Täytä kulutusluottohakemus - Saat luottopäätöksen heti

Hae kulutusluottoa jopa 60 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia

Kuukausierä n.*
0 €
Haettu lainasumma

20000

           
Laina-aika

15 vuotta

Lähettämällä hakemuksen hyväksyn käyttäjäehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojakäytännöt

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Lainan korko – tiedä lainojen kulut

Kun lainaa haetaan pankista tai yksityiseltä lainantarjoajalta, on tärkeää kiinnittää huomiota lainan korkoon. Lainan koron konseptin ymmärtäminen on yksi avainasioista lainaprosessissa. Ymmärtämällä lainan koron ja sen, miten se lasketaan, voit varmistaa saavasi itsellesi mahdollisimman edullisen lainan.

 • Lainavertailussa tärkeintä on lainan korko
 • Korkoja on erilaisia
 • Lainan korko voi muuttua laina-aikana

 

 

Mikä on lainan korko?

Lyhyesti sanottuna lainan korko tarkoittaa lainan hintaa. Toisin sanoen, se on hinta, jonka lainanottaja maksaa lainantarjoajalle saamastaan lainasta. Tyypillisesti lainan korko maksetaan prosenttiosuutena lainasummasta.

Korosta puhuttaessa voidaan puhua kuukausittain maksettavasta koron määrästä tai sillä voidaan tarkoittaa vuosikorkoa. Yleisesti ottaen korosta puhuttaessa puhutaan vuosittaisesta korkoprosentista.

Sanotaan esimerkin vuoksi, että 1000 euron lainasta maksetaan 5 prosenttia korkoa. Tällöin sen vuosikorko olisi 50 euroa.

Mikä vaikuttaa lainan korkoon?

Korko toimii lainan korvauksena ja kattaa mahdollisen riskin. Monenlaiset tekijät voivat vaikuttaa lainan korkoon. Osa niistä riippuu muun muassa lainaan liittyvästä luottoriskistä, osa valtion ajankohtaisesta rahapolitiikasta, inflaatiosta ja jopa kansainvälisten rahamarkkinoiden tilanteesta.

Minkä tyyppisiä korkoja on olemassa?

On myös syytä mainita, että korosta puhuttaessa esille tulee usein eri tyyppisiä korkoja: niihin kuuluvat esimerkiksi kiinteät ja vaihtuvat korot. Kiinteä korko pysyy nimensä mukaisesti kiinteänä (eli samana) koko laina-ajan.

Vaihtuvien korkojen osalta sen sijaan yleisimmin käytetään Euribor-viitekorkoa, joka on Euroopan keskuspankin määrittelemä vaihtuva korko. Se perustuu globaalin talouden kehittymiseen.

Vaihtuviin korkoihin lainoissa määritellään korkojakso, johon perustuvin väliajoin viitekorkoa tarkastellaan ja aina sen muuttuessa lainan korko voi muuttua.

Kumpi korko kannattaa valita?

Kun haet lainaa pankista, saat joissakin tapauksissa valita, haluatko kiinteän koron vai vaihtuvan koron. Kummallakin on omat hyvät ja huonot puolensa. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, joten yllättäviä muutoksia korossa ei tule.

Vaihtuvassa korossa korko voi nousta tai laskea riippuen tilanteesta. Saatat siis kokea ikävän yllätyksen ja korko voi nousta yhdessä kuussa, kun taas joskus voit kokea positiivisen yllätyksen ja korko saattaa laskea.

Se, kumpi kannattaa valita, riippuu lainanottajan omasta mieltymyksestä ja tilanteesta.

Tutustu: Lainalaskuri – Laske lainasi kulut etukäteen

Miten lainan korko lasketaan?

Tyypillisesti lainan korko ilmoitetaan vuosikorkona. Se puolestaan määräytyy markkinakoron ja lainanmyöntäjän omaan marginaalikorkoon perustuen.

Koron esimerkki

Käytetään esimerkkinä markkinakorkona 12 kuukauden Euriboria, joka on lainan muuttuva korko (viitekorko). Esimerkkilainassa käytetään 0,01 prosentin viitekorkoa. Otetaan esimerkiksi 5 prosentin marginaali.

Tässä tilanteessa lainan vuosikorko olisi 5,1 %, kun edellä mainitut korot lasketaan yhteen. Lainan korko lasketaan kuluttajalainojen pääomalainalle vain yksinkertaisena lainakorkona korkolain mukaan: eli toisin sanoen, lainakaudella korko olisi tässä esimerkissä 5,1 %.

