Identiteettivarkaus – suojaudu verkkorikollisuudelta

Identiteettivarkaus liittyy yleensä tavalla tai toisella internetissä tapahtuvaan rikokseen. Joko identiteetin varastaminen tai sen seurauksena hankitut taloudelliset hyödyt toteutetaan internetin välityksellä. Digitalisaation myötä identiteettivarkaudet ovat yleistyneet kiihtyneeseen tahtiin viime vuosikymmenen aikana ja jokaisen on osattava suojautua tietojenkalastelulta.

 

huputettu verkkorikollinen digitaalista taustaa vasten

 

Mikä on indentiteettivarkaus?

Lyhyesti identiteettivarkaus tarkoittaa yksilön henkilötietojen haltuunottoa ja käyttämistä omiin taloudellisiin intresseihin, kuten verkko-ostoksiin, rahan- tai lainannostoihin.

Identiteettivarkaus voi tapahtua myös toisen henkilön nimellä ja profiililla esiintymisenä sosiaalisessa mediassa tai verkkosivustoilla. Tässä blogissa keskitymme ensimmäiseen eli taloudellista haittaa aiheuttavaan identiteettivarkauteen.

Suojautuminen vaatii varovaisuutta

Vaikka verkossa tapahtuvien identiteettivarkauksien laajuus tunnistetaan, suojautumiskeinot rikosta vastaan ovat kohtalaisen heikot. Jokainen voi kuitenkin osaltaan yrittää välttyä identiteettivarkaudelta.

Ensimmäinen askel oman identiteetin suojaamiseen on tunnistaa identiteettivarkaus ja sen muodot sekä kuinka varkaus yleensä toteutetaan. Toisaalta on tärkeä tietää miten toimia, jos oma identiteetti joutuu vääriin käsiin.

Identiteettivarkaus on rikos

Identiteettivarkaus on ollut lain edessä rangaistava rikos vuodesta 2015. Rangaistus tapahtuu aina sakkorangaistuksena ja rikoksen esitutkinnan suorittaa poliisi. Identiteettivarkaus on asianomistajarikos, mikä tarkoittaa, että syyteharkintaan päätyminen vaatii aina asianomaisen nostamaa syytettä.

Mikäli syyte nostetaan ja poliisi toteaa tapahtuman identiteettivarkaudeksi, asia johtaa syyteharkintaan. Jos rikokseen on painavat perusteet, se päätyy oikeuden käsiteltäväksi.

Identivarkauden tunnusmerkit

Mutta mikä on identiteettivarkaus ja mitkä ovat sen tunnusmerkit? Identiteettivarkauden vakavimmat tunnusmerkit on sen aiheuttamat henkiset tai taloudelliset haitat.

Identiteettivarkaudessa rikollinen ottaa haltuun toisen henkilön henkilötiedot, tai osan niistä, joiden nimissä hän toimii. Taloudellista haittaa uhrille voidaan tehdä tekemällä esimerkiksi hankintoja osamaksulla ja verkkokaupoista, tai hakemalla verkon kautta esimerkiksi lainoja.

Varastettua identiteettiä käytetään hyötyihin, jotka ovat yleensä taloudelliset. Kun identiteettivarkaus tapahtuu taloudellisia haittoja aiheuttaen, sen tekijä syyllistyy yleensä muihinkin rikoksiin kuten petokseen.

Petos tunnusmerkistö:

 • Toisen henkilön erehdyttäminen
 • Epärehellinen menettely
 • Oikeudeton taloudellinen hyöty tai vahinko
 • Tietojärjestelmään kajoaminen ja sitä kautta taloudellinen hyöty

Pankkikortti kadonnut – mitä teen

Useimmilta meistä on pankkikortti kadonnut joskus. Katoaminen aiheuttaa yleensä välitöntä stressiä ja huolta.

 • Muista! Jos epäilet, että korttisi on varastettu tai se on voinut joutua vääriin käsiin, on toimittava välittömästi mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi.

Kun huomaat, että on pankki- tai luottokortti kadonnut tai varastettu, ota yhteys oman pankkisi korttipalveluun ja tee kortin katoamisilmoitus. Pankeilla on erikseen luottokortin sulkupalvelu, joka estää kortin käytön välittömästi estäen sen käyttöoikeuden.

