Mitä tilintarkastaja tekee?

Useat sukulaiseni ovat maininneet tilintarkastajan hyvänä uravalintana. Olen kuullut tilintarkastajista ennenkin, mutta en oikein ymmärtänyt, mitä he tekevät. Mikä on tilintarkastaja ja mitä tilintarkastaja tekee?

Riku Omalainalta vastaa:

Tilintarkastaja valvoo yrityksen taloushallintoa. Tämä tarkoittaa muun muassa sen kirjanpidon ja taloudellisten raporttien tarkistamista. Lisäksi tilintarkastajan tulee arvioida hallituksen työskentelyä ja seurata, että toiminta on esimerkiksi lakien, sääntöjen ja hallituksen päätösten mukaista.

Jatka lukemista, niin kerromme lisää siitä, mitä tilintarjarkastaja tekee osakeyhtiössä, asuntoyhteisössä ja voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä.

Tilintarkastaja osakeyhtiöille

Kaikilla osakeyhtiöillä tulee olla tilintarkastaja, joka tarkastaa yhtiön tilinpäätöksen. Tämä on kuitenkin lakisääteinen vaatimus vain, jos osakeyhtiö täyttää kaksi kolmesta seuraavista kriteereistä.

 • Keskimäärin vähintään 3 työntekijää vuoden aikana.
 • Taseen loppusumma yli 100 000 euroa.
 • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa

Poikkeukset näistä säännöistä koskevat esimerkiksi asianajajien osakeyhtiöitä ja kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Näillä on aina oltava tilintarkastaja.

Kuka voidaan palkata kirjanpitäjäksi?

Korkean pätevyyden varmistamiseksi tilintarkastajana voi toimia vain Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä henkilö tai tilintarkastusyhteisö voidakseen suorittaa toimeksiantoja. Tilintarkastuslautakunta ilmoittaa, onko henkilö hyväksytty vai valtuutettu tilintarkastaja. Erona on koulutustaso ja taitovaatimukset. Tilitoimistot on myös rekisteröitävä.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Osakeyhtiön tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös. Tämä tehdään ensisijaisesti kokoelmien, kuten taseen, tulosraportin ja vuosikertomuksen, kautta.

Valvonta voi tapahtua myös suurempien summien tapahtumissa ja satunnaisissa tapahtumissa “satunnaisten näytteiden” avulla. Tilintarkastaja voi esimerkiksi huomauttaa, että summia on kirjattu väärille tileille, että kuluja ei voida yhdistää yrityksen toimintaan tai että tase on virheellinen.

Tarkastuksen jälkeen on laadittava tilintarkastuskertomus ja esitettävä se yhtiökokouksessa.

Jos tilintarkastaja epäilee tai havaitsee rikollista toimintaa, on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa siitä poliisille.

Taloyhtiön tilintarkastaja

Asuntoyhteisö on taloudellinen yhdistys ja siksi siihen vaikuttavat lait ja määräykset. Suomen yhtiörekisterivirasto toteaa, että talo-osakeyhtiöllä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja.

Henkilö tai henkilöt valitaan pääsääntöisesti yhdistyksen vuosikokouksessa.

Kuka voidaan valita?

Jotta henkilö voidaan valita taloyhtiön tilintarkastajaksi, hänen tulee:

 • Omata tietotaito, joka mahdollistaa taloudellisten tietojen tarkastelun.
 • Vähintään 18-vuoden ikä.
 • Ei ole asetettu liiketoimintakieltoon tai asetettu konkurssiin.
 • Ei ole luottamushenkilö.
 • Ei avoliitossa tai naimisissa hallituksen jäsenen kanssa.

Jos kyseessä on suurempi yhdistys, voidaan tarvita valtuutettua tilintarkastajaa. Tämä perustuu samoihin ehtoihin kuin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kuvataan jäljempänä tekstissä.

Jos taloyhtiöstä puuttuu tilintarkastaja

Mikäli asuntoyhdistykseltä puuttuu tilintarkastaja, hallituksen tehtävänä on nimittää tilintarkastaja tai palkata tähän sopiva henkilö tai yritys. Tästä aiheutuu kuitenkin yhdistykselle kustannuksia.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Taloyhtiön tilintarkastajalla on kaksi tehtävää. Tilinpäätös on tarkistettava, jotta mahdolliset epätarkkuudet voidaan havaita. Esimerkiksi jokaisella tilitapahtumalla on oltava peruste, kuten kuitti tai lasku.

Lisäksi tilintarkastajan tulee tarkistaa, että hallitus on noudattanut sääntöjä, päätöksiä ja varainhoitoa koskevia sääntöjä. Tätä varten tilintarkastajalla on oltava pääsy sekä taloudellisiin raportteihin, tiliotteisiin, että hallituksen pöytäkirjoihin.

Lopuksi laaditaan tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastaja ehdottaa, että yhdistys myöntää tai ei myönnä vastuuvapautta hallitukselle edelliseltä tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yleishyödyllisen yhdistyksen tilintarkastaja

Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen säännöissä määrätään tarvitaanko tilintarkastajaa ja kuinka monta tilintarkastajaa yhdistyksellä tulee olla. Pieni yhdistys voi valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastajan.

Useimpien voittoa tavoittelemattomien yhdistysten säännöissä on vaatimus tilintarkastajien läsnäolosta. Tämä toimii turvatoimena seuran taloudenhoidon valvontaan. Yhdistyksellä on oltava tilintarkastaja, jos rahoittaja sitä vaatii tai jos vähintään kaksi (2) seuraavista edellytyksistä on täyttynyt sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella:

 • Taseen loppusumma 100 000 euroa.
 • Liikevaihtoa vastaava tuotto 200 000 euroa.
 • Palveluksessa keskimäärin yli kolme (3) henkilöä

Kuka voidaan valita yleishyödyllisen yhdistyksen tilintarkastajaksi?

Koska ei ole lakisääteisiä vaatimuksia siitä, että pienellä voittoa tavoittelemattomalla yhdistyksellä on oltava tilintarkastaja, ei myöskään ole sääntöjä siitä, kuka voidaan valita. On tietysti eduksi, jos henkilöllä on perustiedot taloudesta ja laskentatoimesta, mutta vaadittava osaamisen taso riippuu yhdistyksen talouden laajuudesta.

Jotta tilintarkastus olisi uskottava, tilintarkastaja ei myöskään saisi olla epätasa-arvoisessa tilanteessa esimerkiksi naimisissa hallituksen jäsenen kanssa.

Mitä kirjanpitäjä tekee voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä?

Tilintarkastajan tehtävällä voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä on suuria yhtäläisyyksiä taloyhtiöiden tilintarkastajan tehtävän kanssa. Muun muassa tarkastetaan, että hallitus on noudattanut sääntöjä ja päätöksiä, että kirjanpito on laadittu oikein ja että taloudelliset raportit ovat oikein. Yleistä on myös tilintarkastuskertomuksen laatiminen.

Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.