Todellinen vuosikorko

Kun lainan viitekorkoon ja marginaaliin lisätään laskutuspalkkiot ja muut lainaan liittyvät kulut, saadaan todellinen vuosikorko. Se on oleellinen etenkin silloin, kun vertaillaan pieniä lainasummia.

Kun vertaillaan lainoja, kuluttajien pitäisi kiinnittää ennen kaikkea huomiota lainan todelliseen vuosikorkoon, sillä se kertoo, kuinka paljon laina tulee todellisuudessa maksamaan. Mitä alhaisempi todellinen vuosikorko on, sen edullisemmaksi laina tulee kuluttajalle.

Mitä ovat eri lainatyypit ja koska lainan korko maksetaan?

Lainan tyypillä, eli lyhennystavalla, on vaikutusta korkosummaan sekä siihen, miten lainaa maksetaan takaisin. Aina kuluttaja ei voi valita lainatyyppiä, mutta esimerkiksi asuntolainan korkoa ja maksusuunnitelmaa määriteltäessä lainatyyppi on avainasemassa.

Tyypillisimmät lainatyypit ovat:

 • Tasalyhenteinen laina
 • Tasaerälaina
 • Annuiteettilaina

Tasalyhenteinen laina

Tasalyhenteistä lainaa käytettäessä kuukausittainen korkosumma muuttuu aina jäljellä olevan lainasumman mukaan. Tasalyhenteistä lainaa nimittäin maksetaan takaisin aina saman kokoisessa erässä. Takaisin maksettava summa pienenee joka kuukausi lainan pääoman vähentyessä maksujen myötä.

Tasaerälaina

Tasaerälainassa joka kuukausi maksettava summa pysyy samana, mutta viitekoron muuttuessa laina-aika muuttuu. Koron noustessa laina-aika pidentyy ja koron laskiessa laina-aika lyhenee. Lainanottaja maksaa siis aina saman kokoista lyhennystä joka kuukausi, mutta viitekoron muuttuminen vaikuttaa laina-aikaan.

Annuiteettilaina

Annuiteettilainaa maksetaan takaisin joka kuukausi samankokoisissa erissä. Lainaeriin kuuluu niin pääoma- kuin korkolyhennyksiä. Lainapääoman ollessa suuri, suurempi osa lyhennyksestä on korkoa. Ajan myötä pääoman laskiessa lyhennyksen osuus on suurempi. Jos viitekorkoon ehtii tulla muutoksia, lainan maksuerä muuttuu. Laina-aikaan ei kuitenkaan tule muutoksia.

Kuinka vuotuinen korko lasketaan?

Kuluttajaluotoissa vuotuinen korko lasketaan aina yksinkertaisena korkona. Sen laskukaava on hyvin yksinkertainen:

 • Kaava: (k x p x t) / 100

Tässä kaavassa K on lainan pääoma ja P vuotuinen korkokanta prosenttina. T merkitsee aikaa vuosina.

Sanotaan esimerkin vuoksi, että lainasumma on 10 000 euroa, korko 5 prosenttia ja laina-aika 5 vuotta. Korko olisi laina-ajalta 2 500 euroa, jolloin vuotuinen korko on 500 euroa.

Miksi lainan korko laskee?

Laina-aikana lainan korko saattaa muuttua viitekoron mukana (se korko, johon laina on sidottu). Yleisimpiä viitekorkoja ovat Prime- ja Euribor-korot. Euribor-korko määritellään Euroopan keskuspankin puolesta joka aamupäivä. Prime-korko sen sijaan on yksittäisten pankkien käyttämä viitekorko ja pankki voi halutessaan muuttaa sitä.

Korkotaso voi nousta silloin, kun maailman tapahtumat ja kriisit heikentävät luottamusta taloudelliseen tasapainoon. Kun maailman tilanne on vakaa tai suunta on kohti parempaa, korkokin laskee. Kuten tavallistenkin hyödykkeiden, rahan hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Eli toisin sanoen, korot vaihtelevat perustuen siihen, miten rahaa on saatavilla markkinoilla. Esimerkiksi talouskriisin jälkeen maat tuovat rahaa markkinoille ja rahan saanti on jälleen helppoa, mikä tuo korkoja alaspäin.

