Lakkoavustus turvaa työntekijän taloutta työtaistelun aikana

Lakkoavustus on rahallinen korvaus työstä menetetyistä ansioista lakon ajalta. Työnseisaus eli lakko on tapa, jolla työntekijät voivat ilmaista tyytymättömyyttään esimerkiksi palkka- tai työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Lakkoavustus tai lakkokorvaus maksetaan työntekijää edustavan tahon, yleensä ammattiliittojen- ja järjestöjen, toimesta. Lakot Suomessa toteutetaan tarkasti sääntöjä ja lakeja noudattaen, mutta toisaalta lakkoavustuksesta saatetaan tehdä joustavasti päätöksiä pikaisellakin aikataululla.

Yleensä lakkoavustus maksetaan työtaistelu- ja liittokohtaisesti ja korvauksen määrä voi vaihdella suuresti eri lakkojen ja ammattialojen välillä. Mitä lakkoavustus ja sen saaminen vaatii työntekijältä ja mikä on ammattiliitto? Muun muassa näitä aiheita käsittelemme tarkemmin tässä blogissa.

 

 

Lakko-oikeus

Lakko-oikeus viittaa työntekijöiden oikeuteen osallistua lakkoiluun työpaikallaan. Se on yksi keskeisistä työntekijöiden oikeuksista useimmissa demokraattisissa maissa. Lakko-oikeus antaa työntekijöille mahdollisuuden toteuttaa työnseisaus eli lopettaa työnteko ja järjestää protesteja koskien:

 • Palkkaa
 • Työaikaa
 • Työolosuhteita

Lakko-oikeuden rajoitukset ja säännöt vaihtelevat maittain ja voivat olla määriteltyjä lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai tuomioistuinten päätöksissä. Lakko-oikeuteen liittyy yleensä tiettyjä edellytyksiä ja prosesseja kuten:

 • Ilmoitusvelvollisuus
 • Neuvottelutavoitteiden selkeys
 • Lakon oikeasuhtaisuus

Lakko-oikeus on osa laajempaa työntekijöiden kollektiivisia oikeuksia, joiden tarkoituksena on tasapainottaa työntekijöiden ja työnantajien välisiä suhteita ja edistää oikeudenmukaisia työoloja.

Mikä on ammattiliitto

Ammattiliitto on järjestö, joka edustaa ja puolustaa työntekijöiden etuja työmarkkinoilla. Ammattiliittojen tarkoitus on neuvotella työehtosopimuksia, jotka määrittävät työntekijöiden palkat, työajat, lomat, ja muut työehdot. Lisäksi ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen muun muassa:

 • Oikeudellista neuvontaa
 • Koulutusta
 • Muita liittokohtaisia etuja

Yleensä ammattiliittoon kuuluvat samalla alalla työskentelevät työntekijät, kuten esimerkiksi rakennustyöläiset, opettajat tai sairaanhoitajat. Useimmilla ammattialoilla on siis oma ammattiliitto, mutta on myös olemassa yleisiä ammattiliittoja, johon voi liittyä miltä tahansa ammattialalta, ja jotka turvaavat yleiset työntekijän oikeudet.

Mikä on ammattiliitto, ja sen tärkeimmät tehtävät:

 • Parantaa työolosuhteita
 • Varmistaa oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla

Ammattiliitto on työntekijän tärkein turva työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja vain jäsenenä saat kaikki edut ja palvelut, joita ammattiliitot tarjoavat.

Tukilakko ja lakkorikkuri ovat lakon vastapuolia

Tukilakko on lakko, joka toteutetaan tukemaan toista lakkoilevaa ryhmää tai ammattiliittoa. Se voi olla esimerkiksi työntekijöiden tukilakko toisen ammattiliiton tai työryhmän puolesta. Tukilakko voi myös olla muiden ryhmien, kuten opiskelijoiden tai kuluttajien, toteuttama tuki lakkoileville työntekijöille.

Tukilakko voi tapahtua monin eri tavoin, ja se voi sisältää esimerkiksi:

 • Työntekijöiden lyhyitä työtaistelutoimenpiteitä
 • Mielenosoituksia
 • Boikotteja

Tukilakkojen tarkoituksena on yleensä osoittaa solidaarisuutta ja lisätä painetta työnantajalle neuvottelujen aikana. Tukilakkoilijan vastakohta on niin sanottu lakkorikkuri, joka jatkaa työskentelyä lakon aikana tai joka korvaa lakon tehneitä työntekijöitä.

Lakkorikkuriksi leimattu henkilö voidaan nähdä petturina tai vastapuolen asiamiehenä, koska heidän toimintansa saattaa heikentää lakkoilevien työntekijöiden neuvotteluasemaa.

