Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Milloin lomaraha maksetaan ja kuinka suunnitella lomarahoitus järkevästi?

Lomaraha on työpaikkakohtainen, erikseen sovittava palkkio, joka on määritelty joko työ- tai työehtosopimuksessa. Selvitä, mistä palkkio tarkalleen ottaen koostuu, milloin lomaraha maksetaan, ja miten muuten huomioida loma-ajan budjetointi.

 

Mikä on lomaraha?

Yleisesti lomaraha on ammattialakohtainen lisäetuus ja se on säädetty työ- tai virkaehtosopimuksessa, jolloin siihen on olemassa selkeät alakohtaiset periaatteet. Kaikki alat eivät ole lomarahaa sisällyttäneet yleisiin ehtoihin, mutta se ei suoraan tarkoita, etteikö lomarahaa maksettaisi, sillä lomaraha voi olla myös yksittäisen työnantajan ja työntekijän välinen sopimukseen sidottu etuus.

Toisin kuin loma-ajan palkan kohdalla, lomarahalakia ei ole erikseen säädetty, eli se on täysin sopijaosapuolien kesken määritelty työpaikkakohtainen lisäetuus. Vaikka lomarahalaki uupuu työlakeihin perustuvista lain osista, joitain lainalaisuuksia lomarahaan kuitenkin kuuluu.

Lue aiheesta lisää: Palkka – Mitä palkansaajan tulisi tietää

Milloin lomaraha maksetaan?

Lomaraha tunnettiin ennen nimellä lomaltapaluuraha. Lomaltapaluuraha nimenä kertoo ehkä paremmin, milloin lomaraha maksetaan, useimmiten. Yleisesti lomarahan maksupäivä on vuosilomapalkan kanssa yhteinen, toisin sanoen, se maksetaan sovittuna päivämääränä. Esimerkiksi valtiolla lomaraha maksetaan heinäkuussa ja kunnissa ja hyvinvointialueilla elokuussa, sovittuna maksupäivänä.

Toinen vaihtoehto, milloin lomaraha maksetaan, on varsinaisen työpaikkakohtaisen lomakauden jälkeen, työntekijän palatessa lomalta. Kannattaa kysyä työnantajalta tai tarkistaa työehtosopimuksesta, mikäli on epäselvää, milloin lomaraha maksetaan omassa työpaikassasi.

Lomaraha verotus

Kaikki työansioista kertyvät tulot kuuluvat verotuksen alle. Näin ollen myös lomaraha verotus kuuluu kiinteänä osana palkanlisiä koskevaan verotukseen, sillä lomaraha lasketaan niiden tavoin työstä kertyneeksi ansioksi.

Tämä on huomionarvoinen seikka etenkin siinä vaiheessa, kun hahmottelet seuraavan tulovuoden veroprosenttia. Lopullinen lomarahan määrä, eli se mitä käteen jää, riippuu siis täysin siitä, mikä on kulloinkin veroprosenttisi.

  • Esimerkkipalkalla 3150 € lomarahan osuus oli 1575 €. Oletetaan, että näillä tuloilla veroprosentti olisi 22 %. Tällöin lomarahasta jäisi käteen noin 1229 €.

Lomarahaan sovellettavat käytänteet vaihtelevat

Lomarahaa koskevat käytänteet saattavat toisinaan hämmentää, sillä niissä on sekä työpaikkakohtaista hajontaa, mutta myös netti sisältää paljon pirstaleista tietoa, joissa käsitteet eivät aina ole oikeanmukaiset.

Aina suunnitelmat eivät suju ilman lisärahoituksen tarvetta. Tästä syystä blogin lopusta löytyy joitain vinkkejä myös lainan hakemiseen ja mitä lainojen kanssa kannattaa huomioida, jotta lomabudjetti ei venähtäisi turhien kulujen makseluun.

Lue lisää aiheesta: Veronpalautus – Kaikki huomioitavat asiat

Lomarahan maksusta voidaan sopia

Lomaraha voi olla joko suullisesti tai kirjallisesti sovittu, eli aivan kuin työsopimusten kanssa yleensä, suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen ja sitoo työnantajaa maksamaan lomarahan.