Vaihtuva korko, joka on sidottu viitekorkoon, vaihtuu aina tietyn tarkastelujakson jälkeen. Euribor korosta lainaan voi valita esimerkiksi yhden, kolmen tai 12 kuukauden välein tarkastettavan vaihtoehdon. Asuntolainoissa on yleinen 12 kuukauden Euribor.

Mikä on prime-korko ja sen merkitys?

Prime-korko viittaa pankkien luotonmyöntämisessä käyttämään viitekorkoon. Se on yleensä yksittäisen pankin itse asettama viitekorko. Prime-korkotasot perustuvat yleensä yleiseen korkotasoon ja inflaation suuruuteen.
Kun prime-korko nousee, myös siihen sidottujen lainojen korkotasot nousevat, mikä voi tehdä lainanottamisesta puolestaan kalliimpaa. Toisaalta, kun prime-korko laskee, lainanottajat voivat hyötyä alhaisemmista korkokuluista.

Noususuhdanteessa Euroopan Keskuspankki yleensä nostaa korkoa, jotta rahaa lainattaisiin pankeista vähemmän ja inflaatio pysyisi kurissa paremmin. Vastaavasti laskusuhdanteessa Euroopan Keskuspankki yleensä laskee korkoja, koska inflaatiosta ei ole suurta riskiä ja rahaa pitää saada liikkeelle uusiin investointeihin.

Yrityksille prime-korko voi vaikuttaa investointipäätöksiin ja yrityslainojen saatavuuteen. Korkeampi prime-korko voi tehdä yrityslainoista kalliimpia, mikä voi vaikuttaa yritysten investointihalukkuuteen ja laajentumissuunnitelmiin.
Prime-korko on tärkeä indikaattori yleisestä talouden tilanteesta.

Lue aiheesta: Lainan uudelleenjärjestely voi pienentää korkoasi

Miten lainan korko määrittyy?

Lainan korko määrittyy useiden tekijöiden perusteella, ja sen tarkoituksena on heijastaa lainan riskiä ja kustannuksia lainanantajalle. Alta löydät keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat lainan koron määrittelyyn:

Luottoluokitus

Lainanottajan luottoluokitus on yksi tärkeä tekijä, joka vaikuttaa lainan korkoon asiakaskohtaisen marginaalin muodossa. Luottoluokitus heijastaa lainanottajan luottokelpoisuutta ja maksukykyä. Mitä parempi luottoluokitus, sitä alhaisempi korko, koska lainanantajat pitävät lainanottajaa vähäriskisenä.

Lainan määrä ja laina-ajan pituus

Lainan suuruus ja laina-ajan pituus voivat vaikuttaa korkoprosenttiin. Esimerkiksi pikavipin korko ja etenkin vakuudettoman kulutusluoton korko voivat olla korkeampia, sillä riski lainanantajalle on suurempi.

Viitekorko

Lainan korko voi olla sidottu tiettyyn vaihtuvaan viitekorkoon, kuten euriboriin, ja se muuttuu korkomuutosten myötä. Jos markkinakorot nousevat, lainan korko voi nousta ja päinvastoin. Viitekorko määräytyy korkotason mukaan aina seuraavaksi korkojaksoksi, jonka pituus on yleensä 1-12 kk.

Kilpailutilanne

Kilpailu lainamarkkinoilla saattaa vaikuttaa lainan korkoon. Jos markkinoilla on paljon tarjontaa ja kilpailua, lainanantajat voivat tarjota kilpailukykyisempiä korkoja houkutellakseen asiakkaita.

Sinun on hyvä huomioida, että lainan korko ja koron suuruuden määrittely voivat vaihdella eri lainanantajien välillä. Siksi sinun onkin suositeltavaa vertailla eri lainanantajia ja ottaa selvää koroista ennen lainan ottoa.

Mikä on korko ennuste seuraavalle vuodelle?

Korko ennuste ja sen tekeminen on vaikea tehtävä, koska korkotaso riippuu monista tekijöistä ja sen kehitys voi olla vaikeasti ennustettavissa. Korkotason muutoksiin vaikuttavat muun muassa maailmantalouden yleinen tilanne, inflaatio, keskuspankkien rahapolitiikka ja markkinoiden odotukset.

Talousasiantuntijat ja pankkien analyytikot käyttävät erilaisia malleja ja indikaattoreita yrittäessään ennustaa tulevia korkoja. He tarkastelevat taloudellisia muuttujia, kuten inflaatiota, työttömyyttä, talouskasvua ja rahapolitiikan suuntaa. Näiden tietojen perusteella he pyrkivät arvioimaan, nouseeko vai laskeeko korkotaso tulevaisuudessa.

