Kauppakirja suojaa kaupanteon osapuolia

Kauppakirja on nimensä mukaisesti kaupantekoon liittyvä kirja tai tosite, ja se olennainen osa kaupantekoa, oli kyseessä sitten kiinteistö, tuote tai liiketoiminta.

Kaikissa virallisessa kaupankäynnissä on syytä käyttää kauppakirjaa, jotta voidaan varmistaa, että kauppa toteutuu reilusti ja avoimesti, sillä kauppakirjan avulla varmistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuus.

 

mies ja nainen tutkivat sopimuspapereita

 

Kauppakirja on sopimus kaupasta

Kaupanteon osapuolet voivat laatia kauppakirjan itse yhteisestä sopimuksesta, mutta yleensä kauppakirja on myyjän vastuulla. Laadinnassa on tärkeää olla tarkka ja huolellinen siten, että kaikki tarvittavat kohdat on selvitetty ja ne löytyvät kauppakirjasta.

Tarvittaessa kauppakirjan valmisteluun voi hankkia asiantuntija-apua. Jos kuitenkin itse laadittu kauppakirja on valintasi, tästä blogista löydät tietoa kauppakirjan keskeisistä näkökohdista, merkityksestä sekä asioista, joita huolella tehdyn kauppakirjan tulisi sisältää.

Mikä on kauppakirja?

Kauppakirjan pääasiallinen tarkoitus on suojata kaupanteon molempia osapuolia. Kauppakirja on virallinen asiakirja, joka vahvistaa kaupan ehdot ja osapuolten sitoumukset.

Kauppakirja on myös laillinen asiakirja, joka muodostaa olennaisen osan kaupan solmimista ja omaisuuden siirtoa koskevaa prosessia. Se toimii merkittävänä todisteena ja sopimuksena osapuolten välillä varmistaen, että kauppa tapahtuu oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Mitä hyötyä kauppakirjasta on

 • Kummallakin osapuolella on selvä kuva siitä, kenen kanssa he tekevät kauppaa.
 • Auttaa välttämään mahdollisia epäselvyyksiä tulevaisuudessa.
 • Luo läpinäkyvyyttä ja antaa ostajalle varmuuden.

Kauppakirja toimii tärkeänä todisteena mahdollisten riitojen yhteydessä. Jos osapuolten välille syntyy erimielisyyksiä, kauppakirja on oikeudellinen asiakirja, jota voidaan käyttää oikeusprosessissa. Selkeästi muotoiltu kauppakirja auttaa vähentämään mahdollisia väärinkäsityksiä ja varmistaa, että osapuolet noudattavat sovittuja ehtoja.

Mikä on kauppakirja ja mitä siitä pitäisi löytyä, jotta väärinkäsityksiltä vältytään

 • Molempien osapuolten täydelliset tiedot eli tiedot sekä myyjästä että ostajasta.
 • Yksityiskohtainen kuvaus myytävästä omaisuudesta tai tuotteesta.
 • Myyntihinta sekä sovitut maksuehdot. (Mahdolliset osamaksut tai eräpäivät.)
 • Miten ja milloin omaisuus tai tuote siirtyy myyjältä ostajalle. (Luovutusehtojen on oltava selkeät ja yksiselitteiset.)
 • Myyjän antamat takuut ja vastuut tuotteen tai omaisuuden tilasta.
 • Kuinka kauan kauppaan liittyvät ehdot ovat voimassa. (Erityisen tärkeää lisätä esimerkiksi suurissa hankinnoissa.)

Sähköinen kauppakirja

Sähköinen kauppakirja on sähköisessä muodossa oleva asiakirja, joka vahvistaa kaupan ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen verkossa tai digitaalisessa ympäristössä. Se sisältää samat tiedot ja ehdot kuin perinteinen paperinen kauppakirja, mutta se on tallennettu sähköiseen muotoon.

Yleensä sähköinen kauppakirja on mahdollinen allekirjoittaa digitaalisesti. Sähköinen kauppakirja tarjoaakin kätevyyttä ja helppoutta kaupantekoprosessissa, sillä allekirjoitusten lisäksi se voidaan jakaa sähköisesti osapuolten välillä, vähentäen tarvetta fyysisille dokumenteille tai tapaamisille.

 • Vinkki: Kauppakirja netissä on nykyisin suosittu kauppakirjan muoto, mutta myös paperinen kauppakirja voidaan skannata laitteelle sen säilyttämisen varmistamiseksi.

Avoin kauppakirja – mikä se on?

