Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Perintövero – Milloin se tulee maksaa?

Perintöverotus on usein yksi niistä asioista, joita emme mielellämme halua ajatella, mutta joka voi tulla todella yllättäen ajankohtaiseksi. Milloin perintöveron mietintä sitten tulee ajankohtaiseksi ja milloin perintövero maksetaan? Sitä on mahdotonta tietää etukäteen, mutta se on samalla kuitenkin tärkeä asia, joka tulee ymmärtää ainakin pääpiirteittäin.

Siksi onkin aika kääntää huomiomme perintö- ja lahjaverolakiin sekä perintöveron maksamisen ajankohtaan ja selvittää, milloin tämä vero tulee todella maksaa.

 

 

Kuvitellaanpa tilanne, että olet perinyt sukulaiseltasi kiinteistön, ehkäpä viehättävän mökin maaseudulla tai asunnon kaupungin keskustassa. Perintö on saattanut tuoda mukanaan surua ja haikeutta menetyksestä, mutta samalla se avaa mahdollisuuksia ja vastuun kiinteistön hoidosta. Mutta koska ja miten sinun on maksettava perintövero tästä omaisuudesta?

Perintövero voi olla monimutkainen, ja sen ajoitus ja suuruus voi vaihdella alueittain. Perintö- ja lahjaverolaki määrittää miten perintöveroa tulee maksaa sekä miten siihen liittyvät säännökset voivat myös vaihdella sen perusteella, oliko perinnön saaja ystävä, rintaperillinen vai joku muu. Tässä artikkelissa tarkastelemme yksityiskohtaisesti perintöveron ajoitusta ja sitä, mitä sinun on tiedettävä tästä taloudellisesta velvollisuudesta.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä on aihe, joka herättää kiinnostusta ja kysymyksiä, kun omaisuutta peritään. Suomessa perintövero peritään niin sanotun perintöveroluokituksen mukaisesti, joka riippuu perinnön saajan sukulaisuussuhteesta perinnön antajaan sekä perinnön arvosta.

Verotus Suomessa

Suomessa puolisoiden ja rekisteröityjen parisuhteiden välillä ei peritä perintöveroa, mikäli perittävä summa on alle 20 000 euroa. Entä paljonko on rintaperillisen perintövero? Rintaperilliseksi määritellään perittävän vainajan jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa eli lapsi, lapsenlapsi jne.

Sukulaisuussuhteilla on merkittävä vaikutus perintöveron määrään. Suomalaisessa verolainsäädännössä perintöveroluokituksessa on kaksi perintöveroasteikkoa:

I perintöveroluokka

Tähän kuuluvat puolisot, rekisteröidyt parisuhteet ja näiden suorat jälkeläiset. He voivat periä 20 000 euroon asti verovapaasti ja sen ylittävältä osalta vero on progressiivinen, alkaen 7 prosentista ja kasvaen asteittain. Lisäksi perinnönjättäjän puoliso saa vähentää veronalaisesta perintöosuudestaan 90 000 euroa (puolisovähennys).

Leski saa siis vähentää hänelle tulevasta perintöosuudestaan 90 000 euroa, ja vero lasketaan vähennyksen ylittävältä osalta.

II perintöveroluokka

Tähän kuuluvat vainajan vanhemmat ja heidän jälkeläisensä, sisarukset ja näiden jälkeläiset sekä aviopuolisoiden ja rekisteröityjen parisuhteiden vanhemmat. He voivat periä 20 000 euroon asti maksaen perintöveroa vain 100 euroa, ja sen ylittävältä osalta vero vaihtelee 19-33 prosentin välillä.

On tärkeää huomata, että perintöveron määrä voi vaihdella suuresti perinnön arvon ja saajan sukulaisuussuhteen mukaan. Perintöveron laskennassa otetaan huomioon myös mahdolliset velat ja muut vähennykset. Perintövero Suomessa on siis progressiivinen, ja se voi muodostua merkittäväksi kulueräksi suurten perintöjen yhteydessä.

Siksi on suositeltavaa hakea ammattimaista veroneuvontaa ja suunnitella perintöjä huolellisesti, jotta voidaan minimoida verotaakka laillisin ja tehokkain keinoin.

Katso lainatarjoukset: Lainaa 20 000 €

Perintöveron maksaminen ja perintöverotus

Perintöveron maksaminen ja perintöverotus ovat tärkeitä osia taloudellista suunnittelua, kun omaisuutta siirtyy vaikkapa sukupolvelta toiselle.

Suurin osa ihmisistä toivoo, että perintöä saadessaan voisi keskittyä muistelemaan rakastaan ja käsittelemään tunteitaan ilman taloudellisen taakan aiheuttamaa stressiä.

Perinnön saaminen ja siihen liittyvät kulut voivat huolestuttaa ja osa joutuu harkitsemaan jopa lainaa kulujen kattamiseksi, mikäli omaisuutta ei voi nopeasti realisoida. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, miten perintöverotus toimii ja miten perintövero maksetaan.

Perunkirjoitus

Perintöverotus perustuu perinnön arvoon ja perinnön saajan sukulaisuussuhteeseen perinnön antajaan. Perinnön verotettavan arvon pohjana on vainajan omaisuudesta ja veloista laadittava perukirja, joka tulee toimittaa verottajalle.

Perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen on tehtävä 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Useissa maissa kuten myös Suomessa perintövero on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että mitä suurempi perinnön arvo on, sitä suurempi osuus siitä verotetaan.

