Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Eläkesäästäminen on tehokas tapa turvata tulevaisuuden talous

Eläkesäästäminen on varma valinta, kun haluat varmistaa mahdollisimman turvatun ja joustavan eläkeaikasi. Epävarmoina aikoina vapaaehtoinen eläkesäästäminen onkin yhä useamman valinta, vaikka säästämisen tavat ovat moninaistuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Koskaan ei ole liian myöhäistä, mutta ajoissa aloitettu eläkesäästäminen on paras mahdollisuus minimoida eläkeiän talousuhkat.

 

Eläkesäästäminen on yhä suositumpaa

Jokainen varmasti haaveilee mukavista eläkepäivistä, leppoisasta elämäntahdista ja omaehtoisesta itsensä toteuttamisesta sitten, kun työvelvollisuudet on takanapäin. Yhä useampi eläkeikäinen on hyväkuntoinen ja jaksava, joten antoisat tulevaisuuden haaveet eivät ole täysin tuulesta temmattu.

Mukavia eläkepäiviä elääkseen tarvitaan kuitenkin muutakin kuin hyvää terveydentilaa ja tarmokkuutta. Turvataksesi eläkeiän talouden tulisi olla hoidettu huolellisesti ja ajatuksella. Suomalaisten mediaanieläkkeet eivät ole suuria elinkustannuksiin nähden ja mitä pidemmällä eläkeikä siintää, sitä vaikeampi sitä on hahmotella talouden näkökulmasta, vaikka todella pitäisi.

Aloita mahdollisimman varhain

Kun Suomen valtiontalous on murroksessa julkisesti ylläpidetyn huoltosuhteen paineissa, vapaaehtoinen eläkesäästäminen on yhä korostetummassa asemassa. Mitä nuorempana yksityinen eläkesäästäminen aloitetaan, sitä helpompi ja varmempi tie leppoisiin eläkepäiviin on.

Eläkesäästöjä miettiessä on hyvä pitää mielessä mistä eläke koostuu, jotta pystyy arvioimaan tulevan eläkkeensä ja suhteuttamaan siten säästösuunnitelman laajuuden. Mutta mitä muuta eläkesäästämisessä tulisi ottaa huomioon? Ja mistä eläke koostuu?

Eläkesäästö –monet säästämisen tavat

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen voi tapahtua monella tapaa. Voit säästää sijoitussäästötilillä, rahastoilla tai vaikkapa asuntosijoittamalla. Perinteiset eläkesäästäminen eli eläkevakuutustili ei tänä päivänä ole enää ainoa tai välttämättä edes suosituin tapa eläkesäästöjen kerryttämiseen, sillä ne sisältävät tiukentuneita ehtoja ja säädöksiä .

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen

Esimerkiksi vapaaehtoinen eläkesäästäminen omilla säästökanavilla mahdollistaa voittojen nostamisen silloin kun itselle sopii tai eläkeikä todellisuudessa koittaa, kun taas eläkesäästötili on sidottu tiettyihin ehtoihin. Eläkesäästöjen avaaminen käyttöön eläkevakuutustililtä, tai oikeus siihen, riippuu siitä, milloin säästäminen on aloitettu ja toisaalta pankin kanssa solmitun sopimuksen mukaiseen eläkeikään.

Eläkevakuutustilillä on myös minimi- ja maksimiaika, jonka puitteissa eläkettä kokonaisuudessaan nostetaan. Tällainen säästämisen muoto sopii hyvin henkilölle, jolle oma taloudenpito tuottaa haasteita. Jos esimerkiksi koet, että saatat kajota helposti säästöihisi ennen aikojaan tai silloin tällöin äkillisen rahatarpeen iskiessä, eläkesäästäminen voi olla hyvä, säännöstelty, vaihtoehto. Yksityinen eläkesäästäminen onkin aina yksilön omissa käsissä ja säästövalinnat on hyvä tehdä yksilön omia tarpeita mukaillen.

Lue lisää aiheesta: Rahastosijoittaminen – Aloita sijoittaminen helposti

Kannattaako eläkesäästäminen -eläkesäästäminen verotus ja muut faktat

Ennen kuin alkaa pohtimaan eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja että kannattaako eläkesäästäminen, on hyvä tiedostaa muutama fakta. Ensimmäisenä eläkesäästäminen verotus on huomion arvoinen seikka.

