Positiivinen luottotietorekisteri

Suomessa otetaan käyttöön 1.4.2024 positiivinen luottotietorekisteri. Rekisteriin kootaan tietoa yksityishenkilöiden lainoista ja tuloista. Luotonantajien tehtävänä on ilmoittaa rekisteriin kaikki otetut luotot, kuten asuntolainat, autolainat ja kulutusluotot.

Hakiessasi luottoa 1.4.2024 eteenpäin, luotonantaja tarkistaa tietosi positiivisesta luottotietorekisteristä ja rekisteriotteen tietojen perusteella arvioi luottokelpoisuutesi.

Uuden rekisterin tavoitteena on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia oman taloutensa hallinnassa.

Mitä tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään?

Positiivisen luottorekisterin avulla luotonantajat voivat entistä paremmin arvioida lainanhakijan maksukykyä. Rekisteriin kerätään ajantasaiset tiedot hakijoiden luotoista ja tuloista, joita voidaan käyttää luottopäätöksen tekemiseen.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin asiakkailleen myönnetyt:

Rekisteriin ilmoitetaan myös:

 • Maksetut lainalyhennykset
 • Tieto luoton päättymisestä

Myös kuluttajat pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan. Kuluttajille annetaan näin mahdollisuus saada ajantasaista tietoa omista luotoistaan. Palvelussa voi myös halutessaan asettaa itselleen omaehtoisen luottokiellon.

 • Huom! Tähän rekisteriin ei tallenneta tietoa mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä. Luotonantajalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa, jos lainan maksuerä on viivästynyt yli 60 päivää.

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii?

Luotonantajat on velvoitettu ilmoittamaan luottotietorekisteriin uusien myönnettyjen luottojen tiedot sekä näihin tehdyt muutokset. Muutoksia voivat olla esimerkiksi suoritetut lainalyhennykset tai muutokset luottosopimukseen.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on aina velvollisuus tarkistaa lainanhakijan luottokelpoisuus. Tätä varten luotonantaja voi nyt pyytää positiivisesta luottotietorekisteristä hakijan luottotietorekisteriotteen. Otteesta löytyvät ajantasaiset tiedot rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan.

Kuluttajat voivat tarkistaa omat tietonsa

Luottotietorekisterissä kuluttajat voivat tarkastella omia tietojaan ja asettaa itselleen omaehtoisen luottokiellon maksutta. Yksityishenkilöiden asiointi tapahtuu sähköinen asiointipalvelun kautta, jossa on vahva tunnistautuminen.

 

Lähde: vero.fi

Kuka voi nähdä tietojani?

Uusi rekisteri voi herättää huolta tietoturvallisuudesta. Voiko, Kela, verottaja tai vaikkapa vuokranantaja nähdä luottorekisteriin tallennettuja tietoja?

Vastaus lyhyesti on; eivät voi. Laissa on määritelty tarkasti, kenellä on oikeus saada tietoja positiivisesta luottotietorekisteristä.

Luotonantajilla on oikeus tilata ote luottotiedoistasi, kun haet uutta luottoa tai haluat muuttaa lainasopimustasi. Myös joillakin erikseen määritetyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Viranomaiset voivat hyödyntää tietoja esimerkiksi lainamarkkinoiden seurantaan, tilastointiin ja valvontaan.

Luottotietorekisterin tietoja saavat:

 • Finanssivalvonta
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Suomen Pankki
 • Tilastokeskus

Luottotietorekisterissä noudatetaan niin sanottua korotettua tietoturvatasoa. Tämä tarkoittaa, että tiedot säilytetään ja niitä käsitellään erittäin suojatussa ympäristössä.

Luotonantaja ei voi seurata lainojen tietoja vapaasti vaan ainoastaan silloin kun:

 • Haetaan uutta lainaa
 • Luoton määrää halutaan korottaa
 • Lainan ehtoihin haetaan sellaista muutosta, joka edellyttää luottokelpoisuuden arviointia

Mitä tietoja tuloistani luotonantaja saa rekisteristä?

Luottotietorekisteriotteessa luotonantaja saa tiedot kuukausituloistasi lainanhakuaikaa edeltävältä vuodelta. Tulotiedot on kerätty tulorekisteristä, joten ne sisältävät tiedot hakijalle maksetuista palkoista, etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisterissä ei ole tietoja pääomatuloista eikä yritystuloista.

Tulotietosi näkyvät vain luottotietorekisteriotteessa, mikäli niitä on käytetty. Jos otteita ei ole tilattu, et näe tulotietojasi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on?

Rekisteri tarjoaa:

 • Luotonantajille paremmat mahdollisuudet arvioida luotonhakijoiden maksukykyä
 • Viranomaisille uusia keinoja seurata ja valvoa rahoitusmarkkinoita
 • Yksityishenkilöille kokonaiskuvan omista luotoistaan ja mahdollisuuden asettaa vapaaehtoinen luottokielto.