Avoin kauppakirja voidaan laatia, jos ostajan kannalta kauppaan halutaan joustoa. Avoin kauppa tarkoittaa sitä, että ostajalla on mahdollisuus käyttää harkintaa tuotteen tai kohteen vastaanottamisen jälkeen. Yleensä avoin kauppakirja koskee tuotteeseen liittyvää kaupantekoa.

Harkinta-ajan aikana ostaja päättää pitääkö hallussaan olevan tuotteen. Avoin kauppakirja laaditaan perus kaupankäynnin sisältöjä noudattaen, mutta siihen tulee lisätä myös harkinta-aikaa koskeva tieto.

Avoin kauppakirja sisältää yleensä tuotteen:

 • Tuotteen yksityiskohdat
 • Hinnan
 • Maksuehdot
 • Luovutusehdot
 • Takuut
 • Tuotteen palautusta koskevat ehdot
 • Muut olennaiset tiedot

Auton kauppakirja on yleisin ajoneuvon kauppakirja

Autokauppaa tehdään runsaasti yksityishenkilöiden välillä ja siksi auton kauppakirja on yksi yleisimmistä henkilöiden välillä laadituista kauppakirjoista. Auton kauppakirja laaditaan kauppakirjan perusohjeistuksia seuraamalla.

Auton kauppakirja sisältää

 • Ostajan ja myyjän tiedot:
  • Nimet
  • Henkilötunnukset (tai yritystiedot)
  • Yhteystiedot
 • Ajoneuvon tiedot:
  • Auton merkki ja malli
  • Rekisterinumero
  • Valmistusvuosi
  • Moottorinumero
  • Mittarilukema
  • Mahdolliset muut tekniset tiedot
 • Kauppahinta ja maksuehdot:
  • Sovittu hinta
  • Maksun ajoitus
  • Mahdolliset muut maksuun liittyvät ehdot
 • Mahdolliset lisävarusteet ja varustelu kuten
  • Lisävanteet
  • Stereolaitteet
  • Muut
 • Vastuun siirtyminen ja takuu:
  • Milloin vastuu autosta siirtyy ostajalle
  • Mahdollisista takuista
  • Myyjän vastuut
 • Allekirjoitukset:
  • Sekä ostajan että myyjän on allekirjoitettava kauppakirja

Auton kauppakirjan tulee sisältää tarvittavat tiedot

Käytetyn auton kauppakirja sisältää kaikki yllä mainitut tiedot. Käytetyn auton ostajan on aina käytettävä erityistä harkintaa ja tarkkuutta kaupantekotilanteessa, ja ostajan on syytä tarkistaa kauppakirjan tietojen oikeellisuus ennen kuin allekirjoittaa sopimuksen.

Ajoneuvon kauppakirja noudattaa samaa kaavaa oli kyseessä sitten mopon kauppakirja tai mikä tahansa moottoriajoneuvon kauppakirja. Veneen kauppakirja sisältää yleensä lisäksi moottorin tiedot.

Valmiita kauppakirjapohjia löytyy netistä. Käytetyn ajoneuvon kauppakirja lisäksi ajoneuvon luovutuksesta tulee tehdä Traficomiin luovutusilmoitus, jonka ostaja käy vahvistamassa.

Mikäli tarvitset autolainaa kannattaa se aina kilpailuttaa. Teemme lainavertailun ilmaiseksi ja voit saada lainatarjouksen useilta eri luotonantajilta jo saman päivän aikana.

Kiinteistön kauppakirja vaatii erityistä tarkkuutta

Kiinteistökaupassa kauppakirja on erityisen tärkeä, sillä kiinteistökauppaan liittyy monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä. Kiinteistön kauppakirjan onkin oltava laadittu erityisen huolellisesti ja täsmällisesti.

Kiinteistön kauppakirja sisältää

 • Kauppahinta
 • Kiinteistön rajat
 • Mahdolliset rasitteet
 • Muut tärkeät seikat

Lisäksi kauppakirjassa voidaan käsitellä kaupan ehtoja, kuten kaupan peruuttamista tai lisätarkistuksia.

Kiinteistön kauppakirjan laatiminen

Kauppakirjan laatiminen vaatii siis erityistä huolellisuutta, mutta myös oikeudellista tarkkuutta. Monimutkaisissa kaupoissa ja liiketoimintatapahtumissa on suositeltavaa hakea asiantuntijan apua. Kiinteistön kauppakirja voidaan laatia esimerkiksi asianajajan tai kiinteistönvälittäjän kanssa yhteistyössä.

Valmiit lomakkeet voivat olla hyödyllisiä, mutta ne on aina sovitettava kunkin kaupan yksityiskohtiin sopiviksi. Kiinteistökauppaan liittyvä maakaupan kauppakirja ja siihen liittyviä sisältöjä voi kysyä suoraan Maanmittauslaitokselta.