Aivan kuten työansioista kertynyt eläke, eläkevakuutuksen kautta säästetty lisäeläke on verotuksen alaista tuloa. Kun eläkettä aletaan nostaa, eläkkeestä maksetaan veroja. Se kuinka paljon, riippuu siitä, koska vakuutus on otettu ja milloin säästöjä on kerrytetty.

Verotus koskee myös muita säästö- ja sijoitusvaihtoehtoja tavalla tai toisella. Usein verotettaviin tuloihin on kuitenkin mahdollista myös verovähennyksiä. Eläkesäästäminen verovähennys koskien vapaaehtoista eläkesäästämistä vakuutuksella on jopa 30 % (maksimissaan 5000 € vuodessa).

Eli kun maksat eläkevakuutusta, toisin sanoen kerrytät eläkesäästöjä, voit vähentää kuluja omassa verotuksessasi. Sama koskee puolison maksamaa vakuutusta. Vaikka vakuutuksen maksaja olisi puoliso, voit silti vähentää maksut omassa verotuksessasi.

Mikä on hyvä eläke?

On haastava yhdeltä istumalta sanoa, mikä on hyvä eläke. Onko hyvä eläke riittävä eläke vai onko se jotain, mikä mahdollistaa vapaa-ajan leppoisan vieton kuten vuosittaiset lomamatkat esimerkiksi? Toisaalta mitkä ovat eläkkeensaajan kuukausimenot? Esimerkiksi pakollisiin lääkkeisiin tai vuokranmaksuun voi toisella mennä huomattavat summat, kun toinen asuu omistusasunnossa ja pärjää kuluitta sairauskuluissa.

Työikäisen eläkekertymä näkyy eläketurvakeskuksen sivulta, josta jokainen eläkkeensaaja voi sitä seurata. Keskimääräinen eläke vaihtelee eri puolella Suomea, uusimaalaisten nostaessa korkeinta eläkettä. Myös miesten keskimääräinen eläke naisiin nähden on useita satoja euroja korkeampi palkkatason ja alakohtaisen sukupuolijakauman ansiosta.

Eläkekertymät ja miten varautua tulevaisuuteen

Vaikka eläkekertymien tiedetään nousevan tulevaisuudessa palkkojen kasvaessa, naisten osuus kuroo hitaasti kiinni miesten vastaavaa, sillä jatkossakin naisten oletetaan pääsääntöisesti hoitavan lapset kotona. Niin ikään sukupuolten välisten palkkaerojen ei katsota myöskään tasaantuvan lähitulevaisuudessa, sillä matalapalkkaiset alat ovat ja tulevat todennäköisesti olemaankin valtaosin naisten työskentelemiä.

Keskimääräinen eläke Suomessa:

  • 1752 € / kk (kaikki työeläkkeeseen perustuvat vanhuseläkkeen saajat)
  • 2037 € / kk (miehet)
  • 1427 € / kk (naisten osuus)

(https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/elakkeensaajien-tulotaso/keskimaaraiset-elakkeet/)

Voisi ajatella, että kertynyt eläke, joka on mediaanieläkkeen paremmalla puolella on hyvä eläke. Mutta maailman markkinoiden muuttuessa niin kansallinen kuin yksilöiden henkilökohtainen talous on entistä epävarmemmalla pohjalla.

Epävarman talouden ja huoltosuhteen muuttuessa radikaalisti valtio on entistä tiukemmalla palvelutarjonnan ja eläkejärjestelyiden kanssa. Julkisen sektorin notkuessa yksilön olisi entistä tärkeämpi kiinnittää tulevaan eläkekertymään ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa paremmin huomiota. Jotta eläkkeelläkin olisi puskuria äkillisiin menoihin ja mahdollisuus nauttia vapaista, työssäoloajalta kertyneen eläkkeen lisäksi eläkesäästäminen tuo varmuutta ja väljyyttä talouteen.

Lue lisää: Säästäminen – Parhaat säästövinkit arkeen

Mistä eläke koostuu

Peruseläke koostuu pääsääntöisesti kahdesta osasta, työ- ja kansaneläkkeestä. Molemmat voidaan maksaa työkyyttömyys tai vanhuuseläkkeenä, riippuen siitä, milloin ja millaisessa tilanteessa henkilö eläkkeelle jää. Vanhuuseläkkeen ikäraja on tällä hetkellä 65 vuotta. Kansaneläkettä maksetaan, jos työeläkekertymä ja muut korvaukset eivät yllä asetettuun minimitulorajaan (bruttona 61, 95 € / kk).