Lakkorikkuri voi olla myös muu työntekijä, joka ei osallistu lakkoon, tai lakkorikkurit voivat olla ulkopuolisia työvoiman tuojia, joita työnantaja palkkaa lakon aikana. Lakon aikana työn teettäminen voi tapahtua esimerkiksi tilapäisten työntekijöiden, ulkoistettujen työvoimayritysten tai muiden yritysten työntekijöiden avulla.

Palkka lakon aikana

Lakon aikana työntekijät eivät suorita työtä, joten työnantaja ei ole velvollinen maksamaan heille palkkaa. Palkka lakon aikana ei siis yleensä ole oikeutettu työntekijöille niiltä päiviltä, joilta he eivät työskentele.

Lakkoraha, jota yleisemmin kutsutaan nimellä lakkoavustus tai lakkokorvaus, on järjestetty palkansaajan turvaksi, silloin kun palkka lakon aikana ei kuulu työsuojeluohjelman piiriin. Lakkoraha on taloudellinen tuki lakkoileville työntekijöille, mutta se ei yleensä vastaa työstä maksettavaa palkkaa.

 • Huom.! Lakkoavustus maksetaan vain, mikäli henkilö on ammattiliitossa rekisteröityneenä jäsenenä, kun lakko- tai työtaistelu ilmoitus jätetään.

Viimeisimmän päätöksen mukaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) linjasi, että kaikille sen alaisten ammattiliittojen jäsenille maksetaan jokaiselta seitsemältä viikonpäivältä 166 € lakkoraha 45 % veroprosentilla. Lakkoavustuksen yhtenäistäminen on osoitus yhdenvertaisesta lakkomenettelystä ja tavasta kannustaa työvoimaa osallistumaan lakkoon.

Lue lisää aiheesta: Voiko työtön lainata rahaa?

Lakkoavustus verotus

Työntekijä saa lakkoavustuksen verottomana 16 € per päivä, tämän jälkeen lakkoavustus verotus menee verottajan määräämän prosentin mukaan eli avustuksesta vähennettään ennakkopidätyksenä määrätty osuus.

Lakkoavustus verotus 16 € ylittävältä osalta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukaan. Usein veroprosentti verotettavasta osuudesta liikkuu 40–50 % paikkeilla. Työntekijän ei itse tarvitse huolehtia verotuksesta tai verokortin toimittamisesta, vaan liitto perii pidätyksen ennen maksun suorittamista palkansaajalle.

Lue aiheesta: Veronpalautus – Kaikki huomioitavat asiat

Lakosta ilmoittaminen työnantajalle

Lakkoilmoitus on virallinen ilmoitus, joka tehdään työtaistelutoimenpiteen aikana, kuten lakon tai työsulun aikana. Se on tapa ilmoittaa työnantajalle tai työntekijöille lakon alkamisesta, sen kestosta ja mahdollisista vaikutuksista. Ilmoituksen tekee yleensä ammattiliitto tai muu työntekijöiden edustaja.

Lakkoilmoitus on usein osa työmarkkinaneuvottelujen prosessia, jossa työntekijöiden ammattiliitot tai muut edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa esimerkiksi:

 • Palkoista
 • Työajoista
 • Työolosuhteista

Lakosta ilmoittaminen työnantajalle tulee tapahtua viimeistään 14 ennen lakon alkamista. Lisäksi lakosta ilmoittaminen työnantajalle tulee laatia huolellisesti ja ammattitaidolla, jotta se olisi pätevä ja tehokas.

Lakosta ilmoittaminen työnantajalle sisältää tärkeitä tietoja kuten:

 • Lakon syyt
 • Päivämäärät
 • Mahdolliset neuvottelujen tilanteet

Lakkoilmoituksen tarkoituksena on yleensä painostaa työnantajaa neuvottelujen äärelle tai saada aikaan muutoksia työolosuhteisiin. On tärkeää, että sekä työnantajat että työntekijät ymmärtävät lakon tai työsulun seuraukset ja pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka ovat kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisia.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko mennä lakkoon jos ei kuulu liittoon?

Laki ei määrää, että lakon tulee olla työntekijän oman työntekijäyhdistyksen toimeenpanema. Tämä tarkoittaa, että myös liittoon kuulumaton työntekijä voi halutessaan osallistua lakkoon ilman irtisanomisuhkaa.

Voiko lakkorikkurin erottaa liitosta?

Lakkorikkuri on lakon ulkopuolella oleva henkilö, joka tekee lakonalaisia omaan toimenkuvaan kuulumattomia työtehtäviä. Lakon rikkomisesta voi seurata liitosta erottaminen. Liitto voi myös lisäksi määrätä karenssin, jonka jälkeen voi hakea uudelleen liiton jäseneksi.