Toinen lomarahan maksua koskeva sääntö on, että jos lomarahaa on työntekijälle maksettu yleisiin käytänteisiin perustuen (vaikka siitä ei olisi erillistä sopimusta tehty), maksua ei voi kesken työsopimuskauden yllättäen lopettaa.

Paljonko lomaraha on?

Haluatko laskea paljonko lomaraha on? Se, miten lomaraha lasketaan, on periaatteessa aivan yksinkertainen laskutoimitus: lomaraha on yleensä puolet vuosilomaan perustuvasta palkasta. Toisin sanoen, lomaraha on perusosaisen vuosilomapalkan päälle tuleva, noin 50 % suuruinen, bonus. Lomarahan määrä perinteisellä 50 % laskukaavalla on seuraava:

  • 3150 € (esimerkkipalkka) x 0,05 = 1575 €
    • Työntekijä, jonka kuukausipalkka bruttona on 3150 € saa siis yhteensä 1575 € lomarahaa. Lomabudjetissa on syytä huomioida vielä lomaraha verotus.

Lue artikkeli: Matkalaina – Unelmien loma edullisen luoton päässä

Lomapalkka ja lomaraha –Mikä ero?

Lomakorvauksia ilmaisevat käsitteet menevät helposti keskenään sekaisin, eikä ihme, sillä esimerkiksi lomapalkka ja lomaraha sekoitetaan usein jopa aihetta koskevissa nettikirjoituksissa. Tämä ei yhtään helpota palkansaajan ymmärtämystä saataviaan kohtaan, joten on syytä hieman selkeyttää yleisiä loma-ajan ansiokäytänteitä.

Lomapalkka on yksinkertaisesti loma-ajalta kertyvä palkanosuus. Täyspäiväisessä työsuhteessa, tai kun työpäiviä kertyy vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukautta kohden, lomapäivät kertyvät seuraavasti:

Huom! Lomankertymiskausi ei ole sama kuin kalenterivuosi vaan noudattaa 1.4–31.3 sykliä. Yhtäjaksoiseksi työskentelyksi lasketaan myös lyhempien työsuhteiden kertyminen samalle työnantajalle silloin, kun sopimusten väleille ei synny loman kertymistä estäviä taukoja.)

  • Ensimmäinen työssäolovuosi, mikäli 31.3 mennessä työssäoloa on kertynyt alle 12 kk: 2 lomapäivää x kalenterikuukausi.
  • Esimerkiksi jos 1.4-31.3 välisenä aikana henkilö on työskennellyt yhteensä 8 kalenterikuukautta 2 x 8 = 16 vuosilomapäivää
  • Vuoden yhtäjaksoisesti jatkunut työssäoloaika koko lomankertymiskaudelta: 2,5 työpäivää x 12 = 30 vuosilomapäivää.

Jos työntekijän ei ole mahdollisuutta pitää lomia, kertyneet lomat maksetaan lomakorvauksena. Joillakin aloilla, joissa lomien pitäminen ei toteudu työn luonteen tai työsopimuksen puitteissa, lomakorvaus maksetaan jokaisen kuukausipalkan yhteydessä.

  • Muista! Mikäli lomaraha maksetaan lomakorvausten kanssa, työnantajan täytyy huolehtia, että ne tulevat maksetuksi.

Lomapalkka maksetaan normaalin vuosipalkan päälle ja se tulee maksaa ennen loman alkamista, mikäli loma kestää enemmän kuin 6 päivää. Alle 6 päivää kestävät lomat voidaan maksaa palkanmaksupäivänä.

Lomapalkka ja lomaraha eivät kulje aina käsi kädessä maksuajankohtien suhteen.

Lomaraha vapaana

Osa työnantajista saattaa tarjota lomarahan maksamiselle vaihtoehtona ylimääräisiä vapaapäiviä. Tällöin työntekijä voi itse valita ottaako lomarahan palkanlisänä vai vapaapäivinä.