Sukulaisuussuhde vaikuttaa myös veroprosenttiin; lähisukulaiset saavat usein alennettua verokantaa tai voivat myös olla oikeutettuja verovapaisiin määriin.

Perukirjan käsittely

Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää keskimäärin 6 – 12 kuukautta. Jokainen perillinen saa oman verotuspäätöksensä. Perintövero maksetaan yleensä tietyn aikarajan kuluessa perinnön verotuksen valmistumisesta. Tarkemmat eräpäivät sekä perintöveron määrän näet perintöverotuspäätöksestäsi sekä OmaVerosta.

  • Huomaa! Maksujen aikaraja voi vaihdella alueittain. Usein ensimmäinen eräpäivä on kolmen kuukauden kuluttua verotuspäätöksestä. Toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

On tärkeää noudattaa näitä verotuspäätöksessä ilmoitettuja aikarajoja tarkasti, sillä myöhässä maksettavasta perintöverosta voi seurata lisäkuluja ja seuraamuksia.

Perintöveron maksaminen voi olla monimutkainen prosessi, erityisesti suurten ja monimutkaisten perintöjen yhteydessä. Hyvä verosuunnittelu voi auttaa säästämään merkittäviä summia verotuksessa ja varmistamaan, että perintö siirtyy perillisille mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää aiheesta: Varainsiirtovero – Välty yllätyksiltä verotuksen suhteen

Lahjaveron maksaminen käytännössä

Lahjoittaminen on usein tapa tukea perhettä, ystäviä tai hyväntekeväisyyttä, mutta se voi myös liittyä liiketoiminnan siirtoon tai varojen hallinnointiin. Ymmärtäminen, miten lahjaverotus toimii, on tärkeää, jotta lahjan antaja ja saaja voivat valmistautua asianmukaisesti verotukseen.

Lahjaveron maksaminen on keskeinen osa taloudellista suunnittelua ja omaisuuden järkevää siirtämistä läheisille.

Alle 5000 euron lahja on verovapaa

Verohallinto ohjeistaa, että lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista – rahalahjojen lisäksi esimerkiksi arvopapereista, rahasto-osuuksista, asunto-osakkeista, kiinteistöistä, autoista ja vaikkapa lahjana saaduista eläimistä tai arvoesineistä.
Lahjaverotus perustuu lahjan arvoon ja lahjoittajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhteeseen.

Useissa maissa lahjaverotus on progressiivinen, eli mitä suurempi lahjan arvo, sitä suurempi on veroprosentti. Alle 5000 euron arvoiset lahja on verovapaa lahja, sitä suuremmista summista täytyy maksaa lahjaveroa.

  • Huom!  Tässä lasketaan siis lahjoitukset, jotka sama lahjanantaja on tehnyt kolmen vuoden aikana ja onko lahjoitusten arvo 5000 euroa tai enemmän.

Aikarajoitus on toinen tärkeä tekijä lahjaverotuksessa. Lahjavero sekä mahdollisen verovapaan lahjan osuus lasketaan kolmen vuoden ajalta.

Lue lisää aiheesta: Rahastosijoittaminen

Ennakkoperinnön verotus

Ennakkoperintö verotus on taloudellinen järjestely, joka voi olla hyödyllinen sekä perinnön antajalle että saajalle, mutta sen verotus saattaa olla monimutkaista. Ennakkoperinnön verotus perustuu perintöarvoon ja siihen, kuinka paljon perintöveroa on mahdollisesti maksettu aiemmin samasta omaisuudesta.

Tässä artikkelikappaleessa tarkastelemme ennakkoperintö verotusta ja sen tärkeitä näkökohtia.

Mikä on ennakkoperintö?

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan usein lahjoitusta, joka annetaan perinnönantajan elinaikana ja joka vähentää tulevaa perintöveroa. Monissa maissa ennakkoperintöä verotetaan samalla tavalla kuin perintöä, mutta tällöin huomioidaan myös mahdolliset aiemmin lahjoitetut varat.

  • Muista! Tämä tarkoittaa, että jos saaja on saanut aiemmin lahjoituksia samalta perinnönantajalta, nämä lahjat otetaan huomioon perintöverotuksessa.

Myös perinnöstä luopuminen ennakkoon on mahdollista perinnön saajalle jo ennen kuin perittävä on edes kuollut. Perinnöstä voi luopua joko hyväksymällä perittävän tekemän testamentin, tai kirjallisesti ilmoittamalla luopumisilmoituksella perittävälle aikeistaan.

Ennakkoperinnön veroprosentit vaihtelevat usein perinnön arvon mukaan. Lahjoittajan tulisi harkita tarkasti, kuinka suuri ennakkoperintö annetaan ja milloin se tehdään, jotta ennakkoperinnön saaja voi hyödyntää mahdollisia verohelpotuksia ja välttää ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Saako alaikäinen alennusta perintöverosta?

Kun perillisenä on suoraan perittävän alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias rintaperillinen, on hän oikeutettu tekemään alaikäisyysvähennyksen. Alaikäisyysvähennys on 60 000 euroa, joka vähennetään veronalaisesta perintöosuudesta.

Kuka maksaa luovutusvoittoveron?

Luovutusvoittoveroa maksetaan pääomatulojen veroprosentin mukaan omaisuuden myyntivoitosta. Omaisuuden myyjä maksaa tällöin luovutusvoittoveroa pääomatulojen veroprosentin mukaan.