Veroilmoituksen täyttäminen – tee verotusilmoitus huolella

Veroilmoitus on tärkeä osa Suomen verotusjärjestelmää. Suomen verolainsäädäntö edellyttää, että jokainen yksityishenkilö ja yritys ilmoittaa tulonsa ja mahdolliset vähennykset veroviranomaisille vuosittain.

 

 

Veroilmoitus voi tuntua monimutkaiselta

Veroilmoitus ja sen täyttäminen voi aluksi tuntua monimutkaiselta tehtävältä, mutta se on olennainen velvollisuus. Veroilmoituksen täyttäminen ja sen toimittaminen verottajalle määräajassa ovat keskeisiä askelia taloudenhoidossa, ja niiden laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin. Verotusilmoitus sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

 • Palkkatuloja
 • Vuokratuloja
 • Pääomatuloja
 • Muita tuloja

Vastuullinen lähestymistapa veroilmoituksen täyttämiseen auttaa varmistamaan, että veroasiat ovat kunnossa ja mahdolliset veroseuraamukset voidaan välttää. Esitäytetty veroilmoitus ja sähköiset palvelut ovat verottajan tapa helpottaa veroilmoituksen jättämistä.

Tästä blogista löydät tärkeää tietoa, kuten milloin veroilmoitus tulee ja mitkä ovat yleisimmät verovähennykset, joita verotuksessa on mahdollista tehdä.

Katso myös: Hae lainaa ilman vakuuksia

Esitäytetty veroilmoitus

Jokaiselle henkilöasiakkaille lähetetään postissa esitäytetty veroilmoitus. Verotettavan on hyvä huomioida, että esitetäytetty veroilmoitus on itselle jäävä kappale, jota ei palauteta vaan mahdolliset muutokset tulee tehdä erillisellä lomakkeella.

Veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Omaverossa. Sähköinen palvelu helpottaa veroilmoituksen täyttämistä ja lähettämistä. Esitäytetty veroilmoitus ja sähköiset palvelut auttavat verovelvollista välttämään monia täyttämiseen liittyviä haasteita ja virheitä.

Huom.! Esitäytetty veroilmoitus löytyy OmaVerosta, josta sen voi tulostaa tarvitessaan koska tahansa.

Yleisimmät verovähennykset

Verovähennys on tietty määrä, joka vähennetään verovelvollisen verotettavasta tulosta. Verovähennys voi perustua erilaisiin tekijöihin, kuten tiettyihin menoihin, investointeihin tai tilanteisiin.

On tärkeää, että verovelvollinen tutustuu verolainsäädäntöön ja -käytänteisiin, jotta verovähennys voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi on suositeltavaa pitää tarkkaa kirjanpitoa kaikista mahdollisista vähennysoikeuden edellyttämistä kuluista ja investoinneista.

Yleisimmät verovähennykset

 1. Kotitalouteen liittyvät vähennykset: Kotiin ostetuista palveluista kuten siivouksesta, remonteista ja lastenhoidosta.
 2. Asumiskustannukset: asuntolainan korot (ensiasunto).
 3. Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen: Verovelvollinen voi saada vähennyksiä tekemistään lahjoituksista hyväntekeväisyyteen, mikäli lahjoitukset täyttävät tietyn sääntöjen mukaisen vähennysoikeuden.
 4. Opintolainan korot: Opintolainan korot voivat olla vähennyskelpoisia tietyissä tilanteissa, mikäli ne täyttävät verolainsäädännön asettamat ehdot.
 5. Lapsiin liittyvät kulut: Lapsivähennys koskee alaikäisiä lapsia ja vähennys on tulosidonnainen.

Kuinka tehdään matkakuluvähennys

Veroilmoitus matkakulut on yksi yleisimmistä kuluvähennyksistä verotuksessa. Matkakuluvähennys tehdään kodin ja työn välisen matkan aiheuttamista kustannuksista. Vuonna 2024 matkakuluvähennys ja siihen liittyvät rajoitteet:

 • Omavastuu 900 € saakka
 • Maksimikulut 7000 € saakka

Matkakuluvähennys tehdään aina halvimman vaihtoehdon mukaan eli omalla autolla kulkeva laskee matkakulut julkisen liikenteen kuten joukkoliikennelipun hinnasta, mikäli työhön on mahdollista kulkea julkista liikennettä käyttäen.

