Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Mitä luottotiedot ovat ja miten ne vaikuttavat talouteesi?

Luottotiedot ovat nykypäivän maailmassa avainasemassa ja niillä on vaikutusta moniin elämän eri osa-alueisiin, muun muassa asunnon hankintaan sekä erilaisten luottojen ja lainojen saantiin. Jotta voit ymmärtää luottotietojen täyden merkityksen, sinun on tärkeää tietää, mitä ne ovat ja miten ne käytännössä vaikuttavat talouteesi.

 

tietokone ja luottokortti

 

Mitä ovat luottotiedot?

Luottotiedot ovat tietoja henkilön tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvystä. Ne sisältävät tietoja mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä, joiden avulla pankit, luotonantajat, vuokranantajat ja jopa työnantajat voivat saada viitteitä yksilön tai yrityksen maksukäyttäytymisestä.

Luottotietojen merkinnät eivät ole pysyviä, vaan ne riippuvat siitä, miten hoidat raha-asiasi ja siitä, miten vanhoja merkinnät ovat.

Tässä artikkelissa tarkastelemme luottotietoja, miten luottotietojen tarkistaminen tapahtuu ja sitä, miksi niillä on niin suuri vaikutus jokapäiväiseen elämääsi.

Miten luottotietojen tarkistus toimii käytännössä?

Luottotietojen tarkistus on olennainen osa muun muassa lainan hakemista, asunnon vuokraamista ja toisinaan jopa työn hakemista.

Kun esimerkiksi haet lainaa tai vuokra-asuntoa, luottotietojen tarkistus tehdään hakemalla tietosi luottotietorekisteristä,. Tämä rekisteri sisältää tietoja maksuhäiriömerkinnöistäsi ja yleisestä maksukäyttäytymisestäsi.

Luotonantaja tai muu päätöksentekijä käyttää saamiaan tietoja arvioidakseen taloudellista luotettavuuttasi. He pystyvät näin päättelemään luottokelpoisuutesi.

Luottotietojen tarkistus

Luottotietojen tarkistus on siis tapa arvioida henkilön tai yrityksen taloudellista vastuullisuutta ja kykyä hoitaa velvoitteensa. Tämä auttaa päätöksentekijöitä tekemään harkittuja valintoja sekä vähentämään riskiä siitä, että lainat, vuokra tai muut vastuut jäisivät maksamatta. Samalla se kannustaa sinua ylläpitämään hyvää maksukäyttäytymistä ja varmistaa paremmat rahoitusmahdollisuudet sinulle myös tulevaisuudessa.

Lue lisää aiheesta: Positiivinen luottotietorekisteri

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä viittaa merkintään henkilön luottotietorekisterissä. Luottotietorekistereissä säilytetään tietoja yksityishenkilöiden ja yritysten maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään ja vaikeuttaa luottojen ja vuokra-asuntojen saantia.

Maksuhäiriömerkinnän saat yleensä silloin, kun et ole kyennyt noudattamaan sopimuksia esimerkiksi lainanlyhennyksissä, vuokranmaksussa tai muissa laskuissa. Yleisin tilanne on se, kun maksut on laiminlyöty niin pitkään, että velkoja on joutunut turvautumaan perintätoimenpiteisiin. Tämä voi johtaa maksuhäiriömerkinnän lisäämiseen henkilön luottotietoihin.

Luottotietojen menetys ei ole ikuista

Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan ole ikuinen. Merkintä säilyy yleensä luottotietorekisterissä rajoitetun ajan ja maksuhäiriömerkinnän poistuminen tapahtuu yleensä kolmessa vuodessa. Mikäli maksat maksuhäiriön aiheuttaneet velat, maksuhäiriömerkintä poistuu useimmiten kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut rästiin jääneet maksut. Velka myös vanhenee lopullisesti 15 – 20 vuodessa, jolloin maksuhäiriömerkintä poistuu.

Mikäli haluat olla varma siitä, ettet pääse velkaantumaan liikaa voit myös asettaa itsellesi lainojen ottoon eston nimeltään luottokielto. Se on ikään kuin itse luottotietoihisi asennettu maksuhäiriömerkintä, mutta se on omaehtoinen. Luottokielto hankaloittaa lainan tai luotonhakua, mutta ei kuitenkaan tee siitä täysin mahdotonta.

Miten luottotietojen palautuminen tapahtuu?

Luottotietojen menettäminen maksuhäiriömerkinnän vuoksi voi aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia. Muistathan kuitenkin, että luottotiedot saa takaisin tietyin edellytyksin.

Yleensä kaikki maksurästit täytyy olla hoidettu pois. Tämä tarkoittaa kaikkien velkojen, kuten lainojen, luottokorttivelkojen ja laskujen maksamista kokonaisuudessaan tai neuvottelemista velkojien kanssa maksuihin liittyvistä järjestelyistä. Tämä osoittaa, että olet sitoutunut hoitamaan taloudelliset velvollisuutesi.

Vastuullinen taloudenhoito

On myös tärkeää, että jatkat taloudenhoitoa vastuullisesti luottotietojen palautumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa laskujen maksamista ajallaan, budjetin laatimista ja yleisesti ottaen harkintaa taloudellisissa päätöksissä, jotta voit varmistua siitä, ettet ylivelkaannu. Tämä auttaa välttämään tulevia maksuhäiriömerkintöjä.