Lomaraha vapaana lasketaan yleensä siten, että se on puolet kertyneiden vuosilomapäivien määrästä. Jos olet kerennyt kerryttää lomapäiviä yhteensä esimerkiksi 20 päivää, lomarahasta kertyneitä päiviä tulee ylimääräiset 10. Koska lauantai lasketaan lomapäiväksi, lomaraha lomina on 1 viikko ja 4 päivää.

Yllä olevat esimerkit ovat yleisiä käytänteitä lomarahan maksusta ja niiden muuttamisesta vapaiksi, olettaen, että työsuhde jatkuu normaalisti. Lomaraha työsuhteen päättyessä on oma lukunsa, joten yleisiä käytänteitä sovelletaan hieman toisin.

Lomaraha työsuhteen päättyessä

Lomaraha työsuhteen päättyessä sovelletaan erilaisia käytänteitä. Yleensä käytäntönä on, että lomaraha maksetaan vain henkilön jäädessä eläkkeelle tai muusta niin sanotusti selkeästä syystä, joten pohdinnat esimerkiksi siitä, vaikuttaako irtisanoutuminen lomarahaan voi olla melko yksioikoisesti tulkittavissa.

Osassa työsuhteita lomarahaa saatetaan kuitenkin maksaa, ainakin osittain, jos työsuhde päättyy kesken vuosilomakauden. Kannattaa siis tarkistaa työehtosopimuksesta, mitkä ovat alasi säädökset.

Työehtosopimusten ulkopuolisilla työnantajilla voi olla myös omat käytänteensä työsuhteen päättymistä koskien. Jos työnantajasi maksaa lomarahaa myös työsuhteen päättyessä (osittain tai kokonaan), se yleensä maksetaan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

Lainalla lisäbudjettia lomailuun

Saitpa sitten ylimääräisiä palkanlisiä lomarahan muodossa tai et, lomasuunnitelmat saattavat joskus viedä kukkaron nyörit tiukalle. Tai jos loma-ajan lisät maksetaan jälkijunassa, lainalle voi olla hyvinkin tarvetta.

Mikäli haluat nauttia vapaa-ajastasi parhaalla katsomallasi tavalla, mutta budjetti ei yllä kattamaan suunnitelmia, yksi vaihtoehto on rahoittaa lomakautta lainalla.

Omalaina auttaa tasapainottamaan talouttasi

Omalaina auttaa budjetoinnin tasapainottamisessa etsimällä tarpeisiisi sopivan lainan. Hahmotellessasi lisärahoituksen suuruutta, muista että kohtuullinen laina-aika on avainasemassa lainakuluihin. Mitä lyhyempi maksuaika, sitä paremmin minimoit kokonaiskustannukset.

Ja muista, lomat tulee myös ensivuonna, joten maksusuunnitelma kannattaa pitää sitenkin kohtuullisena.

Muista lainalaskuri

Lainalaskuri auttaa alkuun ja kun pääset selville, millainen lisärahoitus on lomamenoihisi sopiva, Omalaina auttaa lopuissa järjestelyissä. Lainojen kustannuksissa on eroja, mutta pääset valitsemaan itselle sopivan lainan parhaiden tarjousten joukosta, sillä Omalaina tekee alkuvertailun puolestasi. Näin säästät aikaa, vältyt lainan liikamaksulta ja pääset viettämään omannäköistäsi lomaa ilman turhia paineita.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko ottaa lainaa loman rahoittamiseen?

Kyllä, vakuudettoman lainan haussa ei vaadita perusteita, eli voit huoletta hakea lainaa juuri siihen tarkoitukseen, johon on tarvetta. Lainaa voi hakea pienemmän tai suuremman loman toteuttamiseen, tai sillä voi rahoittaa vain osan lomasta lainasummien ollessa 100 € – 60000 €.

Lomani alkaa viikon päästä, kerkeänkö saada lainaa ennen sitä?

Kyllä, se on täysin mahdollista. Lainojen kilpailutus tapahtuu yleensä päivän sisällä, nopeimmat lainatarjoukset tulevat jopa minuuteissa. Kun olet käynyt läpi lainatarjoukset ja teet lainasopimuksen valitsemasi lainantarjoajan kanssa, rahat tulevat yleensä 1–3 arkipäivän sisällä sopimuksen hyväksymisestä.