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennys tehdään kuluista, joita työ edellyttää sen ylläpitoon tai säilyttämiseen. Yleisesti tulonhankkimisvähennys voidaan tehdä seuraavista kuluista:

 • Työvälineiden ja -tarvikkeiden hankintakulut
 • Ammattikirjallisuus ja koulutuskulut
 • Työasun ja -varusteiden kulut
 • Työhuoneen vuokra ja muut työtilakustannukset
 • Matkakulut

Tulonhankkimisvähennys koskettaa jokaista palkkatyötä tekevää, sillä Verohallinto tekee tuloista automaattisesti 750 € vähennyksen tulonhankkimismenoina, mikäli vuositulot ylittävät vähennettävän summan.

Milloin esitäytetty veroilmoitus on viimeistään palautettava

Löydät omasta verokuoresta, milloin esitäytetty veroilmoitus on viimeistään palautettava. Jos myöhästyt annetusta määräajasta, veroilmoitus myöhässä tietää yleensä lisäkuluja. Veroilmoitus myöhässä saatetaan hyväksyä veloituksetta maksimissaan 3 päivää, tämän jälkeen ilmoittaja joutuu yleensä maksamaan 50 € myöhästymismaksua.

Huomioitavaa:

 • Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse palauttaa mitään.
 • Jos puolisoilla on merkattu veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on yleensä palautettava veroilmoitus sen puolison määräajassa, jolla määräaika päättyy aikaisemmin.

Mikäli palautettavana on paperinen veroilmoitus, lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse. Veroilmoitus paperilla palautetaan yleensä Verohallinnon osoitteeseen, joka on valmiiksi merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, mutta halutessaan veroilmoituksen voi myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Veroilmoitus 2024 palautuspäivät

Veroilmoitus 2024 palautuspäivän löydät esitäytetystä lomakkeesta. Yksityishenkilöiden veroilmoitus 2024 ja sen jättöpäivän määräajat on jaettu kolmelle päivämäärälle:

 • 7.5.2024
 • 14.5.2024
 • 21.5.2024

Jos veroilmoitus vaatii korjaamista, muutosten tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään lomakkeessa ilmoitettuna päivänä. Mikäli verotettava ei saa esitäytettyä veroilmoitusta, vaikka hänellä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuodelta 2023, hänen tulee täyttää veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 21.5.2024 mennessä.

Lue lisää aiheesta: Veronpalautus – Kaikki huomioitavat asiat

Verotuspäätös

Verotuspäätös on laskelma verotuksen lopputuloksesta ja se perustuu aina verovelvollisen antamaan veroilmoitukseen ja verottajan omiin tarkastuksiin sekä arvioihin. Verotuspäätös on virallinen asiakirja, jonka veroviranomainen toimittaa verovelvolliselle.

Verotuspäätös sisältää tiedot verotettavista:

 • Tulosta
 • Vähennyksistä
 • Maksetuista veroista
 • Mahdollisista veronpalautuksista
 • Mahdollisista jäännösveroista

Huom.! On suositeltavaa tarkistaa veroilmoituksen tiedot huolellisesti ennen sen lähettämistä verottajalle varmistaakseen niiden oikeellisuuden.

Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen tai Verohallinto saa verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen. Se milloin verotuspäätös tulee, riippuu verovuodesta.

Uudelleentarkastettu verotuspäätös 2024 tulee lokakuussa. Huomioithan että uusi verotuspäätös 2024 vaikuttaa todennäköisesti veronpalautuksen maksupäivään tai jäännösverojen eräpäivään.

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus

Yrityksen veroilmoitus voi olla hieman monimutkaisempi kuin yksityishenkilön, sillä elinkeinonharjoittajan veroilmoitus sisältää muun muassa yrittäjän liiketoiminnasta kertyneet tulot ja menot sekä mahdolliset arvonlisäverot.

Tarkka kirjanpito ja asiakirjojen säilyttäminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, jotta elinkeinonharjoittajan veroilmoitus voidaan laatia kaikki ilmoitettavat yksityiskohdat huomioiden.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jos täyttää veroilmoituksen väärin?

Tässä tapauksessa verovelvolliselle määrätään veronkorotus. Kyse voi olla puutteellisena tai virheellisenä jätetystä tiedosta, tai sen kokonaan ilmoittamatta jättämisestä. Veronkorotus määrätään verojen määräämisen yhteydessä.

Mitä jos ei tee veroilmoitusta?

Jos esitäytetylle veroilmoitukselle ei tee mitään korjauksia, katsotaan veroilmoitus annetuksi esitäytettyjen tietojen mukaisena. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulee verotuspäätös, joka jää voimaan, jos veroilmoitukseen ei tehdä korjauksia.