla erillisinä sopimuksina tai sähköyhtiöstä riippuen muihin sopimustyyppeihin sidottuna

Suosituin sähkösopimus

Kaikista suosituin sopimustyyppi on viime vuosina ollut pörssisähkö. Pörssisähkössä spot-hinta kertoo tuntikohtaisen sähkönhinnan, jolloin asiakas voi itse ajoittaa sähkön käyttönsä edullisimpiin aikoihin.

Pörssisähkö voikin tältä osin olla halvin sähkösopimus, mikäli käyttöä on helppo ajoittaa joustavasti eri vuorokauden aikoihin.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus voi olla taloudesta tarkalle kuluttajalle hieman työläämpi, sillä ne saattavat sisältää käyttöön liittyviä hintaeroja.

Mikäli halvin sähkösopimus on tarkoitus pitää voimassa jatkuvasti, myös sopimuksia tulee tarkastella sopivin väliajoin.

Lue: paljonko sähköauton lataaminen maksaa?

Sähkön siirtohinta on osa jokaista sähkösopimusta

Sähkön hintaan kuuluu aina varsinaisen kilowattihinnan lisäksi sähkön siirtohinta. Sähkönsiirtoa tuottavaa yhtiötä ei voi itse valita tai kilpailuttaa, vaan se määräytyy aina asunnon sijainnin perusteella.

Alueellinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa asiakkaitaan sähkönkäytön yhteydessä ja laskutus tapahtuu erillisellä laskulla varsinaisesta sähkölaskusta.

Sähkön siirtohinta muodostuu kahdesta osasta, kiinteästä sähkönsiirtohinnasta, joka veloitetaan aina, sekä kulutukseen perustuvasta siirtohinnasta (snt/kWh).

 • Huom! Siirtohinnan ei tulisi muuttua asiakkaan vaihtaessa sähköenergiayhtiötä.

Sähkösopimus muuttaessa – sähkösopimuksen irtisanominen ja muut tehtävät

Sähkösopimuksen voimassaolo on aina asiakkaan vastuulla ja muutettaessa sähkösopimuksesta tulisi huolehtia aina hyvissä ajoin.

Asiakas voi itse valita kahden vaihtoehdon välillä, eli sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen tai kokonaan uusi sähkösopimus.
Sähkösopimuksen siirto tapahtuu helposti netissä ja sopii tilanteisiin, jossa muutto tapahtuu kutakuinkin samantyyppiseen asumisratkaisuun.

Sähkösopimuksen irtisanominen kuuluu asiakkaalle

Sähkösopimuksen irtisanominen vanhasta asunnosta kuuluu aina asukkaalle. Muistathan siis, ettet jätä sopimustasi seuraavan asukkaan iloksi.

Muutossa kannattaa tarkistaa, onko voimassa olevan sähkösopimuksen laatimisen jälkeen hintoihin tullut muutoksia. Sopimushintojen lisäksi markkinoille on saattanut tulla myös uusia yhtiöitä, joiden kautta voi löytyä halvin sähkösopimus.

 • Huom! Kilpailutus on paras tapa selvittää ajankohtaiset sähkön hinnat.

Uuden sähkösopimuksen tekeminen on hyvä ajoittaa viimeistään 2 viikkoa ennen uuteen kotiin muuttamista ja mielellään hieman ennenkin, jotta ehdit tutustua ajankohtaiseen sopimustarjontaan tai esimerkiksi mahdollisen uuden asumistyypin muodostamiin erityispiirteisiin, jotka vaikuttavat sähkösopimuksen valintaan.

Muuttajan muistilista:

 1. Sähkösopimuksen irtisanominen
 2. Sähkösopimuksen huolehtiminen uuteen asuntoon (viimeistään 2 viikkoa ennen muuttoa)
 3. Sähkön kilpailutus uuden asunnon tiedoilla

Halvin sähkösopimus omakotitaloon

Omakotitalon kohdalla katse sähkösopimuksessa kohdistuu eniten lämmityskustannuksiin. Etenkin talvisin omakotitalon lämmitykseen liittyvät kustannukset voivat kohota pilviin.

Esimerkiksi suositussa pörssisähkössä kulutustarve voi nostaa omakotitalon sähkökustannuksia jopa kymmenkertaisiksi, sillä taloa joutuu lämmittämään vuorokauden jokaisena tuntina.