Mitä tämä tarkoittaa eläkesäästämisen kannalta? Luonnollisesti, mitä aiemmin eläkesäästämisen pystyy aloittamaan sitä enemmän ehtii säästöjä kerryttää. Toinen etu aikaisesta säästämisestä on, että sivuun laitetun summan voi säätää halutessaan hieman kevyemmäksi, jolloin säästöt kertyvät kuin huomaamatta.

Aikaisin aloitettu eläkesäästäminen mahdollistaa matalariskisen voiton tavoittelun. Kun rahaa ei ole tarve saada kasaan lyhyessä aikataulussa, rahan voi laittaa kasvamaan kohteisiin, jotka kasvattavat alkupääomaa pitkällä aikavälillä. Toisaalta mitä nuorempana eri vaihtoehtoja lähtee kokeilemaan, sitä varmemmin pienet riskit ja menetykset saa korjattua ennen eläkeikää.

Tärkeintä on tiedostaa, että jokaisella on itsellään mahdollisuus vaikuttaa siihen, mistä eläke koostuu ja mitkä ovat itselle parhaat tavat koota eläke. Eläkesäästämisen vaihtoehtoja voi olla esimerkiksi:

  • Eläkesäästötili
  • Rahastot
  • Osakkeet
  • Asuntosijoitus

Osa-aikaeläke ja muut erityiset eläkkeelle jäämisen tavat

Pitkät elinajanodotteet ja toisaalta valtion kamppailu eläkeikäisten huolehtimisesta valtiovaroin ennustaa eläkeiän nousevan entisestään tulevaisuudessa. Osa-aikaeläke, nykyisin viralliselta nimeltään osittainen varhennettu vanhuuseläke, voi näin ollen olla monelle entistä houkuttelevampi vaihtoehto.

Osa-aikaeläke mahdollistaa jouston vanhuuseläkkeelle siirtymiseen. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi tällä hetkellä jäädä 61 vuoden iässä. Se ei velvoita työntekoon, toisaalta ei myöskään kiellä sitä, mutta eläkkeelle siirtymisestä on aina sovittava työnantajan kanssa.

Osa-aikainen tai aikaistettu eläke

Jos olet hoitanut eläkesäästämisen huolellisesti, voit halutessasi viettää osittaista eläkejaksoa säästöjesi turvin tai käyttää niitä apuna varsinaisten eläkkeiden lisänä. Työajalta kertyneitä eläkkeitä voi nostaa 25 % tai 50 % osittaisella eläkkeelle siirryttäessä. Voit myös siirtää varsinaiset työeläkkeet nostettavaksi, kun jäät kokonaan eläkkeelle ja käyttää säästöjä alkuun.

Voi myös olla, että toivot jääväsi aikaistetulle eläkkeelle. Ennenaikainen eläke tai aikaistettu eläke sitä tarkoittaa kokonaan eläkeputkeen siirtymistä varsinaista eläkeikää aiemmin.

Ennenaikainen eläke tietää luonnollisesti vähennyksiä eläkekertymään, jos päätät työurasi aiemmin. Vapaaehtoiset eläkesäästöt tuovat kuitenkin taloudellista joustoa ja vapautta toteuttaa siirtymä itselle sopivaan tyyliin, eli asioita, jotka voivat tulevaisuuden muutoksissa olla kultaakin arvokkaampia valtteja.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin voin päästä eläkkeelle?

Syntymävuotesi vaikuttaa siihen, milloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Voit siirtyä eläkkeelle, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi ja eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa tästä.

Vanhuuseläkettä voi saada sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Vanhuuseläke maksetaan koko työuran aikana ansaittuna työeläkkeenä. Tämä käytännössä tarkoittaa, että mitä vanhempana olet siirtynyt eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat.

Mikä on hyvä eläke?

Keskimääräinen eläke on 1752 € / kk. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 427 euroa kuukaudessa ja miesten 2 037 euroa kuukaudessa. Vuoden 2022 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli siis miesten hyväksi noin 610 euroa.

Palkkaeroista johtuen naisten työeläke on keskimäärin yhä miesten työeläkettä pienempi.