Luottokortti varkaus on aina syytä ilmoittaa myös poliisille tekemällä rikosilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

Luottokortin sulkupalvelu

Luottokortin sulkupalvelu palvelee puhelimitse asian kiireellisyyden vuoksi, sulkupalveluun voi soittaa myös ulkomailta ja palvelu on käytössä vuorokauden ympäri. Voit myös sulkea kortin verkko- tai mobiilipankissasi ajasta ja paikasta riippumatta.

Kun kortti on suljettu, sitä ei voi enää avata, vaikka kortti myöhemmin löytyisi kortinhaltijan hallusta. Tämä on kuitenkin pienempi paha kuin, että kortilla on ehditty tekemään rikos.

Maksuvälinepetos osana identiteettivarkautta

Maksuvälinepetos on yksi yleisimmistä rikoksista identiteettivarkauteen liittyen. Maksuvälinepetos tapahtuu, kun asianomaisen maksuvälinettä, esimerkiksi credit-debit -korttia, käytetään ilman hänen lupaansa, toisen henkilön toimesta.

Tuomittava maksuvälinepetos tuomitaan sen aiheuttaman vahingon laajuuden mukaan:

 1. Lievä maksuvälinepetos
  Termin mukaisesti lievä maksuvälinepetos on lievää tai vähäistä vahinkoa aiheuttava ja selkeää rajaa sen tunnistamiseen ei ole olemassa vaan sitä arvioidaan aina kokonaiskuva huomioiden. Yleensä lievä maksuvälinepetos on kuitenkin alle 500 € vahingon aiheuttanut rikos.
 2. Maksuvälinepetos
 3. Törkeä maksuvälinepetos
  Maksuvälinepetoksen vakavampi muoto, jossa toisen henkilön tiedoilla käytettyä maksujärjestelmää onnistutaan käyttämään taloudellisen vahingon nimissä tuntuvasti. Tuntuva taloudellinen vahinko katsotaan aina uhrin näkökulmasta ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa nojaten.

Esimerkkejä maksuvälineistä, joilla maksuvälinepetos voidaan suorittaa:

 • Pankki-/luottokortti
 • Käteinen
 • Tiliraha tai -luotto
 • Pankkitunnukset
 • Shekki
 • Maksuvälinelomake

Maksuvälinepetokset eivät ole ainoa maksuvälinerikoksen muoto, vaan maksuvälinerikos kattaa myös muita tuomittavia tekotapoja kuten:

 • Maksuvälinepetoksen valmistelu
 • Väärän rahan käyttö tai hallussapito
 • Rahanväärennys ja sen valmistelu
 • Rahajäljitelmän levitys

Identiteettivarkaus – kuka maksaa kulut

Identiteettivarkaus saattaa aiheuttaa kuluja, muitakin kuin varkauden aiheuttamat taloudelliset vahingot ja menetykset. Varkauden selvittely voi vaatia lukuisia soittoja ja yhteydenottoja eri tahoihin, jotka voivat vaatia jopa paikan päällä asioiden selvittelyä, jolloin käynneistä aiheutuu matkakuluja.

Identiteettivarkaus voi myös osoittautua liian haastavaksi ja aikaa vieväksi itse selvittää. Tällöin uhri voi palkata asiantuntevan tahon hoitamaan selvittelytyötä.

Myös palveluntarjoaja voi joutua vastuuseen

Jos identiteettivarkaus katsotaan johtuvan palvelutarjoajan, esimerkiksi pankin, tekemästä virheestä tai huolimattomuudesta, korvausvastuu ylimääräisistä kuluista kuuluu samaiselle palveluntarjoajalle.

Identiteettivarkaus vakuutus kuuluu joissain tapauksissa myös kotivakuutuksen piiriin. Tämä tarkoittaa, että uhri voi saada vakuutuksen kautta korvausta, esimerkiksi oikeudenkäyntikuluista, mikäli rikos käsitellään oikeudessa.

Miten estää identiteettivarkaus

Identiteettivarkaus voidaan toteuttaa monella tapaa. Rikolliset voivat saada käsiinsä henkilötietoja esimerkiksi henkilökohtaisen paperipostin kautta. Osa rikollisista käyttää apunaan puhelinsoittoja. Eri tahoina esiintyvät soittajat ovat yleensä hyvin organisoituneita toiminnassaan.