Korkojen ennustaminen on vaikeaa

On kuitenkin huomioitava, että korkoennusteet eivät ole aina täysin luotettavia. Maailmantalouden tilanteet voivat muuttua nopeasti, ja odottamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa korkotason kehitykseen ja luoton korko yhtäkkiä nousee. Esimerkiksi talouskriisit, poliittiset päätökset tai luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia korkotasoissa hyvinkin nopealla aikavälillä.

Sijoittajien ja kuluttajien kannalta on hyödyllistä seurata talouden ja rahapolitiikan kehitystä saadakseen käsityksen mahdollisista korkotason muutoksista. Sinun kannattaa myös keskustella lainojen koroista ja ehdoista pankin kanssa, jotta voi hyötyä alhaisemmista koroista, jos niitä on odotettavissa.

Miten lainojen korkoja kannattaa vertailla?

Lainoja kannattaa vertailla ennen kuin valitset lainan ja allekirjoitat lainasopimuksen. Lainoja tarjoavia yrityksiä on markkinoilla monia ja niiden kaikkien vertaileminen yksi kerrallaan voi olla vaikeaa. Jos lähetät jokaiselle lainantarjojalle erikseen lainahakemuksen, niiden täyttämiseen voi mennä paljon aikaa ja niiden manuaalinen vertaileminen voi olla työlästä.

Minkälaista lainaa voit hakea Omalainan kautta?

Omalaina vertailee ja kilpailuttaa puolestasi kulutusluotot ja joustoluotot jopa 60 000 euroon saakka. Kulutusluotot ja joustoluotot voit käyttää haluamaasi tarkoitukseen, kuten esimerkiksi remonttiin, auton ostamiseen tai vaikka lainojen yhdistelemiseen. Maksimissaan laina-aika voi olla 15 vuotta.

Mitä pidempi laina-aika on, sitä enemmän maksat lainasta kuluja pitkällä juoksulla. Toisaalta pidempi laina-aika pienentää kuukausittain lyhennettävän lainan summaa. Vertaile saamiasi lainatarjouksia huolellisesti ennen kuin allekirjoitat lainasopimuksen. Sopimuksen allekirjoittamisen ja dokumenttien toimittamisen jälkeen voit saada lainan tilillesi parhaimmillaan jo saman päivän aikana.

Vertaile Omalainan kautta

Omalainan kautta voit vertailla markkinoiden parhaat lainat helposti ja nopeasti tekemällä vain yhden lainahakemuksen. Sinun tulee täyttää vain yksi lainahakemus, jonka jälkeen hakemuksesi lähetetään kaikille Omalainan yhteistyöpankeille ja ne antavat sinulle lainatarjouksen.

Voit vertailla saamiasi lainatarjouksia yhdellä sivulla ja tarkastella lainojen todellista vuosikorkoa. Valitse niistä mahdollisimman edullinen laina, jotta vältyt tarpeettomilta kuluilta.

Jotta voit hakea lainaa Omalainan kautta, sinun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Sinun tulee olla ainakin 18-vuotias
 • Sinulla tulee olla osoite Suomessa
 • Sinulla pitää olla suomalainen henkilötunnus
 • Luottotietosi pitää olla virheettömät
 • Tulojesi tulee olla ainakin 1000 euroa kuukaudessa

Usein kysytyt kysymykset

Miten saan alhaisimman lainan koron?

Alhaisimman koron saat vertailemalla saatavilla olevia lainatarjouksia. Kiinnitä etenkin huomiota lainan todelliseen vuosikorkoon.

Mikä on todellinen vuosikorko?

Todellinen vuosikorko sisältää lainan nimelliskoron lisäksi kaikki muut lainaan liittyvät kustannukset, kuten laskutuslisän ja tilinavausmaksun. Todellinen vuosikorko kertoo sinulle lainan oikean hinnan.

Kuinka suuri lainan korko voi maksimissaan olla?

Viimeisimmän korkokattomuutoksen myötä lainan korko voi olla maksimissaan 20 prosenttia. Korko riippuu aina yksilöllisesti henkilön tilanteesta.

Kuinka paljon lainaa Omalainan kautta voi saada?

Omalaina vertailee ja kilpailuttaa lainat aina 60 000 euroon saakka. Lainan suuruus riippuu yksilöllisesti henkilön omasta taloudellisesta tilanteesta.