Verouudistukset 2024 – Mitä sinun tulee tietää?

Vuosi 2024 tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Suomen verotukseen. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät muutokset, jotka vaikuttavat sekä yksityishenkilöihin että yrityksiin.

 

Työmatkakulujen vähennys

Vuonna 2024 työmatkakulujen vähennys pieneni, kun omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon. Tämä tarkoittaa, että matkakulujen vähennyksen enimmäismäärä laski 7 000 euroon edellisen vuoden 8 400 eurosta. Mikäli olet ollut osan vuodesta työttömänä tai perhevapaalla, omavastuu pienenee 80 euroa jokaista täyttä etuuskuukautta kohti (70 euroa vuonna 2023), mutta vähintään se on aina 160 euroa.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Hyviä uutisia työmatkalaisille: verovapaat matkakustannusten korvaukset nousivat. Kotimaan kokopäiväraha on 51 euroa ja osapäiväraha 24 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus nousi 57 senttiin kilometriltä.

Luontoisetujen arvot

Verohallinnon vuosittainen päätös luontoisetujen arvoista on tuonut muutoksia auto- ja ravintoetujen verotusarvoihin. Autoedun arvoja on säädetty korkotason ja ansiotasoindeksin nousun sekä sähkön hinnan alenemisen vuoksi. Puhelinetu kattaa nyt myös tietoliikenneyhteyden kustannukset.

Kotitalousvähennys

Korotettu kotitalousvähennys jatkuu vuonna 2024 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, vähennyksen enimmäismäärän ollessa 3 500 euroa. Uutuutena kotitalousvähennys laajenee fysioterapiaan ja toimintaterapiaan. Näistä palveluista saa myös korotetun vähennyksen. Öljylämmityksestä luopumiseen saa korotettua vähennystä vuoteen 2027 saakka.

Osakesäästötilit

Osakesäästötilille voi vuodesta 2024 alkaen tallettaa enintään 100 000 euroa, mikä on kaksinkertainen summa aiempaan verrattuna.

Työtulovähennys ja perusvähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousi 2 030 eurosta 2 140 euroon, ja vähennyksen tulorajat kasvavat. Perusvähennyksen enimmäismäärä nousi 3 870 eurosta 3 980 euroon. Työtulovähennyksen ikäkorotus muuttui niin, että 65 vuotta täyttäneiden korotus kaksinkertaistetaan 1 200 euroon, mutta 60–64-vuotiaiden korotus poistui.

Varainsiirtovero

Kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Ensiasuntojen verovapaus poistui jo 1.1.2024.

Perintöveron maksuaika

Perintöveron maksuaikaa pidennettiin kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Tämä tarkoittaa, että perintöveroa ei peritä ulosotossa eikä tietoa maksamatta olevasta verosta merkitä verovelkarekisteriin ennen kuin veron ensimmäisestä eräpäivästä on kulunut 10 vuotta.

Viivästyskorot ja hyvityskorko

Vuonna 2024 myöhässä maksetuista veroista joutuu maksamaan aiempaa suurempaa viivästyskorkoa. Perintöveron viivästyskorko nousi 7,5 prosenttiin ja muiden verolajien korko 11 prosenttiin. Veronpalautuksille maksettava hyvityskorko nousi 0,5 prosentista 2 prosenttiin.

Valmisteverotus

Alkoholivero nousi viinien ja väkevien juomien osalta, kun taas oluen vero aleni. Nikotiinipusseista pitää maksaa tupakkaveroa, mikä nostaa niiden hintaa.

Muut veromuutokset

Vuonna 2024 otettiin käyttöön uusi tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista ja yhteisöjen globaali minimiverotus, joka vaikuttaa kansainvälisten konsernien tuloverotukseen. Maatalouden tasausvarauksen enimmäismäärä nousi, ja liikennepolttoaineiden valmistevero aleni kompensoimaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nousua.

Näillä muutoksilla pyritään vastaamaan talouden haasteisiin ja varmistamaan oikeudenmukainen verotus Suomessa.

On tärkeää olla tietoinen näistä uudistuksista ja niiden vaikutuksista omaan talouteen.