Näiden kahden tietojen kalastelun osalta voidaan käyttää apuna hyvin yksinkertaisia keinoja ja valveutumista:

 • Tilaa postisi sähköisenä -> laskut, lehdet ja muut julkaisut
 • Silppua kaikki henkilökohtainen kirjeposti, jossa on henkilötietoja
 • Poista lehdistä osoitetiedot ennen lehtikeräykseen viemistä
 • Hanki lukollinen postilaatikko
 • Älä koskaan luovuta henkilö- tai pankkitietojasi puhelimen välityksellä tai kenellekään ulkopuoliselle

Kaikkein kimuranteinta identiteettivarkaudelta suojautuminen on verkossa. On kuitenkin asioita, miten estää identiteettivarkaus ja tietojen vuoto rikollisten käsiin:

 • Suojaa henkilökohtaiset laitteesi suojausohjelmilla
 • Salasanat:
  • Luo yksilölliset salasanat
  • Käytä vain vahvoja salasanoja
  • Ota avuksi salasananhallintatyökalu
  • Käytä kaksivaiheista tunnistamista salasanan osana
 • Käytä julkisia verkkoja vain VPN-palvelimen kautta
 • Vieraile vain turvallisilla URL-sivuilla
 • Älä lataa liitteitä tai linkkejä suojaamattomilta sivustoilta
 • Päivitä ja tarkista laitteet säännöllisesti haittaohjelmien varalta

Muita keinoja, miten estää identiteettivarkaus

 • Seuraa säännöllisesti tiliotteitasi, erityisesti niissä tapahtuneita verkkomaksuja ja veloituksia
 • Säilytä PIN-koodeja erillään maksuun käytettävistä laitteista ja korteista
 • Vakuuta itsesi henkilöllisyysvarkausvakuutuksella
 • Tee tarvittaessa tietojenluovutuskielto Digi- ja väestötietovirastoon sekä Trafiin

Identiteettivarkaus seuraukset uhrille

Uhrille identiteettivarkaus seuraukset eivät yleensä aiheuta pelkkää taloudellista haittaa ja vahinkoa. Identiteettivarkauksien selvittäminen voi olla haastavaa ja selvitystyö vie usein aikaa.

Tilanteen epäselvyydestä johtuva turvattomuuden ja keinottomuuden tunne voivat johtaa merkittäviin henkisiin haittoihin. Jos koet tilanteesta kohtuutonta stressiä ja ahdistusta, Rikosuhripäivystys antaa tukea ja konsultaatiota.

Rikos voi tapahtua huomaamatta

Esimerkiksi pankkitunnusten joutuminen vääriin käsiin voi olla pitkään piilossa jopa uhrilta itseltään. Rikollinen voi pimittää uhrilta tämän tunnuksilla tehdyt ostot tai lainannostot, sillä henkilön tiedoilla ja pankkitunnuksilla pääsee muokkaamaan verkossa myös virallisia osoitetietoja.

Osoitetietojen siirtyessä toisaalle paperiset maksumuistutukset ja muut kirjeitse lähetettävät tositteet eivät päädy uhrin osoitteeseen, ja näin ollen vahinkoa on voinut tapahtua jo merkittävällä tavalla, kun uhri huomaa joutuneensa identiteettivarkauden uhriksi.

Identiteettivarkaus mitä tehdä jos huomaat tulleesi uhriksi

Identiteettivarkaus aiheuttaa yleensä syvää huolta, ahdistusta ja epätietoisuutta. Uhri saattaa kokea olonsa neuvottomaksi, koska ei tiedä, kenen käsissä hänen henkilökohtaiset tietonsa on ja mihin kaikkeen niitä saatetaan käyttää, tai on käytetty.

Usein rikoksen tekijän kiinni saaminen voi olla haaste, ja tilanteen selvittäminen saattaa jatkua pitkään, jopa vuosia. Älä kuitenkaan epäröi hakea apua, jos huomaat tai epäilet, että kohdallasi on tapahtunut rikos.

Identiteettivarkaus mitä tehdä:

 • Tee rikosilmoitus (ilmoita samalla mikäli henkilöllisyystodistuksesi on hävinnyt)
 • Ilmoita tahoille, joista esimerkiksi ostoksia on tehty (verkkokaupat tms), että nimissäsi on tehty petoksen tunnukset täyttäviä ostoja.
 • Kerää kaikki todistusaineisto talteen (kuten tiliotteet ja sähköpostiin saapuvat verkkokuitit)
 • Rekisteröi vapaaehtoinen luottokielto (Asiakastieto Oy, Dun & Bradstreet)
 • Selvitä ovatko osoitetietosi ennallaan (Posti, DVV)

Jos et ole varma mitä tehdä tai tarvitset muuten tukea, käänny Rikosuhripäivystyksen puoleen. Rikosuhripäivystys antaa ohjeita ja tukea tilanteen selvittämiseksi.