Luottotietojen palautuminen vie aikaa, eikä se tapahdu välittömästi. Prosessin kesto riippuu muun muassa merkinnän vakavuudesta eli esimerkiksi maksuhäiriön syystä.

Mikä on maksuhäiriömerkintä uusi laki 2022?

Vuoden 2022 alussa Suomessa voimaan astunut uusi maksuhäiriömerkintää koskeva laki on tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia luottotietojen hallintaan ja niiden palauttamiseen liittyvissä asioissa. Tämä laki on pyrkinyt helpottamaan taloudellisista vaikeuksista kärsineen henkilön tilannetta ja samalla turvaamaan luotonantajien edut.

Maksuhäiriömerkintä uusi laki 2022 tarkoittaa sitä, että maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotietorekisteristä nopeammin. Luottotietolaki 2022 ja sen keskeisin muutos on se, että maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu kokonaisuudessaan.

Ennen virhe näkyi jopa useita vuosia

Ennen kyseistä muutosta maksuhäiriömerkinnät pysyivät rekisterissä vähintään kaksi vuotta lainan pois maksamisen jälkeen, joka puolestaan aiheutti huomattavasti hankaluuksia maksuhäiriöistä kärsiville henkilöille. Tämän lisäksi uudet maksuhäiriömerkinnät saattoivat pidentää olemassa olevaa merkintää jopa neljään vuoteen. Luottotietolaki 2022 takaa sen, että jokainen maksuhäiriömerkintä on itsenäinen.

Uuden maksuhäiriömerkintää koskevan lain tavoitteena on siis tukea yksilön taloudellista toipumista maksuhäiriöistä ja maksuhäiriömerkinnön poistuminen tapahtuu helpommin. Samalla laki tarjoaa velkojille edelleen tarvittavan suojaan varmistaakseen vastuulliset lainanannon käytännöt.

Lue aiheesta lisää: Maksuhäiriömerkintä – Saako lainaa ilman luottotietoja?

Mitä tarkoittaa positiivinen luottotietorekisteri?

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi järjestelmä, joka tallentaa yksityishenkilöiden taloudellisia tietoja. Tämä tarkoittaa tietoja erityisesti luotoista ja tuloista.

Positiivisen luottotietorekisterin tavoitteena on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista, auttaa taloudenhallinnassa sekä helpottaa yleisesti luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

Kokonaisvaltaisempi arvio maksukyvystä

Käytännössä luotonantajat ilmoittavat antamansa luotot ja lainat luottotietorekisteriin. Myös lyhennyksistä ja muista muutoksista tehdään ilmoitus luottorekisteriin. Luotonantajat sekä yksityishenkilöt näkevät positiivisesta luottotietorekisteristä ajantasaiset tiedot kyseisen henkilön lainoista sekä hänen tuloistaan. Näin ollen luotonantajan on helpompi arvioida henkilön maksukykyä.

Kyseinen luottotietorekisteri tulee käyttöön yleisesti vuonna 2024 kevään aikana, jolloin sitä voivat käyttää sekä yksityishenkilöt että luotonantajat.

Mitä luottokelpoisuus tarkoittaa?

Luottokelpoisuus kertoo lainanhakijan kyvystä hoitaa taloudellisia sitoumuksiaan ajallaan ja vastuullisesti. Se toimii ikään kuin taloudellisen luotettavuuden mittarina, ja luottotietojen tarkistaminen auttaa rahoituslaitoksia ja muita taloudellisia toimijoita arvioimaan lainan myöntämiseen liittyviä riskejä.

Luottokelpoisuuden arviointi

Luottokelpoisuuden arvioinnissa otetaan huomioon useita tekijöitä. Luottokelpoisuus ja sen arviointi vaatii ainakin sen, että luottotiedot tarkistetaan sekä tulot selvitetään. Luottotiedoista pystytään selvittämään, kuinka tunnollisesti henkilö on hoitanut aikaisempia velvoitteitaan, kuten lainoja ja laskuja.

Hyvä luottokelpoisuus

Hyvä luottokelpoisuus tuo mukanaan useita etuja. Se avaa ovet parempiin lainaehtoihin ja voi johtaa alhaisempiin korkoihin. Lisäksi se antaa mahdollisuuden saada helpommin vuokra-asuntoja tai lainoja. Toisaalta, jos oma luottoluokitus paljastaa jotakin, jonka myötä luottokelpoisuuteesi suhtaudutaan epäluuloisesti, sinulle ei välttämättä myönnetä uusia luottoja ja lainoja.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin ulosotosta tulee maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriö aiheuttaa merkinnän useimmiten silloin, kun tuomioistuin antaa velasta maksutuomion tai velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi. Ulosotto ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita maksuhäiriötä. Ulosotosta aiheutunut luottotietomerkintä säilyy rekisterissä yleensä kolme vuotta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

Mistä voi tietää että on maksuhäiriö?

Omat luottotiedot voi tarkistaa sekä Suomen Asiakastiedosta että Bisnodesta, jotka vastaavat luottotiedoista Suomessa. Yksityishenkilönä voit tarkistaa omat luottotiedot maksutta kerran vuodessa. Luottotietojen tarkistaminen tapahtuu lähettämällä kirjallisen pyynnön jommallekummalle yritykselle. Samasta rekisteristä näet onko sinulla maksuhäiriöitä. Voit myös selvittää sen, että onko joku katsonut luottotietojasi rekisteristä. Omat luottotiedot kannattaa tarkistaa säännöllisesti.