Asunnon kauppakirja

Asunnon kauppakirja on kiinteistön tavoin erityisen tärkeä laatia tarkat lainpykälät huomioiden. Asunnon kauppakirja vahvistaa asunnon myynnin ehdot ja yksityiskohdat, ja sen laatimisessa on suositeltavaa yleensä käyttää asiantuntijaa kuten kiinteistövälittäjää tai lakimiestä.

Asunnon kauppakirja sisältää yleensä ainakin seuraavat tiedot

 1. Osapuolten henkilötiedot, osoitteet ja yhteystiedot.
 2. Asunnon osoite, tyyppi (esim. omakotitalo, kerrostaloasunto), pinta-ala, huoneiden lukumäärä, mahdolliset kiinteät varusteet (esim. keittiön kalusteet), ja mukana olevat irtaimistot tai lisävarusteet.
 3. Sovittu kauppasumma, maksuehdot (käteinen, pankkisiirto, laina) ja maksun ajoitus.
 4. Mahdolliset takuut, esimerkiksi asunnon kunto tai piilevät viat. Lisäksi maininta siitä, milloin vastuu ja omistusoikeus siirtyvät ostajalle.
 5. Erityisehdot, esimerkiksi kaupan peruutusmahdollisuus, sovitut korjaukset ennen kaupan lopullista vahvistamista tai muut erityisehdot.
 6. Jos kaupassa on mukana kiinteistönvälittäjä, hänen tietonsa ja sopimuksen yksityiskohdat voivat myös sisältyä kauppakirjaan.
 7. Sekä ostajan että myyjän allekirjoitukset, jotka vahvistavat kaupan ehdot ja sitoutumisen niihin.
 • Huom.! Mikäli asuntokaupassa tulee mukana irtaimistoa, irtaimen kauppakirja sisältyy yleensä asunnon kauppakirjaan. Jos kyseessä on asunto osakkeen kauppakirja, lisäksi tulisi mainita, minkä taloyhtiön osake on kyseessä.

Asunnon kaupassa syntyvät kulut

Kauppakirjasta syntyvät kulut riippuvat siitä, kuinka kauppa toteutetaan. Myyjän käyttäessä apuna välittäjää, asunnon kauppakirjan kustannukset sisältyvät yleensä välityspalkkioon.

Kun kauppa käydään myyjän ja ostajan välillä, mutta asiantuntijaa kauppakirjan laatimisessa apuna käyttäen, kustannuksista voidaan sopia osapuolten välillä. Sähköisen järjestelmän ulkopuolella laadittu kauppakirja vaatii aina ulkopuolisen kaupanvahvistajan.

Kauppakirjan monet sisällöt

Kauppakirja voidaan laatia miltei mitä vain suurempaa kaupantekoa koskien. Esimerkiksi lemmikkien yleistyessä kotitalouksissa, koiran kauppakirja on yksi yleisimmistä lemmikkejä koskevista kauppakirjoista. Valmis koiran kauppakirja löytyy esimerkiksi Kennelliiton verkkosivuilta ja se on suhteellisen selkeä sisällöltään.

Täysin toisentyyppinen kauppakirja syntyy, kun kyseessä on liiketoimintaa koskeva kauppa. Liiketoimintaa koskeva kauppakirja voi olla monimutkainen, kattaen laajemman valikoiman näkökohtia.

Muun muassa seuraavat kohdat voivat olla osa liiketoimintaa koskevaa kauppakirjaa:

 • Tiedon osapuolten välisestä suhteesta
 • Liikesalaisuudet
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset
 • Muut liiketoiminnan erityispiirteet

Kauppakirja tehdään aina kaupan kohteen mukaan

Kauppakirjan laajuus ja yksityiskohdat riippuvat siis täysin myytävästä kohteesta. Kauppakirjalla on kuitenkin aina paikkansa, mitä tahansa isompaa kaupantekoa koskien.

Yksityishenkilöiden välillä tehdyt kaupat on aina syytä tehdä kauppakirjaa apuna käyttäen, sillä kauppatapahtumaa on vaikea todistaa, jos tilanteesta syntyy erimielisyyksiä jälkikäteen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka tekee kauppakirjan?

Riippuen kaupan kohteesta, osapuolet voivat laatia kauppakirjan keskenään, tai tehdä sen välittäjän kautta.

Onko kauppakirja pakollinen?

Erityisesti kiinteistökaupassa tulee kauppakirjan sisältää tietyt kiinteistökaupan minimiehdot jotta kauppa on pätevä.