Sähkön käytön ajoitus voi olla tärkeää

Omakotitaloissa asuu myös yleisesti suuremmat kotitalouskoot, jolloin sähkönkulutusta voi olla vaikeampi rajoittaa tiettyyn aikaan. Toisaalta omakotitaloissa voi olla kakluunit tai muita puulämmityksen mahdollistavia elementtejä.

Jos sähkönkäyttöä on mahdollista ajoittaa pörssisähkölle edullisiin spot-aikoihin, se voi hyvinkin olla halvin sähkösopimus omakotitaloon, sillä suurissa talouksissa säästöt voivat olla näin mittavat.

Omakotitalon yleiset hintasyöpöt

 1. Lämmitys
 2. Käyttöveden lämmitys
 3. Kodinkoneet

Sähkösopimus kerrostaloon

Neljäs osa suomalaisista asuu yksin kaupungeissa, joten luonnollisesti yksinasuvien yleisin asuntotyyppi on kerrostaloasunto. Yleisesti kerrostaloasunnoissa toimii kaukolämpö, joka ei vaikuta sähkönkulutukseen.

Kerrostalon yleisimmät sähkönkuluttajat ovat keittiölaitteet ja elektroniikka.

Kiinteähintainen on helppo ratkaisu

Kerrostalojen ollessa pääsääntöisesti pienten talouksien asuntoja, sähkösopimus kerrostaloon voi helposti tehdä kiinteähintaisena. Kiinteähintaisen sopimuksen ehdoton etu on se, että se saa yleensä ilman perusmaksua.

Pienellä kulutuksella oleva talous voi siis tehdä merkittäviä säästöjä muuten suhteellisen suurista kuukausimaksuista.

Lue lisää aiheesta: uusiutuva energia

Sähkösopimus rivitaloon

Rivitalo on sähkön kulutukseltaan omakotitalon ja kerrostalon välimuoto, siksi halvinta sähkösopimusta kannattaa arvioida tarkoin omaa asuntoa ja tarpeita ajatellen. Rivitalossa asunnon koko, mutta myös se, onko asunto pääty- vai väliasunto, voivat vaikuttaa sähkön kulutukseen.

Mitä enemmän ulkoseinää, sen suuremman kustannukset, jos käytössä on suora sähkölämmitys. Myös saunan lämmitys vie ison siivun rivitalojen sähkönkulutuksesta.

Lämmitysmuoto on tärkeä sopimusta valittaessa

Mikäli rivitaloasunto lämpiää sähköllä, kannattaa halvin sähkösopimus rivitaloon valita sen perusteella, pystyykö sähkönkulutusta muuten hallitsemaan esimerkiksi ajankäytön suhteen.

Omakotitalosta poiketen harvaa rivitaloasuntoa voi lämmittää puulla, joten tästäkin syystä rivitalon sähkösopimuksen valintaan kannattaa käyttää erityistä harkintaa.

Sähkösopimuksen vaihtaminen ilman muuttoa

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen voi vaihtaa koska tahansa ja sen vaihtaminen tapahtuu vähintään 14 vuorokauden sisällä muutoksen tekemisestä. Sähkösopimuksen vaihtaminen samassa osoitteessa vanhan sähkösopimuksen irtisanominen kuuluu sähköyhtiöille.

Näin on myös, vaikka vaihtaisit sähköyhtiöstä toiseen.

Määräaikaisen sähkösopimuksen päättäminen

Myös määräaikaisen sähkösopimuksen päättäminen on mahdollinen ilman muuttoa, mutta tällöin asiakkaalta peritään yleensä sopimussakko, jonka suuruus on kunkin sähköyhtiön itse päätettävissä.

Sähkön hintojen vaihdellessa rajusti, sopimussakko sähkösopimusta koskien voidaan kumota, mikäli hintaerot määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen välillä nousevat kohtuuttomiksi.

Kumoaminen vaatii kuitenkin yleensä asiakkaalta riitauttamistoimenpiteen, jolloin kuluttajariitalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä sähkö maksaa?

Sähkön hintanäkymät ovat laskeneet vuoden 2022 jälkeen. Suomessa sähkön futuurihinnat ovat noin 4 senttiä per kWh. ALV:n kanssa hinta on siis lähemmäs 5 senttiä per kwh.

Mihin suuntaan sähkön hinta on menossa?

Tulevaisuuden sähkön hinta heijastuu pitkiin kiinteä hintaisiin sähkösopimuksiin. Kahden vuoden sopimusten hinta on noin 7 snt/kWh futuurien hintojen perusteella. Laskenta on tehty lokakuussa 2023.